logo

Welkom bij de Afdeling Internationaal en Europees Recht

Welkom op de webpagina's van de Afdeling Internationaal en Europees Recht (IERE). Hier vind je voornamelijk alle informatie terug over haar opleidingen, haar onderzoek haar leden en haar activiteiten.

Opleidingspagina's Master na Master Internationaal en Europees Recht

Wie meer wil weten over de opleiding "Master na Master in het Internationaal en Europees Recht" die door Afdeling Internationaal en Europees Recht wordt aangeboden, kan terecht op de opleidingspagina's. Een deel van de informatie die voorheen op deze webpagina's te raadplegen was voor de studenten Internationaal en Europees recht, m.b.t. Groepsmobiliteit, Rechtsmethodologie en het curriculum onder andere, is verhuisd naar de nieuwe pagina's. Je vindt deze nieuwe pagina's hier terug. 

Internationaal Recht studeren? Kom naar onze presentatie op de infodag!

Op de Infodagen verzorgt de Afdeling Internationaal en Europees Recht een informatieve presentatie voor wie nog een duwtje in de rug nodig heeft om in te schrijven voor onze Master na Master in het Internationaal en Europees Recht aan de VUB. Deze presentatie maakt je warm voor de opleiding en behandelt allerlei aspecten van het programma en meer. Achteraf is er nog tijd en ruimte om onbeantwoorde vragen te behandelen. Studenten in de basisopleiding die twijfelen over hun afstudeerrichting zijn zeker ook welkom om hun licht te komen opsteken. 

De laatste infodag voor de start van het academiejaar 2019-20 gaat door op 7 september 2019 op de campus van de Vrije Universiteit Brussel in Etterbeek.

Meer info op: https://www.vub.be/infodag/

Internationaal en Europees recht studeren?


KOM NAAR EEN INFODAG! Presentatie ManaMa IERE incluis

Infodagen VUB

De brochure ManaMa IERE academiejaar 2020-21 is er!


VOOR DE INFORMATIEBROCHURE 2019-2020, ZIE DE OPLEIDINGSPAGINA'S ONDER "Huidige studenten AJ '19-'20"

Brochure 2020-2021

Meer weten over de activiteiten van de afdeling IERE?


Wenst u meer te weten te komen over de activiteiten van de afdeling IERE? Klik dan hier!

Meer nieuws
Contact
Erik Franckx

Telefoon
02/629 2606

Email
efranckx@vub.be
Lokaal
4B345

Adres
Pleinlaan 2 B-1050 Brussel

Land
België

Master of Laws in het Internationaal en Europees recht

In de opleiding Internationaal en Europees Recht worden studenten geconfronteerd met de actuele relevantie van het internationaal recht. De studenten kunnen zich verdiepen in allerlei rechtstakken, gaande van Europees mededingingsrecht tot internationaal zeerecht en alles ertussenin.

Nieuwe opleidingspagina's

De nieuwe opleidingspagina's zijn sinds kort op het net gepubliceerd. Dat betekent dat een deel van de info die voorheen op deze webpagina's te raadplegen was voor de studenten Internationaal en Europees recht, verhuisd is naar de nieuwe pagina's. Je vindt deze nieuwe pagina's hier terug.

Internationaal en Europees Recht aan de VUB

De Afdeling Internationaal en Europees Recht (IERE) behoort tot de Vakgroep Publiek Recht aan de Faculteit Recht en Criminologie. Afdeling IERE biedt een afstudeerrichting Internationaal en Europees recht aan in de basisopleiding Master of Laws in de Rechten en bovendien een exclusief Nederlandstalig programma in de Master of Laws in het Internationaal en Europees recht. Bovendien wordt er samengewerkt met het Institute for European Studies (IES) door een aantal opleidingsonderdelen te verzorgen binnen de Master of Laws in International and European Law. De curricula van de onderscheiden opleidingsonderdelen verbonden aan Afdeling IERE geven blijk van een rijke expertise in een aantal rechtstakken in het bijzonder. Enerzijds is er ruimte voor specialisatie in verschillende Europeesrechtelijke domeinen, zoals onder meer het constitutioneel Europees recht en Europees mededingingsrecht. In het internationaal publiekrecht pakt de Afdeling uit met een rijk aanbod in mensenrechten, zeerecht, diplomatiek recht en het recht aangaande internationale organisaties. Daarnaast is er ruimte voor verschillende actuele materies onder de noemer van vakken die capita selecta verzamelen, met wisselende nadrukken. De Afdeling herbergt bovendien een rijke en uiteenlopende expertise van verbonden onderzoekers in rechtstakken gelinkt aan migratie, inheemse volkeren, internationaal humanitair recht, internationaal strafrecht etc. 

