Smartphones, sociale media, face-to-face interactie en identiteit 2


Welkom en bedankt om de tijd te nemen om deze enquête in te vullen. Deze enquête wordt afgenomen in het kader van mijn masterproef binnen de Master sociologie. De enquête zal gaan over het gebruik van smartphones en sociale media en over face-to-face interactie en online/offline identiteit. Het invullen van de enquête neemt normaal ongeveer 10 minuten in beslag. De survey wordt volledig anoniem afgenomen.
Er zijn 17 vragen in deze enquête.
  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.
 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.