Academic entrepreneurship in practice: testimonials and Q&A


VUB-TOR Spin Off hbits is invited to speak at the starter seminar “Academic entrepreneurship in practice: testimonials and Q&A”, December 17th at VUB. VUB TechTransfer wishes to create more awareness of entrepreneurship with researchers and young professionals and organises two courses: the Starter Seminars and the Advanced Starter Seminars. Come and join us! Register to participate.

Read more

Hoe vaak spijbelen leerlingen? Een vergelijkend onderzoek tussen geregistreerde en zelfgerapporteerde afwezigheden in Vlaanderen.

Een kritische voorwaarde voor een aanklampend beleid inzake spijbelen is het beschikken over accurate registratiedata. Deze recente studie gaat na in welke mate zelfgerapporteerde gegevens over spijbelen en administratieve gegevens van problematische afwezigheden hetzelfde gedrag meten en of het spijbelen van bepaalde types spijbelaars en/of bepaalde sociale groepen in de administratieve data over problematische afwezigheden onder- of overschat wordt.

Read more

A sociological perspective on human-home interaction

On 10 October 2019, Petrus te Braak, senior Researcher of the TOR research group, was invited to speak at the Healthy Buildings Day 2019. This event is organised annually by VELUX to gather together key players involved in the construction industry on topics such as healthy buildings, design, user trends and resident behaviour.

Read more

Gegenderde drempels voor museumbezoek

Het is geweten dat er veel mensen niet participeren en geen bezoek brengen aan culturele activiteiten (59,7% niet aan erfgoed, 61,3% niet aan bioscoop, 76% niet aan concerten en 68,8% niet aan musea). Waarom zij niet participeren, is echter minder duidelijk. Onderzoeksgroep TOR onderzocht de redenen die mensen opgeven om niet naar een museum te gaan.

Read more

Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2018 – Rapport Vlaanderen Volume I

Op 19 juni 2018 werden de eerste resultaten van de ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) gepubliceerd. TOR voerde in 2018 het veldwerk voor deze OESO-studie in Vlaanderen uit en schreef het Vlaams rapport.

Read more