Vaardigheden & Ervaring

Praktische componenten van de opleidingen zijn erop gericht de studenten niet alleen kennis, maar ook vaardigheden bij te brengen. Zo voorziet het curriculum in de Master na Master de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale pleitwedstrijden of moot courts ter vervanging van de Masterproef. Elk jaar stuurt de VUB een team naar prestigieuze wedstrijden zoals de Philip C. Jessup Moot Court Competition for International Law en de Concours Charles Rousseau.

Studenten, inclusief studenten uit de basisopleiding kunnen op eigen initiatief ook extracurriculair deelnemen aan andere pleitwedstrijden in uiteenlopende disciplines - want er zijn er veel! - en zich laten begeleiden door de assistenten verbonden aan de Afdeling (of Faculteit). Wie meer voelt voor een diplomatieke carrière dan voor pleiten kan zich aansluiten bij het VUB Model United Nations team om gedurende het academiejaar deel te nemen aan verschillende kleine en grote simulaties over de hele wereld. Daarnaast zijn er nog veel andere simulaties van verschillende internationale instellingen en organisaties. De vaardigheden die je met dit soort activiteiten aanleert en het netwerk dat je op deze manier uitbouwt, zijn van onschatbare waarde en draag je je hele leven mee. Zeker een aanrader dus!

Bovendien zijn er verschillende mogelijkheden om een uitwisseling met een buiten- of binnenlandse partnerinstelling te doen om de leerervaring van de studenten op die manier nog meer te verrijken. Via het Erasmus+ en Erasmus Belgica programma, kan de student binnen Europa vakken aan partnerinstellingen volgen. Via het programma van Groepsmobiliteit kunnen studenten daarenboven voor een kort, maar intensief programma vakken volgen aan de partnerinstellingen in Abu Dhabi en Chili.

Meer info over het gedetailleerde programma van onze opleidingen vind je hier:
Master Rechten, Afstudeerrichting Internationaal en Europees Recht
- Master na Master Internationaal en Europees Recht

Onderzoek

Wat betreft het voeren van het vrij onderzoek, worden de studenten gesteund met een sterke begeleiding bij het schrijven van papers en masterproeven. Een resem aan praktische tools wordt voor de studenten Internationaal en Europees Recht beschikbaar gemaakt, met betrekking tot methodologie, bronvergaring en de verschillende bibliotheken die Brussel rijk is (meer informatie hierover vind je hier terug). De Afdeling organiseert regelmatig activiteiten zoals de Law & Criminology Talks, waarop de geaffilieerde onderzoekers hun kennis en expertise kunnen delen en verrijken. Deze evenementen zijn open voor geïnteresseerde studenten die mogelijks hun onderzoek voeren over de uiteenlopende onderwerpen die aan bod komen. Meer uitgebreide info over de prioritaire onderzoeksniches van Afdeling Internationaal en Europees Recht vind je hier

Internationaal Recht studeren? In Brussel, tiens!

Wat een opleiding aan de VUB uniek maakt, is de situering van de campus in het hartje van de Europese hoofdstad Brussel. De studenten krijgen dan ook de gelegenheid op verschillende excursies om kennis te maken met de EU-instellingen, internationale organisaties of diplomatieke delegaties. Ook excursies naar internationale instellingen in andere grootsteden, zoals Den Haag en Genève, worden georganiseerd. Buiten het academische kader van de opleiding worden studenten aangemoedigd om te profiteren van allerlei evenementen, debatten of cursussen die plaatsvinden in Brussel en omstreken. De Afdeling Internationaal en Europees Recht doet eveneens haar best om steevast vertegenwoordigd te zijn bij extern georganiseerde evenementen, zoals summer schools of pleitwedstrijden.

Extra informatie

Extra informatie over de opleiding Internationaal en Europees Recht vind je terug op de pagina's m.b.t. het onderwijsaanbod m.b.t. Master of Laws in het Internationaal en Europees Recht, de ManaMa Internationaal en Europees Recht of op het studentenportaal van FAC RC. De VUB organiseert geregeld Infodagen voor instromende studenten om kennis te maken met het onderwijsaanbod. 

Onderzoek aan Afdeling Internationaal en Europees Recht

De Afdeling Internationaal en Europees Recht verbindt onderzoekers met expertise in verschillende Internationale en Europeesrechtelijke onderzoeksdomeinen. Hier lees je meer over de inhoudelijke nadrukken en kan je doorklikken naar de publicatie-database PURE

Prioritaire onderzoeksniches

Afdeling Internationaal en Europees Recht herbergt twee onderzoekscentra die elk in een aantal onderzoeksniches in het bijzonder actief zijn wat hun vakgebieden betreft. Hieronder kan je lezen wat de prioritaire onderzoeksniches zijn van het Centrum voor Internationaal Recht en het Centrum voor Europees Recht in 2017-2018. 

