logo

Voor je veiligheid: blijf weg van de werven

Twee grote werfzones zullen tot einde 2023 de toegankelijkheid op Brussels Main Campus in Etterbeek hinderen. Maar vooral: respecteer de 'no go' zones voor je eigen veiligheid.

Op het plannetje vind je welke zones verboden zijn, en hoe je de campus kan betreden. De singel zal voor de veiligheid van alle campusgebruikers volledig afgesloten zijn voor onbevoegden tot einde 2023.

Twee werfzones

 • De eerste werfzone situeert zich tussen het toekomstige Learning & Innovation Centre en de gebouwen F en G, vanaf de 2e slagboom aan gebouw T tot aan Rotule 4 (tussen gebouw E en F).  De singel wordt volledig afgesloten, waardoor gebouw E en F enkel toegankelijk zijn via de Esplanade en de parking F en G enkel via ingang13.
 • De tweede werfzone omvat alle werven op de gehele site van de Willy Van Der Meeren i.e. de (gekleurde) oude studentenkoten. Midden op de campus.

We vragen alle campusgebruikers met aandrang om deze gevaarlijke werfzones niet te betreden. Het is verboden en gevaarlijk.

Campustoegangen met nieuwe personeelskaart

Op de campussen in Jette en Etterbeek treedt de nieuwe toegangscontrole in werking. Daardoor kan je na de sluitingsuren de deuren enkel openen met je nieuwe personeelskaart. Vraag ze dus aan als je die nog niet hebt. Lees hieronder ook meer over de slagbomen.

Lees meer over de toegang op de Brussels Health Campus.

Lees meer over de toegang op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus.

Onze open campussen

De VUB is open, en dat mag je letterlijk nemen. Ons 'open campus concept' verweeft de VUB-campussen met de stad. Ontdek alle praktische informatie voor studenten, personeel en bezoekers.

 • Info over toegang tot slagbomen : zie hieronder
 • Bezoekers kunnen gebruik maken van onze buiteninfrastructuur, of van onze specifieke diensten voor bezoekers, zoals bij voorbeeld onze sport-, cultuur-, horeca- of bibliotheekinfrastructuur.
 • In onze gebouwen moet je jezelf kunnen legitimeren via je de studenten- of personeelskaart.
 • Het gebruik van onze infrastructuur is gebonden aan reglementen. Lees zeker ook ons parkeer- en sleutelbeleid.

Toegang met de wagen

Vanaf woensdag 14 april 2021 worden de slagbomen geactiveerd zowel op Brussels Health Campus in Jette als op Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus in Etterbeek.

Hierbij enkele richtlijnen (Service Now kennisartikels) in verband met toegang tot deze slagbomen:

*info op Service Now beschikbaar voor iedereen (niet enkel voor studenten of personeel)

 

Heb je nog vragen in verband met toegangsbeheer? Maak dan een ticket aan via infradesk@vub.be.

Plan Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Etterbeek)
Plan Brussels Health Campus (Jette)

Openingsuren gebouwen en parkings

Er zijn geen vaste openingsuren voor de gebouwen. Op de campus in Etterbeek begint de bewaking op weekdagen om 6 uur aan een openingsronde van een uur. Gebouwen worden gesloten afhankelijk van de activiteit die er plaatsvindt, b.v. openingsuren diensten, evenementen, .... Meestal is er op weekdagen lesactiviteit tot 22 uur.

De parkings in Etterbeek openen doorgaans tegen 6u30 op weekdagen. Parking M sluit al om 18u voor auto's. Parkings F, G, B, C, Q blijven open tot 20u30, parking K tot middernacht. Je kan op elk moment nog aan je wagen en uitrijden via de knop naast de poort.

Moet je absoluut in een bepaald gebouw zijn, maar het blijkt gesloten? Contacteer dan de bewaking.

 

Campusdiensten voor iedereen

Studenten, personeel en alumni vinden hun uitgebreide dienstenaanbod op hun portalen. Bepaalde diensten zijn toegankelijk voor iedereen.

Welkom op onze campus

Diensten voor bezoekers

Toegang tot je eigen plek

Naast de publieke gebouwen zijn er heel wat kantoren, labo's of lokalen met beperkte toegang. Hiervoor hebben we een uitgebreid badge- en transpondernetwerk uitgebouwd.

De dienst Toegangsbeheer verzorgt de sleutelservice en beveiligingstechnieken van de lokalen. Zij leveren sleutels/transponders, plaatsen van cilinders, repareren sloten, kennen rechten toe voor badges, ... . Daarnaast beheren ze de toegangscontrole en slagbomen, inbraak- en camerasystemen, sleutelkasten.

