logo

Politiek - Blijft de democratie overeind?

Politiek wordt verketterd en verguisd, en toch heeft iedereen een mening over. En dat is maar goed ook. Het zou maar erg zijn mocht er geen interesse zijn in de manier waarop we onze samenleving willen organiseren. Toch stellen we vast dat er een aantal problemen op een hoop gegooid worden en dat ‘framing’ en beeldvorming er voorzorgen dat het negatieve beeld continu gevoed wordt. Hoe moeten we de burgerparticipatie in de 21ste eeuw organiseren? Welke vernieuwingen zijn nodig, welke noodzakelijk? Wat doe je met populisme van links en rechts in een complexe en diverse maatqchappij en hoe kun je er voor zorgen dat iednereen een stem krijgt en behoudt in die arena. Daarover willen we het hebben. 

Anneke Van Den Aker


Geschiedenis - Adviseur Europese subsidieprogramma's - EFRO Vlaanderen @ Provincie Antwerpen

Linkedin

Wie is Anneke?

Als licentiate geschiedenis belandde ik in het onderwijs. Als GOK-coördinator kreeg ik de kans om het gelijke kansenbeleid in onze school uit te werken. Een werk dat nooit af is, zoals elk jaar opnieuw blijkt uit de armoedebarometer. Kortom een droomjob die ik als jonge leerkracht mede dankzij de theoretisch én praktische bagage vanuit mijn VUB-opleidingen met plezier heb gedaan.

Als kabinetsmedewerker, programmacoördinator voor het gebiedsgerichte project in de Rupelstreek en in mijn huidige job als adviseur Europese subsidieprogramma's functioneer ik als bruggenbouwer tussen de verschillende overheidsniveaus, het beleid en de administratie, kennisinstellingen, bedrijven en de bevolking. Mijn doel is steeds om de grote en kleine uitdagingen aan te pakken, samen met de ganse samenleving. Ik doe dat vanuit de humanistische waarden die ik op de VUB heb mee gekregen. Daarnaast denk ik ook steeds actief mee over de rol van de politiek, zowel vandaag als morgen.

Els Guns


Politieke Wetenschappen - pas afgestudeerd

Linkedin

Wie is Els?

Mijn periode aan de VUB was zeer leerijk en aangenaam. Leerrijk omdat ik gedurende die twee jaar mijn grenzen heb kunnen verleggen, wat mij als mens groter en completer heeft gemaakt. En aangenaam, omdat we in kleine lesgroepen een nauw contact hadden met de professoren.

Politieke vernieuwing werd terug op de agenda geplaatst vanwege de verschillende schandalen rond het cumuleren van mandaten. Het vertrouwen van de bevolking in de politiek is beschadigd. Het is moeilijk om structurele veranderingen door te voeren omdat men met veel partijen moet onderhandelen en deze partijen hebben elk hun belangen. Het ‘grote project’ ontbreekt soms. Zelf wil ik mee nadenken over hoe het beter kan.

Sietske Gossye


Politieke Wetenschappen - Domeinondersteuner Kennis en Training Incont@ct Food+

Linkedin

Wie is Sietske?

Ik werk bij de klantendienst van Colruyt, waar ik collega's ondersteun, overleg met de backoffice en aanspreekpunt ben voor mijn eigen merken. Verder sta ik ook in voor de opleiding van nieuwe collega’s. Een fijne job, waar ik veel voldoening uithaal en voorlopig voldoende uitdaging in vind. Veel van de vaardigheden die ik op de VUB leerde, komen goed van pas. Ik stuur een diverse groep aan en het komt dus goed van pas dat ik op de VUB met veel verschillende mensen leerde werken en ieders achtergrond naar waarde leerde schatten.

Vanuit mijn opleiding is politieke interesse een evidente keuze. De huidige samenleving lijkt de politiek beu te zijn. De politiek moet terug dichter bij de burger worden gebracht om zo de oprechte interesse en bezorgdheid om politieke thema’s aan te wakkeren. Ik geloof dat politici meer moeten inzetten op burgerparticipatie om de kloof tussen burger en politici te verkleinen.

Benoît Proot


Rechten - Freelance Interim Manager @ Essensys

Linkedin

Wie is Benoit?

Sinds 2018 ben ik aan de slag als freelance Interim-Manager. Ik beschouw mijzelf als een échte humanist met een bovengemiddelde interesse in de dingen des levens: van dagelijkse aanvallen op onze vrijheden tot corruptie op grote schaal, van de schaamteloze uitbuiting van onze planeet tot de steeds ongelijkere verdeling van rijkdom.

Gelukkig zijn er her en der constructieve initiatieven binnen de burgerlijke maatschappij die het tij proberen keren en de grondvesten leggen voor een duurzamere en rechtvaardigere wereld. De mens moet weer écht centraal komen te staan binnen de politiek. Genietend van een maximale vrijheid, zonder indoctrinatie van kerkelijke of andere oorsprong.

Yvan Dheur


Agogische Wetenschappen - Stafmedewerker Kenniscentrum en Internationale Zaken @ deMens.nu

Linkedin

Wie is Yvan?

Ik ben een vrijheidsstrijder in hart en nieren. Ik werk voor de vrijzinnig humanistische gemeenschap en ontferm me daar over de internationale dossiers. Ik verdedig de vrijheid en het vrij onderzoek in internationale instellingen, zodat we er samen op vooruit kunnen gaan. Ik ben gefascineerd door de wijze waarop wij de wereld van morgen uitbouwen. Mijn opleiding in de Agogiek heeft me de nodige vaardigheden aangeleerd om zelf een bijdrage aan de wereld te leveren en constant mee te evolueren.

Ik heb een duidelijke visie van hoe de samenleving het beste uit de toekomst kan halen. De kern daarbij is om de vrijheid van gedachten koste wat kost te beschermen. Ik heb ook regelmatig contact met religieuze gemeenschappen en ook zij kunnen belangrijke stappen vooruit zetten in onze geseculariseerde wereld. Het vraagt gewoon moed.

Wouter Bracquené


Geschiedenis - Gewestelijk Inspecteur @ Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds

Linkedin

Wie is Wouter?

Professioneel houd ik me bezig met de financiële analyse en operationele begeleiding van lokale besturen die beroep doen op het gewestelijk herfinancieringsfonds.
Daarnaast ben ik een brok engagement binnen alle facetten van onze samenleving. Zoals Colbert schrijft: 'Pour le roi, souvent. Pour la patrie, toujours.' In mijn vrije tijd ga ik op zoek naar cultuur en natuur.

De VUB en ULB staan voor een open kijk op de veranderende wereld en maatschappelijk engagement. Daarom is het zo belangrijk dat wij VUB'ers onze stem laten horen in de debatten die de publieke opinie bezighouden. We bieden een alternatief tegen het alomtegenwoordige hokjesdenken. Ik merk op dat onze tijdsgeest een groeiend egocentrisme en nodeloos defensieve publieke opinie kent, wat maatschappelijk vooruitgang en duurzame economische ontwikkeling vertraagt of blokkeert. De politiek mag niet lijdzaam toekijken.

Saar Vanderplaetsen


Communicatie - Public Affairs / Woordvoerster @ Vivaqua

Linkedin

Erwin De Clercq


Geneeskunde - Zaakvoerder van een communicatiebedrijf & schepen van o.a. onderwijs, communicatie, middenstand en gezondheid

Linkedin