Het koopgedrag van consumenten


Via deze enquête wensen we het koopgedrag van consumenten omtrent bepaalde voedingsmiddelen te onderzoeken.

De vragenlijst zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!


Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.