logo

Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde

De Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde concentreert zich sedert zijn oprichting op numerieke simulatietechnieken en computertoepassingen. Dit resulteerde in een expertise op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik van technieken voor hydrologische modellen. In de ontwikkeling, toepassing en visualisatie van deze modellen en hun resultaten worden GIS en remote sensing toegepast. Veel onderzoeksprojecten worden uitgevoerd op Vlaams, Belgisch en Europees niveau, gefinancierd door Vlaamse, Belgische en Europese wetenschappelijke programma's, als ook rechtstreeks door de industrie. De onderzoeksactiviteiten richten zich op ontwikkeling, calibratie en validatie van modelleringstechnieken voor:

  • Simulatie en voorspelling van hydrologische processen op het niveau van rivierbekkens;
  • Ruimtelijke verdeelde simulatie van neerslag afvoerprocessen en grondwatervoeding;
  • Hydrodynamica en sedimenttransport evenals de lithologische en geomorfologische evolutie in een watermilieu.
  • Simulatie en analyse van rivier en oppervlakte waterkwaliteit;
  • Onderzoek naar grondwatersystemen, kwantiteit en kwaliteit van grondwaterstroming en regionale grondwaterreservoirs;
  • Simulatie van integraal waterbeheer;
  • Simulatie van grondwater-oppervlaktewater interactie;
  • Ecohydrologisch onderzoek; kwantificering van de interactieve processen tussen water en de omgeving, gekoppeld aan GIS en aardobservatietechnieken;

Contact

Secretariaat

Room: 1.T.132
Tel: + 32 2 629 30 21
Fax: + 32 2 629 30 22
Email: hydr@vub.ac.be
Vrije Universiteit Brussel