Inlichtingenfiche


Inlichtingenfiche voor het onderzoek naar etiquette bij het publiek opladen van elektrische voertuigen.

Beste respondent, Alvast bedankt om mee te doen aan ons onderzoek. Het invullen van de vragenlijst zal maximum 5minuten in beslag nemen. Met deze vragenlijst wensen wij basisinformatie omtrent onze respondenten te verzamelen. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van onze bachelorproef en zullen in geen enkel geval gedeeld worden met externe partijen.
Er zijn 17 vragen in deze enquête.
  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.