logo

Erasmus+ Sport Project: 'Be a Winner In elite Sport and Employment before and after athletic Retirement' (B-WISER)

"Het B-WISER project heeft als doel de inzetbaarheid en tewerksteling van huidige en voormalige topsporters te optimaliseren. Om dit doel te realiseren werken verschillende partners uit zes Europese lidstaten (België, Duitsland, Italië, Slovenië, Spanje en Zweden) samen." 

Dit tweejarig project ging op 1 januari 2017 van start en wordt gecofinancierd door het Erasmus+ Sport Programma van de Europese Unie. De financiering (€0,4M) laat 13 partners en 39 experts uit zes EU-lidstaten (België, Duitsland, Italië, Slovenië, Spanje en Zweden) toe om onderzoek te verrichten naar de wijze waarop de tewerkstelling van topsporters en ex-topsporters kan geoptimaliseerd worden binnen Europa. De VUB is de coördinator in het tweejarig project.

Projectprogramma

In de openingsfase brengt het B-WISER project de bestaande structuren en maatregelen voor ‘topsport en tewerkstelling’ in kaart. Daaropvolgend zal er enerzijds onderzoek verricht worden naar de competenties die topsporters vereisen om een ‘topsport en werk’ -carrière te combineren, en anderzijds naar de competenties die topsporters vereisen om succesvol de overgang te maken naar de arbeidsmarkt bij het beëindigen van hun topsportcarrière. 

Zodoende zal het B-WISER project de toegevoegde waarde van tewerkgestelde (ex-)topsporters in kaart brengen en het voor de deelnemende landen mogelijk maken best practices te ontwikkelen om de ‘matching’ met huidige en toekomstige werkgevers te optimaliseren. Daarenboven zal dit project onderwijsinstellingen, topsportfederaties en -centra, werkgevers en carrièrebegeleiders in de participerende landen toestaan om de organisatie en begeleiding van hun ‘topsport en tewerkstelling’-trajecten te optimaliseren. 

B-WISER consortium

Het partnership bestaat uit universiteiten, nationale olympische en paralympische comités (bv. BOIC & BPC in België), topsportcentra, experts in carrièrebegeleiding (Adecco Athlete Career Programme), experts in tewerkstelling en HR (Kapito HR, Unizo, UEAPME) en internationale topsport-experts (IOC, IPC, EOC). Onder leiding van prof. Paul Wylleman en dr. Koen De Brandt zorgt de VUB voor de coördinatie van het project. Daarin nemen ook drs. Simon Defruyt en dra. Sofie Smismans een centrale rol in. Het onderzoek in België wordt gevoerd in samenwerking met Pascal Dufourny en Nicky Van Rossem van het BOIC, Olek Kazimirowski van het BPC en Iris Ulenaers van the Adecco Group (Athlete Career Program). De administratieve en financiële opvolging van het project zal verzorgd worden door Arthur Skenazi en Kim Coppens.

De B-WISER expert groep in Verona.

Meer informatie

Indien je meer wil weten, kan je ons bereiken via onderstaande kanalen.

B-WISER website

Bezoek B-WISER website
B-Wiser op twitter

Volg B-WISER op twitter
B-WISER mail

Contacteer B-WISER