Enquête: Wachtdienstregeling in Brussel


 

 

 

Beste Apotheker,

 

In samenwerking met de Apothekersvereniging van Brussel heb ik in het kader van mijn thesisonderzoek een enquête opgesteld.

Via deze enquête wensen we een beter beeld te krijgen over de organisatie van de wachtdienst en de attitude van Brusselse apothekers, alsook over de algemene tevredenheid hieromtrent. U zou mij een enorme dienst bewijzen door deze enquête in te vullen.

 

Het invullen van deze enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Alle door U verstrekte informatie blijft strikt anoniem en zal niet doorgegeven worden aan derden.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking en tijd.


Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.