OUDEen Functional Measurement benadering van deontologische dilemma’s


Beste student,

 

U krijgt zodra een aantal keer een verhaal te lezen. Dit verhaal is telkens ongeveer hetzelfde mits enkele kleine veranderingen, deze staan telkens in rode letters aangeduid. U dient elk verhaal te beoordelen op 10 punten. U geeft 0 indien u vindt dat de therapeut helemaal niet ethisch/professioneel handelt of geen goede afweging maakt. U geeft 10 als u vindt dat de therapeut helemaal ethisch/professioneel handelt of een goede afweging maakt. U beoordeelt elk verhaal doormiddel van een schuifbalk met 3 cijfers gaande van 0 helemaal niet tot 10 helemaal (1 voor ethisch, 1 voor professioneel handelen en 1 voor een goede afweging). Het is belangrijk dat u elk verhaal als één geheel bekijkt en uw algemene indruk weergeeft, alle roodgedrukte elementen apart beoordelen is dus niet de bedoeling. Het zal u ongeveer 20 minuten de tijd kosten om alle verhalen te beoordelen, alle onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt.

 

 

Alvast bedankt voor uw deelname!

Kaat Moens


Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.