logo
“ Het VUB netwerk zit vol unieke, eigenzinnige en geëngageerde denkers” - Caroline Pauwels, Rector VUB

10 thema's, proffen podcasts & een online platform

In een wereld waar beleid steeds minder de prioriteiten van onze maatschappij reflecteert, nemen wij als universiteit onze verantwoordelijkheid en engageren we onze community rond thema's als klimaat, e-health en multiculturaliteit.

Laat je inspireren door proffen en bouw online verder op input van alumni. Kom met dé oplossing voor mobiliteit bij ouderen of vind hier je co-founder binnen digital learning! Interessante visies worden mogelijks opgenomen binnen onze onderzoeksgroepen en ook onze experten entrepreneurship coachen je graag verder!

Help ons met dit positief signaal. Versterk je netwerk en maak als actieve deelnemer kans op leuke prijzen!

Klimaat - Go for zero, allemaal samen

Er gaat geen dag voorbij of het gaat over het klimaat. Gelukkig maar! Toch heerst er nog te veel negationisme. Heb jij ideeën om de klimaatsverandering aan te pakken? Wat doe jij zelf om je impact te verminderen en hoe overtuigen we de politiek, supermarkten en bedrijven?

Luister nu!


LAAT JE INSPIREREN DOOR DE VISIES VAN PROF. PHILIPPE HUYBRECHTS EN PROF. WIM THIERY

Naar onze Podcast

VUB Alumni Team Klimaat

Versterk je netwerk

Discussieer mee!


BEDISCUSIEER SAMEN HET KLIMAAT & KOM TOT OPLOSSINGEN VOOR MORGEN

Naar VUB ENGAGE

Mobiliteit - Beleid of Mentaliteit?

België is koploper op het niveau van filles. De uitstoot van ons woon-werk verkeer is ongekend hoog en steden kreunen onder de effecten van congestie en slechte luchtkwaliteit. Recente innovaties zijn veelbelovend, maar toch dringt ook een mentaliteitsverandering zich op. Beleid of mentaliteit? Innovaties in persoonsvoertuigen of multimodaliteit?

Luister nu!


LAAT JE INSPIREREN DOOR DE VISIES VAN PROF. CATHY MACHARIS & PROF. BAS DE GEUS

Naar onze Podcast

VUB Alumni Team Mobiliteit

Versterk je netwerk

Discussieer mee!


BEANTWOORD ONZE VRAGEN EN VIND SAMEN OPLOSSINGEN OM DE FILLES TE OUTSMARTEN

Naar VUB ENGAGE

Politiek - Blijft de democratie overeind?

Politiek wordt verketterd en verguisd, en toch heeft iedereen een mening. Gelukkig! Het zou erg zijn mocht er geen interesse zijn in de manier waarop we onze samenleving willen organiseren. Toch stellen we vast dat problemen op een hoop gegooid worden en dat ‘framing’ en beeldvorming het negatieve beeld continu voeden.

Hoe organiseren we de burgerparticipatie in de 21ste eeuw? Welke vernieuwingen zijn nodig, welke noodzakelijk? Wat doe je met populisme van links en rechts en hoe zorgen we dat iedereen een stem krijgt en behoudt in die arena.

Luister nu!


LAAT JE INSPIREREN DOOR DE VISIES VAN PROF. KAREN CELIS EN PROF. DIDIER CALUWAERTS

Naar onze Podcast

VUB Alumni Team Politiek

Versterk je netwerk!

Discussieer mee!


GA SAMEN IN DIALOOG EN KOM TOT EEN POLITIEK COMPROMIS

Naar VUB ENGAGE

E-Health - Hi Siri, hoe gaat het met me?

Digitalisering is overal. Ook in de gezondheidszorg. Het gaat verder dan vereenvoudiging van administratie. Wat is de impact van monitoring, wearables en apps op onze stresslevels? Wat met privacy? Waar verwachten we de eerste innovaties? Gaan we binnenkort online naar de dokter?

Luister nu!


LAAT JE INSPIREREN DOOR OLIVIER NAEYAERT & PROF. INGE GIES

Naar onze Podcast

VUB Alumni Team E-Health

Versterk je netwerk!

Discussieer mee!


GA SAMEN IN GESPREK EN VIND DE ZOTSTE TOEPASSINGEN IN DIGITALE GENEESKUNDE

Naar VUB ENGAGE

CSR - Gaan duurzaamheid en winst samen?

CSR. Het is een beladen woord, het is een moeilijk woord en het is ook een vlag die vele ladingen dekt. Wat het zeker niet mag zijn is een doekje tegen het bloeden. Echt CSR is geen verzwaring van de processen, het zou een reflex moeten zijn van goed management. Het uitvoeren van enkele CSR-projecten die versnipperd in het bedrijf gebeuren is al lang niet meer aan de orde. Het dient te gaan over een geïntegreerde visie.

Luister nu!


LAAT JE INSPIREREN DOOR DE INZICHTEN VAN PROF. NIKOLAY DENTCHEV & PROF. ELVIRA HAEZENDONCK

Naar onze Podcast

VUB Alumni Team CSR

Versterk je netwerk

Discussieer mee!


KOM SAMEN TOT CORPORATE OPLOSSINGEN VOOR EEN DUURZAME MAATSCHAPPIJ

Naar VUB ENGAGE

Onderwijs - Iedereen leerkracht?

