Antisociale problematiek


Met dit onderzoek willen wij in beeld brengen in welke mate hulpverleners zich in staat voelen om personen met een antisociale problematiek te begeleiden en te behandelen en hoe zij deze doelgroep ervaren. We gebruiken de term antisociale problematiek als koepelterm. Mogelijke concrete voorbeelden zijn (ernstige) agressie, geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag, antisociale persoonlijkheidsstoornis, psychopathie, stelen, oplichten, enz. …. Wij verzoeken u vriendelijk om dit pakketje vragenlijsten in te vullen. Dit zal ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag nemen. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld omdat dit mede duidelijk maakt wat er nodig is om met deze doelgroep te kunnen werken. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Door deelname geeft u de toestemming aan de onderzoeker om uw resultaten op anonieme wijze te bewaren, te verwerken en te rapporteren. Dit onderzoek wordt verricht binnen een samenwerkingsverband van o.a. Tilburg University, de Vrije Universiteit Brussel, K.U. Leuven, GGz WNB, GGz Breburg, Scelta, De Kijvelanden. Voor vragen over het onderzoek kunt u zich wenden tot Prof. S. Decoene (V.U.Brussel) of Prof. Dr. I. Jeandarme (K.U. Leuven).
  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.