Een ogenblik geduld a.u.b. ...
0%
Meertaligheid binnen het onderwijs
Totaal aantal responses in deze enquête : 53

Resultaten
Aantal responses in deze enquête:118
Totaal aantal responses in deze enquête:118
Percentage van het totaal:100.00%
Samenvatting voor 2
Geslacht
Antwoord Telling Percentage
Vrouwelijk (F) 72 61.02%  
Mannelijk (M) 43 36.44%  
Geen antwoord 2 1.69%  
Niet afgerond of Niet getoond 1 0.85%  

Samenvatting voor 3:
Leeftijd
Berekening Resultaat
Telling 115
Som 1786
Standaardafwijking 1.01
Gemiddelde 15.53
Minimum 14
1e kwartiel (K1) 15
2e kwartiel (mediaan) 15
3e kwartiel (K3) 16
Maximum 18
Ontbrekende waarden zijn genegeerd in de berekeningen
Q1 en Q3 berekend door gebruik te maken van minitab methode
Samenvatting voor 4
Studierichting
Antwoord Telling Percentage
3HA (SQ001) 4 3.39%  
3FO (SQ002) 27 22.88%  
3TO (SQ003) 22 18.64%  
4AK (SQ004) 29 24.58%  
4BIO (SQ005) 9 7.63%  
4FO1 (SQ007) 2 1.69%  
4FO2 (SQ008) 6 5.08%  
4HOT (SQ009) 2 1.69%  
4TO (SQ010) 14 11.86%  
3AK (SQ011) 0 0.00%  
3BAK (SQ012) 0 0.00%  
3BE (SQ013) 0 0.00%  
3BEC (SQ014) 0 0.00%  
3BIO (SQ015) 0 0.00%  
3HOT (SQ016) 0 0.00%  
3OFRE1 (SQ017) 0 0.00%  
3OFRE2 (SQ018) 0 0.00%  
3PU (SQ019) 0 0.00%  
3RK (SQ020) 0 0.00%  
4BAK (SQ021) 0 0.00%  
4BE (SQ022) 0 0.00%  
4BEC (SQ023) 0 0.00%  
4HA1 (SQ024) 0 0.00%  
4HA2 (SQ025) 0 0.00%  
4OFRE1 (SQ026) 0 0.00%  
4OFRE2 (SQ027) 0 0.00%  
4PU1 (SQ028) 0 0.00%  
4PU2 (SQ029) 0 0.00%  
4RK1 (SQ030) 0 0.00%  
4RK2 (SQ031) 0 0.00%  
5ABK (SQ032) 0 0.00%  
5BAK (SQ033) 0 0.00%  
5BE (SQ034) 0 0.00%  
5CM (SQ035) 0 0.00%  
5FO1 (SQ036) 0 0.00%  
5FO2 (SQ037) 0 0.00%  
5GK (SQ038) 0 0.00%  
5HA1 (SQ039) 0 0.00%  
5HA2 (SQ040) 0 0.00%  
5HOT (SQ041) 0 0.00%  
5NI (SQ042) 0 0.00%  
5OF (SQ043) 0 0.00%  
5OR1 (SQ044) 0 0.00%  
5OR2 (SQ045) 0 0.00%  
5PU1 (SQ046) 0 0.00%  
5PU2 (SQ047) 0 0.00%  
5RE (SQ048) 0 0.00%  
5RK (SQ049) 0 0.00%  
5SV (SQ050) 0 0.00%  
5TO (SQ051) 0 0.00%  
6ABK (SQ052) 0 0.00%  
6BAK (SQ053) 0 0.00%  
6BE (SQ054) 0 0.00%  
6CM (SQ055) 0 0.00%  
6FO (SQ056) 0 0.00%  
6GK (SQ057) 0 0.00%  
6HA (SQ058) 0 0.00%  
6HOT (SQ059) 0 0.00%  
6NI (SQ060) 0 0.00%  
6OF1 (SQ061) 0 0.00%  
6OF2 (SQ062) 0 0.00%  
6OR1 (SQ063) 0 0.00%  
6OR2 (SQ064) 0 0.00%  
6PU (SQ065) 0 0.00%  
6RE (SQ066) 0 0.00%  
6RK (SQ067) 0 0.00%  
6SV (SQ068) 0 0.00%  
6TO (SQ069) 0 0.00%  
7BAK (SQ070) 0 0.00%  
7BS1 (SQ071) 0 0.00%  
7BS2 (SQ072) 0 0.00%  
7GRM (SQ073) 0 0.00%  
7HA1 (SQ074) 0 0.00%  
7HA2 (SQ075) 0 0.00%  
7PU1 (SQ076) 0 0.00%  
7PU2 (SQ077) 0 0.00%  
7WG (SQ078) 0 0.00%  
Niet afgerond of Niet getoond 1 0.85%  