Centrum voor  Internationaal Recht

Het Centrum voor Internationaal Recht van de VUB is vooreerst nauw betrokken bij het onderzoek in een ruimere Belgische context binnen het algemene domein van het internationaal recht. Het is in zijn midden dat de Belgische Vereniging voor Internationaal Recht in 2017, voor de eerste maal in haar geschiedenis, een voorzitter verkozen heeft om de koers te bepalen voor de komende jaren. De aanwezige deskundigheid in het internationaal recht wordt ook door de Belgische overheid op waarde geschat daar het in zijn midden is dat men gezocht heeft naar een geschikte kandidaat om opgenomen te worden in de lijst van arbiters bij het Permanente Hof van Arbitrage (2006 - ).

Algemeen Zeerecht

Binnen het domein van het Internationaal Recht, voert het Centrum voor Internationaal Recht een beleid waarbij ze focust op een drietal onderzoeksvelden in het bijzonder. Een eerste onderzoeksniche betreft het zeerecht in het algemeen (Erik Franckx). De verschillende deelaspecten die momenteel in dit kader een bijzondere internationale uitstraling genieten betreffen: Arctica, Zuid-Chinese Zee, Belgische statenpraktijk, mariene pollutie, visserij, en maritieme afbakening. Gelet voornamelijk op die internationale erkenning en het stijgende aantal aanvragen van buiten uit die betrekking hebben op deze deskundigheid, werd onlangs binnen het Centrum voor Internationaal Recht een zeerechtgroep opgericht die het mogelijk moet maken beter in te spelen op deze verhoogde internationale belangstelling. Deze groep bestaat uit volgende leden:van Afdeling Internationaal en Europees Recht Marco Benatar, Erik Franckx, Kristof Gombeer, Karen Janssens, Ann Pauwels en Cédric Van Assche. Deze groep wordt tevens aangevuld met een vrijwillig medewerker tewerkgesteld buiten de vakgroep, met name Koen Van den Bossche.

Er wordt actief deelgenomen aan internationale conferenties en op geregelde tijdstippen organiseert het Centrum voor Internationaal Recht ook zelf internationale conferenties in dit specifieke domein. Lesopdrachten in het zeerecht worden op jaarlijkse basis waargenomen niet alleen aan de VUB, maar ook aan andere Belgische en buitenlandse universiteiten. Daarnaast werden ook een aantal eenmalige zeerechtcursussen op verzoek aan buitenlandse instellingen verzorgd, waaronder in China, Griekenland, de Russische Federatie, Zweden, de Verenigde Staten van Amerika en Vietnam. De deskundigheid van de vakgroep in dit domein wordt ook door de Belgische overheid op prijs gesteld zoals mag blijken uit het feit dat er een vertegenwoordiging is vanuit het Centrum voor Internationaal Recht binnen de Belgische delegatie bij de EU werkgroep zeerecht (COMAR). België is ook binnen het Centrum voor Internationaal Recht gaan zoeken om volgende voordrachten in te vullen: 1) deskundige in maritieme grenzen bij de Internationale Hydrografische Organisatie (2006 - ); 2) arbiter binnen het kader van het verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (2014 - ); en 3) lid van de nationale Commissie Maritiem Recht (2012 - ).

Internationale Instellingen

Een tweede onderzoeksniche betreft het recht van de Internationale Instellingen (Ann Pauwels). De aandacht van het Centrum voor Internationaal Recht gaat in de eerste plaats uit naar het recht van de Verenigde Naties en meer in het bijzonder naar VN-vredesoperaties. Het onderzoek spitst zich onder meer toe op de aansprakelijkheid van VN-vredesoperaties en het juridisch kader waarbinnen dergelijke operaties al dan niet zijn toegestaan. De deskundigheid van de Centrum voor Internationaal Recht in dit domein mag onder meer blijken uit het feit dat er vanuit het Centrum een vertegenwoordiging is die namens de VLIR zetelt in de Raad van Bestuur van het Vredesinstituut van het Vlaams Parlement. Door het Centrum voor Internationaal Recht wordt tevens advies, informatie, voorlichting, opleidingen en lezingen gegeven over VN-aangelegenheden aan belangstellenden buiten de universiteit, zoals aan de FOD Buitenlandse Zaken. Daarnaast is het  Centrum voor Internationaal Recht nauw betrokken bij de werking van de Vlaamse Vereniging voor de Verenigde Naties. Het Centrum verleent onder meer zijn medewerking aan het tijdschrift "Wereldbeeld", dit is het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor de Verenigde Naties. Tevens is Ann Pauwels  ondervoorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties. Tenslotte onderhoudt het Centrum voor Internationaal Recht nauwe contacten met het UNRIC (United Nations Regional Information Centre) en andere VN-bureaus te Brussel.