Onderwijs is te belangrijk om alleen aan leerkrachten en proffen over te laten. Tegelijkertijd moeten we ons bewust zijn van de enorme gevaren die ‘experimenten’ kunnen hebben.  Je speelt niet ongestraft met het opvoedings/opleidingstraject van jonge mensen. 

Wat is de functie van een school? Wat moet ze bijbrengen in tijden van toenemende digitalisering? Gaat het over kennisoverdracht, over attitude of moeten we mensen voorbereiden op het leven als professional? Wat is de rol, de eventuele bedreiging door de technologie? En hoe kunnen we op onze beurt die technologie beter ten dienste stellen van het onderwijs. 

Onderwijs met twee snelheden, inclusief onderwijs, concentratiescholen, de uitdagingen liggen voor het grijpen. De moeilijkheden meteen ook. 

Luister nu!


LAAT JE INSPIREREN DOOR DE INZICHTEN VAN PROF. KOEN LOMBAERTS & ELS CONSUEGRA

Naar onze Podcast

VUB Alumni Team Onderwijs

Versterk je netwerk

Discussieer mee!


WISSEL JULLIE IDEEEN UIT EN VERHOOG DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

Naar VUB ENGAGE

Humanisme - De mens centraal in tijden van klimaatcrisis?

Onverdraagzaamheid, religieus fanatisme, en verlichtingsideeën die verkwanseld voor de kar gespannen worden van links en rechts. Het lijkt er soms op dat in een snel draaiende wereld, de waarden, de levensbeschouwelijke vragen en de visie op hoe we onze samenleving moeten ontwikkelen te kort schiet. Maar waar zit de verdieping? Waar zit het echte humanisme? 

Luister nu!


LAAT JE INSPIREREN DOOR DE INZICHTEN VAN PROF. GILY COENE & PROF. MARC VAN DEN BOSSCHE

Naar onze Podcast

VUB Alumni Team Humanisme

Versterk je Netwerk

Discussieer Mee!


GEBRUIK JULLIE INZICHTEN EN GEEF DE MENS EEN PLAATS IN ONZE HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ

Naar VUB ENGAGE

Robotica & AI - Tot waar reikt deze nieuwe wereld?

Ja, het verhoogt de productiviteit. Ja, het is een beetje angstaanjagend om grote delen van ons leven in handen van robots en AI te leggen. Ja, er hangt een hoog SF-sfeertje rond dit onderwerp, maar we beseffen niet altijd in hoeverre deze soort toepassingen al ingang hebben gevonden in onze levens. 

Er is geen domein dat zoveel raakvlakken heeft met de samenleving. Wat zijn precies de uitdagingen van morgen? Wat zijn de bedreigingen maar ook de gigantische opportuniteiten?

Luister nu!


LAAT JE INSPIREREN DOOR DE INZICHTEN VAN PROF. BRAM VANDENBORGHT & PROF. ANN NOWE

Naar onze Podcast

VUB Alumni Team Robotica & AI

Versterk je Netwerk

Discussieer mee!


LAAT JE CREATIVITEIT DE VRIJE LOOP EN VIND CONCEPTEN VOOR DE NIEUWE MENS-MACHINE

Naar VUB ENGAGE

Multiculturaliteit - Gaat het nog wel over ras en cultuur?

Diversiteit, multiculturalisme. Het wordt snel in de verkeerde politiek hoek gegooid. Men worstelt er mee, men verdedigt zich en reageert defensief terwijl het in se om verrijking zou kunnen en moeten gaan.

De term superdiversiteit vat beter waar het over gaat. Leren van elkaar en van de diversiteit, en van daaruit tot een samenleving komen waar iedereen een plaats heeft en waar iedereen kan leren van iedereen. 

De achterhoedegevechten moeten plaats maken voor een constructieve houding, waarbij inclusiviteit en tolerantie de basiswaarden vormen. 

Luister nu!


LAAT JE INSPIREREN DOOR DE INZICHTEN VAN PROF. SOPHIE WITHAECKX & PROF. ILKE ADAM

Naar onze Podcast

VUB Alumni Team Multiculturaliteit

Versterk je netwerk

Discussieer mee!


GA SAMEN IN GESPREK EN ONTDEK DE GELAAGDHEID VAN SUPERDIVERSITEIT

Naar VUB ENGAGE

Vergrijzing - Welke opportuniteiten zien jullie?

We zien vergrijzing als een probleem. Maar misschien moeten we de zaken gewoon omkeren en het veeleer als een opportuniteit zien. De mogelijkheid om een samenleving anders te organiseren. Vergrijzing doet ons nadenken over zorg, maar ook over de verhouding stad en platteland. De vergrijzingsgolf die ons te wachten staat heeft het potentieel om de samenleving drastisch te veranderen. 

Zijn we daar klaar voor? Hebben we de impact voldoende ingeschat? 

Luister nu!


LAAT JE INSPIREREN DOOR DE VISIES VAN PROF. DOMINIQUE VERTE & AN-SOFIE SMETCOREN

Naar onze Podcast

VUB Alumni Team Vergrijzing

Versterk je netwerk

Discussieer mee!


BEKIJK SAMEN HOE JE DE EXPERTISE VAN ONZE OUDEREN KAN INZETTEN VOOR ONZE MAATSCHAPPIJ

Naar VUB ENGAGE

Ben jij één van onze VUB Alumni?

Update je gegevens !