Screening onderzoek moderatoren van emotie synchroniciteit


Beste deelnemer, U bent ingegaan op onze uitnodiging om deel te nemen aan onze studie over het meten van emotie. Deze studie naar emotie zou zonder de bereidwillige medewerking van vrijwilligers zoals u niet mogelijk zijn. Wij danken u hiervoor hartelijk. Om te bepalen wie kan deelnemen aan de studie zullen een aantal korte vragenlijsten worden aangeboden. Mensen zullen vervolgens bericht krijgen met verdere informatie, het is daarom van belang uw e-mail adres correct in te vullen. Mogen wij u vragen volgende vragenlijsten in te vullen. Het invullen van de vragenlijsten duurt in totaal ongeveer 15-25 minuten. Deze informatie wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld. Wij benadrukken daarom het belang elke vraag zo eerlijk mogelijk in te vullen en zeker ook iedere vraag in te vullen, tenzij anders is aangegeven. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Met vriendelijke groeten, Arjen Schippers (arjen.schippers@vub.ac.be)
Er zijn 65 vragen in deze enquête.

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.