Vragenlijst betreffende het ethisch gebruik van sociale robots in therapie met kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS)


Geachte mevrouw, geachte meneer,

 

Momenteel zijn we aan het onderzoeken of sociale robots gebruikt zouden kunnen worden in therapie voor kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Sociale robots zijn robots die kunnen communiceren op een sociale manier met spraak, emoties en gebaren.

 

Omdat we uw mening willen gebruiken om de technologie zo geschikt mogelijk te maken voor kinderen met ASS, vragen we u om onderstaande vragenlijst in te vullen. Op deze manier kunnen we rekening houden met uw vereisten, verlangens en ethische bezorgdheden in het ontwerp van nieuwe interventies die gebruik maken van robots. De vragenlijst bedraagt 60 vragen en het invullen ervan zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een masterstudent psychologie, in het kader van haar thesis, en maakt deel uit van een bredere doctoraatsstudie van Ramona Simut (IWT grant holder, project nummer 121591) en staat onder begeleiding van Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie, van het departement Klinische en Levenslooppsychologie, aan de Vrije Universiteit Brussel.

Dit onderzoek is een gedeelde samenwerking tussen ingenieurs, therapeuten/psychologen en ethici, en past binnen het Europese project DREAM (Development of Robot-Enhanced therapy for children with AutisM spectrum disorders).

Bij vragen kan u ons steeds contacteren via e-mail: eva.van.gucht@vub.ac.be of ramona.simut@vub.ac.be.

Alvast bedankt voor uw medewerking!


Eva Van Gucht - masterstudent
Ramona Simut - doctoraatstudent


  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.