Locatie dienst Toegangsbeheer Campus Etterbeek: in gebouw gebouw E, rotule 4, niveau esplanade (tegenover de ingang van het studentenrestaurant)

Openingsuren: maandag - vrijdag van 9u tot 12u (of op afspraak via Infradesk@vub.be)

Locatie dienst Toegangsbeheer Campus Jette: in gebouw A, lokaal A900B (ingang Technische dienst - bij de bewaking)

Openingsuren: enkel op afspraak - aanvraag via Infradesk@vub.be.

 

  Aarzel niet hen te contacteren via Infradesk.

  Hoe vraag je een transponder of badge aan?

  Wil je graag een transponder of badge aanvragen? VUB-personeelsleden kunnen via hun secretariaat of diensthoofd de aanvraag doen bij Infradesk. Bij 'beveiligingstechnieken' kan je een keuze maken uit:

  • Badge
  • Nieuwe sleutel
  • Nieuwe transponder
  • Teruggave item
  • Verloren item
  • Wijziging toegangsrechten

  Studenten en externe personeelsleden kunnen voor de fietsenstalling ook een badge of transponder aanvragen.

  Je eerste badge/transponder is kosteloos. Bij verlies of schade moet deze vergoed worden door de dienst. Meld verlies van sleutels, transponders of badges steeds onmiddellijk.

  Je ontvangt een bericht wanneer je (nieuwe) sleutel of transponder klaar is. 

  Hoe open of sluit je deuren met een transponder?

  Alle deuren hebben aan minstens één zijde een cilinderknop om het slot van de deur aan te sturen. Om ze te openen en te sluiten duw je enkele seconden je transponder in. Daarna kan je de cilinderknop met je hand omdraaien.

  Er zijn 2 verschillende types van sloten voor een transponder. De Comfort Cilinder (lokalen en kantoren) heeft een elektronische cilinderknop aan beide zijden. De vrijdraaiende cilinder (leslokalen of gemeenschappelijk gebruikte deuren) heeft die enkel aan de buitenzijde.

  Hoe laad je jouw transponder op?

  Afhankelijk van het type moet je transponders dagelijks of wekelijks opladen aan een oplaadpunt. Die vind je aan de hoofdingangen van gebouwen.

  • Richt je transponder naar het oplaadpunt op 15 cm afstand.
  • Hou dit vol tot het groene licht knippert en je een geluidssignaal hoort.
  • Een wit/geel licht bevestigt toevoeging van rechten. Opgelet: blijf je transponder richten naar het oplaadpunt tot het licht groen knippert.

  Hoe werkt het badgesysteem?

  De personeels-en campuskaarten bedienen het nieuwe on- en offline toegangscontrolesysteem.

  Het online systeem vind je aan de toegangsdeuren tot de gebouwen en de meer beveiligde zones. Via het netwerk kunnen we deze toegangen beheren. Alle online lezers zijn oplaadpunten, waar je dagelijks je badge moet aanbieden.

  Hoe ga je te werk: 

  1. Bied uw kaart aan voor de kaartlezer
  2. De LED van de lezer verandert van ROOD in BLAUW
  3. Eenmaal de update voltooid is, verandert de LED van BLAUW naar GROEN
  4. Toegang wordt toegekend

  Uw kaart is 24u geldig. Dit wil zeggen dat je 1x per dag je kaart dient aan te bieden aan een on-line lezer.

  Het offline badgesysteem gebruiken we meer voor lokaaldeuren. In tegenstelling tot de deuren voor transponders, hebben deze geen cilinder. Je opent deze deuren door je badge voor de deur te houden en met de deurklink de deur te openen.

  Wegcode en parkeerbeleid

  Op onze campussen geldt de wegcode, ook om te parkeren. Vanaf 1 juli 2019 treedt een nieuw parkeerreglement in werking.

  Verantwoord rijden en parkeren

  Voor alle weggebruikers op onze campus geldt de wegcode. Wat verboden of verplicht is op de openbare weg, is dat ook op onze campussen. De signalisatie en wegmarkeringen hebben eenzelfde inhoud. Houd je aan de maximumsnelheid van 30km per uur.

  Daarnaast treedt er een specifiek parkeerreglement in voege vanaf 1 juli 2019.

