Enquête: Wachtdienst van apothekers


Beste,

 

In het kader van een thesisonderzoek van de VUB, in samenwerking met de Apothekersvereniging van Brussel, gaan we de tevredenheid na van de patiënten en apothekers in verband met de organisatie van de wachtdienst van apothekers.

Voor dit laatste hebben we uw medewerking nodig. Bent u onlangs naar een apotheek van wacht geweest? Mag ik u dan vragen deze enquête in te vullen?

 

De enquête bestaat uit een 20-tal vragen, het invullen neemt minder dan 5 minuten in beslag.

De resultaten worden anoniem verwerkt en niet aan derden doorgegeven.

 

Onder de deelnemers verloten wij 5 duo cinematickets. Om uw kans te wagen, dient u op het einde uw emailadres achter te laten.

 

Alvast bedankt voor uw tijd en medewerking,

Met vriendelijke groet,

Yana Van Laere


Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.