ETTERBEEK_Examenfeedback juli 2015 studenten


Welkom! Het Studiebegeleidingscentrum vraagt jouw mening over de permanenties in het kader van de voorbije examenfeedback. Indien je hieraan deelnam, vul dan a.u.b. deze korte bevraging in zodat wij de activiteit kunnen bijsturen en verbeteren. De enquête wordt afgesloten op vrijdag 1 augustus 2015. Dank bij voorbaat voor je medewerking.
  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.