logo

VUB Alumni - Een uniek netwerk, keer op keer

Dat de VUB over een uniek alumninetwerk beschikt mag ondertussen duidelijk zijn. Via deze weg willen we jullie kennis laten maken met de alumni die vanuit hun expertise, interesse of zin voor innovatie en entrepreneurship dit thema binnenstebuiten keerden. Zie je iemand die je interessant vindt? Connecteer op Linkedin en bouw je netwerk uit!

Véronique Wendrix


Burgerlijk Elektrotechnisch Ingenieur - Vice-President @ ABB Service Benelux

Linkedin

Wie is Véronique?

Ik denk terug aan de VUB als een fijne, leerrijke en interessante periode. Ik heb het OSA Student Chapter opgezet, was afgevaardigde van de studenten, en heb voor mijn eindwerk ook wat buitenlandse ervaringen opgedaan. 

Initiatief nemen, een kritische blik ontwikkelen en situaties analyseren maken nog steeds deel uit van mijn dagelijks reilen en zeilen bij ABB waar ik eerst als business controller aan de slag ging, daarna SOX implementatie begeleidde, en van daar uit ook Europees doorgroeide binnen de organisatie. 

Professioneel streef ik voortdurend naar excellentie, samen met mijn team , privé focus ik op mijn gezin, sport en lezen. En mobiliteit houdt mij vanuit die optiek ook bezig. Mijn kinderen worden er immers ook mee geconfronteerd, met files, met niet altijd even goed geregeld openbaar vervoer en met de impact van onze CO2 footprint. 

Naoki Matsumoto


Criminologie & Sociologie - Adviseur en Strategisch Analist @ Federale Wegpolitie

Wie is Naoki?

De VUB heeft me enorm veel bijgebracht, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Het vrijzinnig denken heeft de juiste en aangepaste 'tools' aangereikt met veel respect voor de persoonlijke kijk van de student.

Ik ben afgestudeerd als Master in de criminologie en werk als strategisch analist bij de directie DAH (federale wegpolitie).

Mobiliteit is niet onterecht een zeer actueel thema de laatste jaren. Er zijn de onheilspellende berichten over het klimaat, waar mobiliteit onlosmakelijk aan verbonden is, en de realiteit toont ook dat het Belgisch mobiliteitsbeleid ontbreekt aan visie. 

De grootste uitdaging blijft hoe je al de betrokken stakeholders mee kan krijgen. De maatschappelijke kost van deze stilstand is niet meer te verantwoorden in de 21e eeuw. Een degelijk en coherent mobiliteitsbeleid, waarbij alle relevante aspecten op lange termijn, zoals economische groei, gezondheid, veiligheid en de inrichting van het publieke domein in rekening worden gebracht. 

Tamara De Bruecker


Handelsingenieur - Senior Vice President Sales, Marketing and Network @ STIB-MIVB

Linkedin

Wie is Tamara?

Mijn studententijd aan de VUB was een heerlijke periode. je leert er vrienden voor het leven kennen, je leeft in een bruisende diverse stad en het vormt je manier van denken en in het leven staan. 

Professioneel ben ik na mijn studies ongeveer als enige handelsingenieur een carrière in marketing begonnen. Bij de MIVB denken we na over de mobiliteitsoplossingen van morgen voor Brussel. Mijn verknochtheid aan Brussel blijft, ik heb er voor gekozen om hier te wonen en te werken en mee na te denken aan oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

We moeten oplossingen formuleren voor de leefbaarheid van onze steden. 

Ik geloof in een gecombineerde aanpak waarbij we zowel op gedrag als beleid werken. Ook technologie speelt daarbij een rol. Een ingewikkelde problematiek waar we met geintegreerd en vakoverschrijdend denken oplossingen moeten voor bedenken. 

Tom Turcksin


Burgerlijk Ingenieur Werktuigkunde-Elektrotechniek - Research & Teaching Assistant @ MOBI VUB

Linkedin

Wie is Tom?

Drie jaar geleden besliste ik om terug te keren naar de universiteit na twee jaar te hebben gewerkt voor Tractebel. 

Als onderzoeker duurzame mobiliteit bij MOBI en assistent elektriciteit aan de faculteit INDI ben ik dagelijks bezig met elektriciteit en energie. 

Liefst wil ik me verder specialiseren in elektrische vliegtuigen en liefst wil ik blijven onderwijzen.

Ik werk bij MOBI, dat zou voldoende moeten zeggen over mijn interesse in mobiliteitsvraagstukken.

Eric Fux


Burgerlijk Ingenieur Werktuigkunde-Elektrotechniek - Video Journalist

Linkedin

Wie is Eric?

Ik heb een eerder technische opleiding genoten aan de VUB, maar ik heb er ook het studentenblad, toen nog "'t vubke" genoemd, uitgegeven. 

Sindsdien werk ik al 35 jaar lang als video-journalist: ik maak televisiereportages, de waan van de dag achterna. Ik werk me nu in, in klimaatopwarming en energietransitie, omdat ik denk dat het er toe doet.

Ik denk dat klimaatopwarming en al wat wij daar tegen moeten doen van het allerhoogste belang is. Wij zullen onze manier van leven moeten aanpassen, anders gaan wonen, anders gaan werken, maar zeker ook ons anders gaan verplaatsen. 

De mobiliteit van de toekomst boeit mij: het simpelweg oogsten van zonne- en windenergie om elektriciteit mee te maken, om ons daar mee te verplaatsen, met de zelfrijdende auto, elektrische fiets of step.

Nicolas Brusselaers


Management - PhD Student in Business Economics & Sustainable Logistics @ MOBI VUB

Linkedin

Wie is Nicolas?

Dankzij mijn master thesis aan de VUB kon ik data van telecomoperatoren (verplaatsingspatronen) koppelen aan de uitstoot van vrachtvervoer in het Brusselse. Zo kregen we een een accurater beeld van de werkelijke blootstelling aan NOx. 

Samen met mijn MOBI-collega’s hoop ik verder inzicht te verwerven in deze mobiliteitsvraagstukken. Ik hou van innovatie, van technologie ne marcom en denk dat ik bruggen kan bouwen, gewoon omdat ik nieuwsgierig en passioneel ben over dat soort zaken. 

Wat mobiliteit betreft, blijf ik er van overtuigd dat commercieel vrachtvervoer de grootste boosdoener is en blijft op vlak van luchtvervuiling, congestie etc. Daarom is de optimalisatie van goederenstromen in stedelijke gebieden van uitzonderlijk hoog belang.