Onderzoek Bachelorstudenten Toegepaste Taalkunde Duits en Taal- en Letterkunde Duits


Dit is een enquête in het kader van de masterproef van Jana Vanderschommen, voor het behalen van de Master Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit Brussel. De doelgroep zijn Bachelorstudenten Taal- en Letterkunde Duits en Toegepaste Taalkunde Duits.

Deze enquête heeft als doel enkele opvattingen te onderzoeken bij studenten Toegepaste Taalkunde Duits en Taal- en Letterkunde Duits. Alleen Bachelorstudenten TTK en TALK met Duits in hun talenpakket komen voor dit onderzoek in aanmerking. Het invullen van de enquête neemt niet meer dan 5 minuten in beslag. Je kan de enquête te allen tijde onderbreken en je deelname stopzetten en/of later verderzetten. De gegevens uit deze enquête worden anoniem verwerkt. Als je nog vragen hebt of de resultaten van het onderzoek wil inkijken, kan je altijd contact opnemen met Jana Vanderschommen (jvdschom@vub.ac.be). Alvast bedankt voor je medewerking!
  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.