Samenvatting voor 2
Wat is je vaardigheidsniveau (cf. LUISTEREN) na het afnemen van de test?
Antwoord Telling Percentage
A1 (SQ001) 4 3.39%  
A2 (SQ002) 1 0.85%  
B1 (SQ003) 9 7.63%  
B2 (SQ004) 4 3.39%  
C1 (SQ005) 30 25.42%  
C2 (SQ006) 56 47.46%  
Niet afgerond of Niet getoond 5 4.24%  

Samenvatting voor 3
Wat is je vaardigheidsniveau (cf. SCHRIJVEN) na het afnemen van de test?
Antwoord Telling Percentage
A1 (SQ001) 6 5.08%  
A2 (SQ002) 6 5.08%  
B1 (SQ003) 8 6.78%  
B2 (SQ004) 7 5.93%  
C1 (SQ005) 12 10.17%  
C2 (SQ006) 29 24.58%  
Niet afgerond of Niet getoond 5 4.24%  

Samenvatting voor 4
Wat is je vaardigheidsniveau (cf. LEZEN) na het afnemen van de test?
Antwoord Telling Percentage
A1 (SQ001) 15 12.71%  
A2 (SQ002) 7 5.93%  
B1 (SQ003) 6 5.08%  
B2 (SQ004) 6 5.08%  
C1 (SQ005) 17 14.41%  
C2 (SQ006) 5 4.24%  
Niet afgerond of Niet getoond 5 4.24%  

Samenvatting voor 5
Wat is je vaardigheidsniveau (cf. TAALSTRUCTUREN) na het afnemen van de test?
Antwoord Telling Percentage
A1 (SQ001) 8 6.78%  
A2 (SQ002) 6 5.08%  
B1 (SQ003) 2 1.69%  
B2 (SQ004) 14 11.86%  
C1 (SQ005) 12 10.17%  
C2 (SQ006) 14 11.86%  
Niet afgerond of Niet getoond 5 4.24%  

Samenvatting voor 6
Wat is je vaardigheidsniveau (cf. WOORDENSCHAT) na het afnemen van de test?
Antwoord Telling Percentage
A1 (SQ001) 1 0.85%  
A2 (SQ002) 5 4.24%  
B1 (SQ003) 4 3.39%  
B2 (SQ004) 16 13.56%  
C1 (SQ005) 16 13.56%  
C2 (SQ006) 14 11.86%  
Niet afgerond of Niet getoond 5 4.24%  

Samenvatting voor 4
Ik ben thuis opgegroeid met ...
Antwoord Telling Percentage
één taal (SQ001) 32 27.12%  
twee of meer talen (SQ002) 24 20.34%  
Niet afgerond of Niet getoond 59 50.00%  

   
Samenvatting voor 1(SQ001)
Waarom maak je huiswerk? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[1. Omdat ik wil dat de leerkracht denkt dat ik een goede leerling ben.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 11 9.57% 14.78%
2 (2) 6 5.22%  
3 (3) 15 13.04% 13.04%
4 (4) 16 13.91%  
5 (5) 7 6.09% 20.00%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.04 
Standaardafwijking 1.32 

   
Samenvatting voor 1(SQ002)
Waarom maak je huiswerk? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[2. Omdat ik problemen krijg als ik het niet doe.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 5 4.35% 12.17%
2 (2) 9 7.83%  
3 (3) 15 13.04% 13.04%
4 (4) 8 6.96%  
5 (5) 18 15.65% 22.61%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.45 
Standaardafwijking 1.34 

