logo

VUB Alumni - Een uniek netwerk, keer op keer

Dat de VUB over een uniek alumninetwerk beschikt mag ondertussen duidelijk zijn. Via deze weg willen we jullie kennis laten maken met de alumni die vanuit hun expertise, interesse of zin voor innovatie en entrepreneurship dit thema binnenstebuiten keerden. Zie je iemand die je interessant vindt? Connecteer op Linkedin en bouw je netwerk uit!

Marie De Witte


Kunstwetenschappen - Stafmedewerker Innovatie en Projecten | projectmanager Z-plus @ Solidariteit voor het Gezin en Z-plus

Linkedin

Wie is Marie?

Ik ben stafmedewerker Innovatie & Projecten bij Solidariteit voor het Gezin en projectmanager bij Z-plus, de innovatieve zorgcentrale. Mijn studie aan de VUB was essentieel voor de ontwikkeling van een kritische en open geest.

E-health vormt een belangrijk onderdeel van mijn job. Ik onderzoek de mogelijkheden om e- en m-health te onderzoeken in de zorgsector. Dat gaat van screenen van de markt tot het managen van projecten met als doel zorgbehoevenden langer en op een kwalitatieve manier thuis te laten wonen. Er zijn veel ‘quick wins’, maar de financiering blijft een grote uitdaging.

Florence Kauffmann


Bio-ingenieurswetenschappen - Global Medical Affairs Manager @ GSK

Linkedin

Wie is Florence?

Ik werk bij GSK Vaccines in Waver als Global Medical Affairs manager in het R&D-departement. Mijn interesses liggen vooral in de volksgezondheid: het verbeteren van toegang tot medicatie voor patiënten, het digitaliseren van de gezondheidszorg en het behoud/stimuleren van (bio)-medische innovatie in België. De periode aan de VUB was voor mij fantastisch. De kleinere groepen garandeerde zinvolle interacties met proffen en leerrijke practica! Mijn kritische ingesteldheid heb ik voor een groot deel aan de VUB te danken.

De grootste uitdaging voor de gezondheidszorg is digitalisering. De opportuniteiten liggen voor handen: gemakkelijke communicatie en uitwisseling van patiëntendossiers tussen doktersen hospitalen, een individueel en online patiëntendossier bereikbaar voor iedere persoon, online terugbetalingssysteem en online doktersbezoeken.

Eric Van Der Hulst


Informatica - Innovation Manager Health @ IMEC

Linkedin

Wie is Eric?

Ik behoor tot de 3de lichting pure' informatici aan de VUB. Na 25 over en weer te gaan tussen softwareontwikkeling en gezondheidszorg heb ik er mijn missie van gemaakt deze 2 werelden met elkaar te verbinden. Doel is met behulp van digitale zorgtechnologie de gezondheidszorg van de toekomst vorm te geven niet op zeer lange termijn maar morgen en overmorgen.

Gezondheidszorg is reeds 20 jaar mijn biotoop al ben ik geen medicus maar een informaticus. De digitale evolutie in deze sector loopt ver achter op andere sectoren. Steeds meer heb ik gemerkt dat dit geen technisch probleem is, maar een kwestie van cultuur, verandering en vooral (budgettaire) beleidskeuzes.

Mara Perkuma


Economie - Accredited Parliamentary Assistant @ European Parliament

Linkedin

Wie is Mara?

I only recently finished my masters degree at the VUB, but I remain an active Alumni. To be quite frank, I have even been asked to remain on the Education Council for my faculty due to my ongoing contributions.

I am passionate about politics, healthcare, business strategy and innovation. My mission is to connect policy makers and businesses in order to encourage innovation in policies and economic growth. With experience in both the public and private sector, recently with EU Policy and legislation, my interests and experience are diverse as I engage with various fields of work. I have been a member of the European Health Parliament (Vice Chair of the Antimicrobial Resistance Committee) in which we develop recommendations for the Commission and member states. Furthermore, I took part in a healthcare hackathon (EHMATHON) where we used technology and digital solutions to improve healthcare in remote areas.

Inge Bogaert


Geneeskunde - Tandarts, eigen praktijk

Linkedin