Het verschil in (mantel)zorg bij autochtone en allochtone Belgen met dementie. Een kwalitatief onderzoek.


Beste toekomstige collega, Bedankt voor de interesse in deze enquête. Het invullen hiervan zal hooguit 5 minuten duren. Deelname aan de enquête is vrij en kan elk moment onderbroken worden. Graag wil ik via deze weg ter kennis geven dat de verwerking van alle antwoorden vertrouwelijk en volledig anoniem zal gebeuren.

Via deze vragenlijst wil ik graag de mantelzorg bij autochtone en allochtone patiënten met dementie vergelijken. Dit kadert in mijn masterproef voor het behalen van het diploma master in de Geneeskunde. Deze vragenlijst zou ingevuld moeten worden voor 2 patiënten, van 65 jaar of ouder en met dementie, uit uw patiëntenbestand. Dit voor 1 allochtone Belg (die zelf of wiens ouders in een Noord-Afrikaans land of Turkije geboren zijn) en voor 1 autochtone Belg (die zelf en wiens ouders geboren zijn in België). Indien u de enquête maar voor 1 patiënt wenst in te vullen is dit ook mogelijk.
Er zijn 14 vragen in deze enquête.
  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.