   
Samenvatting voor 1(SQ003)
Waarom maak je huiswerk? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[3. Omdat het leuk is.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 28 24.35% 33.91%
2 (2) 11 9.57%  
3 (3) 12 10.43% 10.43%
4 (4) 2 1.74%  
5 (5) 2 1.74% 3.48%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  1.89 
Standaardafwijking 1.1 

   
Samenvatting voor 1(SQ004)
Waarom maak je huiswerk? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[4. Omdat het mij anders een slecht gevoel over mijzelf geeft.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 14 12.17% 20.87%
2 (2) 10 8.70%  
3 (3) 17 14.78% 14.78%
4 (4) 12 10.43%  
5 (5) 2 1.74% 12.17%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.6 
Standaardafwijking 1.2 

   
Samenvatting voor 1(SQ005)
Waarom maak je huiswerk? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[5. Omdat ik het onderwerp wil begrijpen.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 7 6.09% 13.04%
2 (2) 8 6.96%  
3 (3) 19 16.52% 16.52%
4 (4) 16 13.91%  
5 (5) 5 4.35% 18.26%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.07 
Standaardafwijking 1.15 

   
Samenvatting voor 1(SQ006)
Waarom maak je huiswerk? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[6. Omdat ik dat hoor te doen.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 5 4.35% 5.22%
2 (2) 1 0.87%  
3 (3) 17 14.78% 14.78%
4 (4) 17 14.78%  
5 (5) 15 13.04% 27.83%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.65 
Standaardafwijking 1.17 

   
Samenvatting voor 1(SQ007)
Waarom maak je huiswerk? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[7. Omdat ik het leuk vind mijn huiswerk te maken.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 25 21.74% 33.91%
2 (2) 14 12.17%  
3 (3) 12 10.43% 10.43%
4 (4) 4 3.48%  
5 (5) 0 0.00% 3.48%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  1.91 
Standaardafwijking 0.99 

   
Samenvatting voor 1(SQ008)
Waarom maak je huiswerk? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[8. Omdat het belangrijk is om mijn huiswerk te maken.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 6 5.22% 10.43%
2 (2) 6 5.22%  
3 (3) 14 12.17% 12.17%
4 (4) 16 13.91%  
5 (5) 13 11.30% 25.22%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.44 
Standaardafwijking 1.27 

   
Samenvatting voor 2(SQ001)
Waarom werk je in de klas? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[9. Zodat de leerkracht niet boos op mij wordt.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 7 6.09% 10.43%
2 (2) 5 4.35%  
3 (3) 17 14.78% 14.78%
4 (4) 19 16.52%  
5 (5) 7 6.09% 22.61%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.25 
Standaardafwijking 1.19 

   
Samenvatting voor 2(SQ002)
Waarom werk je in de klas? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[10. Omdat ik wil dat de leerkracht mij een goede leerling vindt.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 10 8.70% 10.43%
2 (2) 2 1.74%  
3 (3) 16 13.91% 13.91%
4 (4) 20 17.39%  
5 (5) 7 6.09% 23.48%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.22 
Standaardafwijking 1.27 

   
Samenvatting voor 2(SQ003)
Waarom werk je in de klas? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[11. Omdat ik nieuwe dingen wil leren.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 5 4.35% 8.70%
2 (2) 5 4.35%  
3 (3) 22 19.13% 19.13%
4 (4) 15 13.04%  
5 (5) 8 6.96% 20.00%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.29 
Standaardafwijking 1.12 

   
Samenvatting voor 2(SQ004)
Waarom werk je in de klas? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[12. Omdat ik mij schaam als ik niet kan volgen.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 20 17.39% 27.83%
2 (2) 12 10.43%  
3 (3) 15 13.04% 13.04%
4 (4) 5 4.35%  
5 (5) 3 2.61% 6.96%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.25 
Standaardafwijking 1.21 

   
Samenvatting voor 2(SQ005)
Waarom werk je in de klas? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[13. Omdat het leuk is.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 17 14.78% 26.09%
2 (2) 13 11.30%  
3 (3) 19 16.52% 16.52%
4 (4) 5 4.35%  
5 (5) 1 0.87% 5.22%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.27 
Standaardafwijking 1.06 

