logo

VUB Alumni - Een uniek netwerk, keer op keer

We zien vergrijzing als een probleem. Maar misschien moeten we de zaken gewoon omkeren en het veeleer als een opportuniteit zien. De mogelijkheid om een samenleving anders te organiseren. Nadenken over ruimtelijke ordening en fiscaliteit om het model dat we gekend hebben, met al zijn mogelijkheden en beperkingen, te veranderen. Vergrijzing doet ons nadenken over zorg, maar ook over de verhouding stad en platteland. De vergrijzingsgolf die ons te wachten staat heeft het potentieel om de samenleving drastisch te veranderen. 

Zijn we daar klaar voor? Hebben we de impact voldoende ingeschat?  Boeiende vraagstukken die ons verplichten tot een breed gezichtsveld. 

Lise Switsers


Agogiek - PHD @ Fonds Wetenschappelijk Onderzoek

Linkedin

Wie is Lise?

Als VUB-studente ging er nieuwe wereld voor mij open. Ik leerde het vrijzinnig humanisme kennen en ontwikkelde een open, kritische kijk op de samenleving. Momenteel doe ik aan de VUB een doctoraat over eenzaamheid en hiervoor werkte ik bij de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten als stafmedewerker ouderenbeleid.

Vergrijzing is een thema dat ons iedere dag bezighoudt. Het grote woord valt meer dan eens tijdens debatten met een demografische inslag. Onze gezondheidszorg, sociale zekerheid, economie, pensioensysteem, vrijwilligerswerk, noem maar op, zijn stuk voor stuk gelinkt aan deze maatschappelijke tendens. Veelal spreken we vandaag over de uitdagingen, terwijl we ook moeten nadenken over de kansen die deze trend creërt. Kansen om zorgzame buurten te creëren, mantelzorgers te nodige aandacht te geven, flexibele pensioenregelingen uit te werken, ouderen kwaliteitsvol thuis te laten wonen,...

Chantal Cooreman


Rechten - Adviseur @ Kabinet van de Koning

Linkedin

Wie is Chantal?

Ik ben adviseur binnen het sociaal-economische domein. Ik heb graag aan de VUB gestudeerd en mijn tijd daar bracht me een waardering voor het vrij denken en onderzoek bij, alsook een oprecht engagement naar de samenleving toe.

Vergrijzing is één van de domeinen waar ik mij professioneel over ontferm. Het belangt ons allemaal aan en verdient dan ook meer aandacht. Er zijn ook nog veel uitdagingen. Denk aan de aanpak van ageisme en de organisatie van onze zorg (die nu soms een verbindende, solidaire dimensie mist).

Kristof Biesemans


Klinische Psychologie - Preventieadviseur Psychosociale Aspecten @ Liantis

Linkedin

Wie is Kristof?

Als preventieadviseur psychosociale aspecten los ik problemen op die zich voordoen op korte en lange termijn. In mijn studententijd was ik voorzitter van de Psycho-pedagogische kring en zetelde ik mee in de faculteitsraad. Als lid van de studentenraad kon ik reeds op jonge leeftijd mijn verantwoordelijkheden opnemen en ontdekte ik snel dat er niet altijd een makkelijke oplossing is voor de grote en kleine problemen die op je pad komen. Engagement speelt daarin een sleutelrol - dat is ook meteen de reden waarom ik graag mee in debat wou gaan over het vergrijzingsthema. De samenwerking tussen studenten en proffen was voor mij een absolute bonus!

Sihame Boukhlal


Klinische Psychologie - Klinisch psycholoog en -neuropsycholoog in opleiding @ Hersenletselpraktijk en Centrum voor Neuropsychologie - VISTA Mdc | Ook in eigen praktijk

Linkedin

Wie is Sihame?

Ik werk als klinisch psycholoog voornamelijk met kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast volg ik de interuniversitaire opleiding Klinische neuropsychologie die nu even neerstrijkt aan de VUB. Wanneer ik de campus binnentreed voelt het eigenlijk als thuiskomen. VUB is een universiteit die constant tracht het kritisch denken te stimuleren en de individuele eigenheid positief te versterken.

Ik heb het gevoel dat de problematiek en gevolgen van vergrijzing nog steeds onderschat worden door de maatschappij. Als ik een bijdrage kan leveren aan de definiering van het fenomeen en de zoektocht naar oplossingen, doe ik dat met plezier.

Bilitis Crokaert


Revalidatiewetenschappen - Zelfstandige Kinesitherapeute

Linkedin

Jonathan Hooft


Revalidatiewetenschappen - Kinesitherapeut @ Ziekenhuis Netwerk Antwerpen