ETTERBEEK_Blokpermanentie juni 2015 docenten


Het Studiebegeleidingscentrum vraagt uw mening omtrent de voorbije blokpermanentie. We zouden het enorm appreciëren als u deze korte bevraging kon invullen om deze activiteit eventueel bij te sturen en te verbeteren. De enquête wordt afgesloten op vrijdag 12 juni 2015. Bedankt voor uw medewerking aan de blokpermanentie én het invullen van deze vragenlijst.
  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.