Vragenlijst aanvaardbaarheid van euthanasie


Welkom!Dit onderzoek wil nagaan onder welke omstandigheden verpleegkundigen en mensen buiten de hulpverlening een aanvraag tot euthanasie zouden ondersteunen en welke aspecten zij daarbij in acht nemen.

In de volgende schermen wordt telkens een nieuwe persoon beschreven met een verzoek tot euthanasie. Telkens wordt gevraagd dat u zou aangeven in welke mate u in de beschreven situatie dit verzoek zou steunen.Door uw deelname verklaart u dat u:

1. geheel uit vrije wil deelneemt aan dit onderzoek.

2. de toestemming geeft aan de onderzoekers om uw gegevens anoniem op te slaan en erover te rapporteren.

3. weet dat u op elk moment kunt beslissen om uw deelname te stoppen en dit zonder opgave van reden.

4. weet dat u op eenvoudig verzoek een samenvatting van de resultaten kunt krijgen.Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!
Prof. Peter Theuns
Yasmin Van den Cruyce
Hashini Amarasekara


faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel

Met vragen of opmerkingen kan u zich wenden tot Peter.Theuns@vub.be (tel. 02 629 20 56)


Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.