Mensen onder de 30 jaar die een eigen zaak willen opstarten: welke barrières ervaren ze en hoe bepaalt dit hun carrièrekeuze?


Jongeren krijgen na hun schoolloopbaan te maken met de levensbepalende keuze tussen een carrière als zelfstandige of een carrière als werknemer. We proberen met deze enquête erachter te komen wat de percepties van jongeren zijn over “ondernemerschap”. Welke factoren spelen een rol wanneer de beroepskeuze zich aandient, als student, als werkzoekende of als beginnende werknemer.

Wie mag deelnemen: Elke werknemer, werkzoekende, of zelfstandig ondernemer van maximaal 30 jaar.

Deze anonieme enquête omvat 13 vragen en neemt slechts 10 minuten van uw tijd. Alvast bedankt voor uw medewerking, we zijn ervan overtuigd dat uw input kan bijdragen tot een verbetering van het ondernemerschapsklimaat.

 

 


  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.