KM in Belgian Contracting organizations


This is an anonymous questionnaire and all the contents will be used exclusively on an aggregated base.

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.