   
Samenvatting voor 2(SQ006)
Waarom werk je in de klas? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[14. Omdat het de regel is.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 4 3.48% 11.30%
2 (2) 9 7.83%  
3 (3) 20 17.39% 17.39%
4 (4) 14 12.17%  
5 (5) 8 6.96% 19.13%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.24 
Standaardafwijking 1.12 

   
Samenvatting voor 2(SQ007)
Waarom werk je in de klas? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[15. Omdat ik het leuk vind om te werken in de klas.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 18 15.65% 24.35%
2 (2) 10 8.70%  
3 (3) 20 17.39% 17.39%
4 (4) 7 6.09%  
5 (5) 0 0.00% 6.09%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.29 
Standaardafwijking 1.07 

   
Samenvatting voor 2(SQ008)
Waarom werk je in de klas? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[16. Omdat het belangrijk is om te werken in de klas.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 8 6.96% 9.57%
2 (2) 3 2.61%  
3 (3) 14 12.17% 12.17%
4 (4) 21 18.26%  
5 (5) 9 7.83% 26.09%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.36 
Standaardafwijking 1.25 

   
Samenvatting voor 3(SQ001)
Waarom probeer je moeilijke vragen te beantwoorden tijdens de les? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[17. Omdat ik wil dat andere leerlingen mij slim vinden.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 21 18.26% 29.57%
2 (2) 13 11.30%  
3 (3) 12 10.43% 10.43%
4 (4) 5 4.35%  
5 (5) 4 3.48% 7.83%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.24 
Standaardafwijking 1.26 

   
Samenvatting voor 3(SQ002)
Waarom probeer je moeilijke vragen te beantwoorden tijdens de les? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[18. Omdat ik mij schaam als ik het niet probeer.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 23 20.00% 32.17%
2 (2) 14 12.17%  
3 (3) 9 7.83% 7.83%
4 (4) 7 6.09%  
5 (5) 2 1.74% 7.83%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.11 
Standaardafwijking 1.2 

   
Samenvatting voor 3(SQ003)
Waarom probeer je moeilijke vragen te beantwoorden tijdens de les? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[19. Omdat ik het leuk vind om moeilijke vragen te beantwoorden.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 11 9.57% 20.87%
2 (2) 13 11.30%  
3 (3) 18 15.65% 15.65%
4 (4) 12 10.43%  
5 (5) 1 0.87% 11.30%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.62 
Standaardafwijking 1.1 

   
Samenvatting voor 3(SQ004)
Waarom probeer je moeilijke vragen te beantwoorden tijdens de les? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[20. Omdat ik dat hoor te doen.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 10 8.70% 20.87%
2 (2) 14 12.17%  
3 (3) 18 15.65% 15.65%
4 (4) 12 10.43%  
5 (5) 1 0.87% 11.30%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.64 
Standaardafwijking 1.08 

   
Samenvatting voor 3(SQ005)
Waarom probeer je moeilijke vragen te beantwoorden tijdens de les? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[21. Om er achter te komen of ik het goed of fout heb.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 7 6.09% 9.57%
2 (2) 4 3.48%  
3 (3) 20 17.39% 17.39%
4 (4) 17 14.78%  
5 (5) 7 6.09% 20.87%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.24 
Standaardafwijking 1.17 

   
Samenvatting voor 3(SQ006)
Waarom probeer je moeilijke vragen te beantwoorden tijdens de les? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[22. Omdat het leuk is om moeilijke vragen te beantwoorden.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 12 10.43% 19.13%
2 (2) 10 8.70%  
3 (3) 18 15.65% 15.65%
4 (4) 14 12.17%  
5 (5) 1 0.87% 13.04%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.67 
Standaardafwijking 1.14 

   
Samenvatting voor 3(SQ007)
Waarom probeer je moeilijke vragen te beantwoorden tijdens de les? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[23. Omdat het voor mij belangrijk is om te proberen moeilijke vragen te beantwoorden.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 8 6.96% 14.78%
2 (2) 9 7.83%  
3 (3) 16 13.91% 13.91%
4 (4) 17 14.78%  
5 (5) 5 4.35% 19.13%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.04 
Standaardafwijking 1.2 