  Enkele aandachtspunten uit het reglement

  • Als gebruiker van onze weg-en parkeerfaciliteiten ga je formeel akkoord met het feit dat de Wegcode én het parkeerreglement van toepassing zijn.
  • Je mag enkel parkeren op de daartoe aangeduide en gemarkeerde parkeerplaatsen.
  • Je neemt kennis van alle vormen van foutparkeren opgelijst in het reglement.
  • Wie acuut hinderlijk fout parkeert, wordt weggesleept.
  • Wie foutparkeert zonder acute hinder te veroorzaken, krijgt een waarschuwing. Bij een tweede keer foutparkeren binnen het academiejaar, wordt de wagen weggesleept.
  • Wagens mogen maximaal 1 maand aaneengesloten geparkeerd worden.
  • Toegangsbadges worden correct gebruikt volgens de bepalingen in het reglement.
  • Fietsen mogen maximaal drie maand aaneengesloten gestald worden. Fietsen die langer blijven staan, worden beschouwd als weesfietsen en 3 maand in bewaring genomen. Hierna worden ze afgevoerd voor hergebruik.

  Fietsfaciliteiten


  VUB supportert voor fietsers, op alle campussen

  Check de faciliteiten

  Parkings Etterbeek


  Autoparkings onder alle gebouwen behalve L // fietsparkings in gebouwen B/C, K, GF en M.

  Campusplan Etterbeek

  Parkings Jette


  Autoparkings aan het UZ Brussel, voor gebouw A en in gebouw K // Fietsparkings in gebouwen B en K

  Campusplan Jette

  Een nieuw parkeer- en lokalenreglement

  Een bezoek aan onze campussen is gebonden aan een aantal regels en afspraken. Vanaf 1 juli 2019 geldt er een nieuw parkeer- en lokalenreglement.

  Parkeerreglement


  Geldig op Brussels Sciences, Humanities & Engineering Campus en Brussels Health Campus

  Download PDF

  Lokalenreglement


  Geldig op Brussels, Sciences, Humanities & Engineering Campus

  Download PDF

  Waarom een nieuw parkeerreglement?

  Foutparkeren is een oud zeer onze campussen. Een rij wagens op de voetpaden is een dagdagelijkse realiteit. Laadplaatsen voor elektrische voertuigen worden ingenomen, soms zelfs plaatsen voor andersvaliden. Interventies van hulpdiensten verlopen minder vlot. Als fietser of voetganger is het soms gevaarlijk slalommen.

  Vreemd genoeg staan er tegelijk heel wat parkeerplaatsen leeg.

  Door de afspraken duidelijk vast te leggen en toe te zien op een correcte toepassing ervan, willen we deze problemen aanpakken. Daarom geldt er vanaf 1 juli 2019 op Brussels Humanities, Sciences and Engineering Campus en Brussels Health Campus een nieuw parkeerreglement.

  We willen gebruikers van onze campus informeren over de correcte parkeermogelijkheden. We willen bezoekers gidsen naar de vrije plaatsen. We willen vooral ook de acute veiligheidsproblemen aanpakken, die door foutparkeren ontstaan.

  In een groeiende universiteit moeten we de ruimte verstandig beheren, om ze aangenaam te houden voor iedereen.

  Wegwijs op de campus

  Naast online campusplannen vind je op de campus ook plannen, zuilen en wegwijzers. Suggesties over onze wegwijs zijn steeds welkom. Je kan ook tijdelijke signalisatie aanvragen voor evenementen.

  Waar vind je de campusplannen?

  In de hoofdmenu van deze website bij 'universiteit' vind je per campus de bereikbaarheid en een downloadbare plattegrond. Op de campus vind je signalisatie bij ingangen van gebouwen en op belangrijke knooppunten.

  Welke VUB-signalisatie bestaat er?

  • Buitensignalisatie:
   • analoog: massaplan en gebouwplannen
   • Digitaal: totems
  • Binnensignalisatie
   • analoog: enkel in de rotules en in de liften
   • digitaal: videoschermen
  • Ad-hoc signalisatie voor evenementen of happenings
   • Sandwichborden, posters, …

  Hoe kan je signalisatie aanvragen?

  Signalisatie is een specifieke opdracht van Facility Services.

  Het ontwerp van de signalisatie gebeurt door een medewerker van de dienst AV Services. Het drukwerk en het ter beschikking stellen gebeurt ofwel door de interne printservice ofwel door een externe firma.

  (Aan)vragen gebeuren via “Signalisatie” via Infradesk:

  • signalisatie voor evenementen
  • vragen of klachten over de buiten- of binnensignalisatie.
  • een offerte voor een digitaal scherm in jouw gang of gebouw
   • Publieke ruimtes : scherm + player door AV Services volgens planning (gebruiker betaalt licenties)
   • Private ruimtes : scherm + player + licentie door dienst, configuratie (player, platform, users en opleiding) door AV Services

  Wil je een event of mededeling gepubliceerd zien op de digitale schermen, dan kan je dit aanvragen via MarCom.