   
Samenvatting voor 3(SQ008)
Waarom probeer je moeilijke vragen te beantwoorden tijdens de les? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[24. Omdat ik wil dat de leerkracht aardige dingen over mij zegt.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 15 13.04% 23.48%
2 (2) 12 10.43%  
3 (3) 17 14.78% 14.78%
4 (4) 10 8.70%  
5 (5) 1 0.87% 9.57%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.45 
Standaardafwijking 1.14 

   
Samenvatting voor 4(SQ001)
Waarom doe je een inspanning voor school? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[25. Omdat ik dat hoor te doen.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 3 2.61% 6.09%
2 (2) 4 3.48%  
3 (3) 14 12.17% 12.17%
4 (4) 23 20.00%  
5 (5) 11 9.57% 29.57%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.64 
Standaardafwijking 1.06 

   
Samenvatting voor 4(SQ002)
Waarom doe je een inspanning voor school? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[26. Zodat mijn leerkracht denkt dat ik een goede leerling ben.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 11 9.57% 14.78%
2 (2) 6 5.22%  
3 (3) 22 19.13% 19.13%
4 (4) 13 11.30%  
5 (5) 3 2.61% 13.91%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.84 
Standaardafwijking 1.17 

   
Samenvatting voor 4(SQ003)
Waarom doe je een inspanning voor school? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[27. Omdat ik school leuk vind.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 22 19.13% 28.70%
2 (2) 11 9.57%  
3 (3) 17 14.78% 14.78%
4 (4) 5 4.35%  
5 (5) 0 0.00% 4.35%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.09 
Standaardafwijking 1.04 

   
Samenvatting voor 4(SQ004)
Waarom doe je een inspanning voor school? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[28. Omdat ik in de problemen kom als ik geen goede resultaten haal.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 5 4.35% 7.83%
2 (2) 4 3.48%  
3 (3) 16 13.91% 13.91%
4 (4) 10 8.70%  
5 (5) 20 17.39% 26.09%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.65 
Standaardafwijking 1.29 

   
Samenvatting voor 4(SQ005)
Waarom doe je een inspanning voor school? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[29. Omdat het mij anders een slecht gevoel over mijzelf geeft.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 11 9.57% 19.13%
2 (2) 11 9.57%  
3 (3) 16 13.91% 13.91%
4 (4) 12 10.43%  
5 (5) 5 4.35% 14.78%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.8 
Standaardafwijking 1.25 

   
Samenvatting voor 4(SQ006)
Waarom doe je een inspanning voor school? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[30. Omdat het voor mij belangrijk is om mijn best te doen voor school.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 9 7.83% 12.17%
2 (2) 5 4.35%  
3 (3) 15 13.04% 13.04%
4 (4) 11 9.57%  
5 (5) 15 13.04% 22.61%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.33 
Standaardafwijking 1.4 

   
Samenvatting voor 4(SQ007)
Waarom doe je een inspanning voor school? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[31. Omdat ik erg trots op mijzelf ben als ik goed werk lever op school.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 7 6.09% 8.70%
2 (2) 3 2.61%  
3 (3) 19 16.52% 16.52%
4 (4) 13 11.30%  
5 (5) 13 11.30% 22.61%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  3.4 
Standaardafwijking 1.27 

   
Samenvatting voor 4(SQ008)
Waarom doe je een inspanning voor school? 1 (helemaal oneens) - 2 (eerder oneens) - 3 (neutraal) - 4 (eerder eens) - 5 (helemaal eens)
[32. Omdat ik een beloning kan krijgen als ik goed werk lever op school.]
Antwoord Telling Percentage Som
1 (1) 19 16.52% 23.48%
2 (2) 8 6.96%  
3 (3) 12 10.43% 10.43%
4 (4) 11 9.57%  
5 (5) 5 4.35% 13.91%
Som (Antwoorden)55100.00%100.00%
Aantal zaken58100.00% 
Geen antwoord 3 2.54%  
Niet afgerond of Niet getoond 60 50.85%  
Wiskundig gemiddelde  2.55 
Standaardafwijking 1.39 


 

Deze enquête werd gemaakt met LimeSurvey 2.00 dat ter beschikking gesteld wordt
van onderzoekers en studenten van de Vrije Universiteit Brussel.