Regionaal recht in Afrika

Een derde onderzoeksniche betreft het internationaal regionaal recht in Afrika (Stefaan Smis). Twee grootschalige onderzoeksprojecten, zogenaamde "geconcerteerde onderzoeksacties", dienen hier vermeld en lieten het Centrum voor Internationaal Recht toe verdere deskundigheid in dit domein te ontwikkelen. Deze projecten werden gesponsord door de Vlaamse Overheid via het R&D Departement van de VUB. Deze projecten, waarvan Erik Franckx de promotor-woordvoerder was, waren Vakgroep-overschrijdend. Jan Gorus was co-promotor. Pierre de Maret (voormalige rector ULB), Marc Despontin (Faculteit ES) en Guy Vanthemsche (Faculteit LW) waren deskundigen die ieder de wetenschappelijke verantwoordelijkheid droegen van een bepaald onderdeel van het onderzoek. Dit project liep in nauwe samenwerking met het Brussels Centre of African Studies. Daarnaast heeft Stefaan Smis een hele reeks Afrika projecten weten binnen te halen.

Diplomatiek en consulair recht

Een andere onderzoeksniche betreft het diplomatiek en consulair recht. Door het Centrum voor Internationaal Recht wordt, enerzijds, advies verleend inzake diplomatieke en consulaire privileges, immuniteiten en onschendbaarheden van diplomatieke zendingen en hun agenten alsmede van consulaire posten en hun consulaire ambtenaren. Anderzijds levert het Centrum voor Internationaal Recht eveneens een belangrijke bijdrage aan een grootschalig collectief interuniversitair onderzoeksproject (ULB/UCL/VUB), te weten de voorbereiding van een nieuwe herziene uitgave van het naslagwerk Manuel de droit diplomatique van professor emeritus Jean Salmon.

Centrum voor Europees Recht

Europees Mededingingsrecht

Een eerste onderzoeksniche onderzoekt het EU-mededingingsrecht, waarvoor ook beroep wordt gedaan op expertise uit de praktijk.

Wat het EU-mededingingsrecht inzake staatssteun (Joris (ZAP), De Cock (OAP) en Prete (onbezoldigd medewerker; Hof van Justitie van de EU)) betreft, ligt de nadruk op de toepasselijke EU-procedureregels en de problematiek van publieke/private handhaving. Ook vindt onderzoek plaats naar de toepassing van de EU-staatssteunregels in het kader van de Europese Economische Ruimte.

Wat het EU-mededingingsrecht voor ondernemingen (Tuytschaever (deeltijds ZAP en advocaat) en Joris) betreft, spitst het onderzoek zich toe op horizontale en verticale overeenkomsten tussen ondernemingen, m.i.v. e-commerce, en op de publieke/private afdwinging van het EU-mededingingsrecht. Dit onderzoek uit zich in de publicatie van twee boeken uitgegeven door Oxford University Press: “Horizontal Agreements in EU Competition Law” (2015) en “Vertical Agreements in EU Competition Law” (3e editie, 2018). Dit laatste boek is onderdeel van een pan-Europees publicatieproject dat zal uitmonden in de publicatie van een boek over distributieovereenkomsten in de lokale taal in een 20-tal lidstaten. In 2016 verdedigde mevrouw Fatima (Erasmus Mundus PhD student) een proefschrift over “An Enquiry into Competition Act 2010 of Pakistan as regards Cartels, based on a Comparison with the European Union Competition Rules”.

Het Centrum voor Europees Recht, dat wat deze eerste onderzoeksniche aangaat internationale erkenning geniet, onderhoudt nauwe contacten met beleidsverantwoordelijken op het niveau van de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de EU, en met de private rechtspraktijk. Het onderzoek zal ook in de toekomst uitmonden in (internationale) publicaties, en in een nieuw proefschrift. Het Centrum voor Europees Recht verstrekt adviezen en neemt deel aan conferenties ter zake van het EU-mededingingsrecht. Het Centrum voor Eurpoees Recht verstrekt tevens zijn medewerking aan het “Tijdschrift voor Belgische mededinging”.

Constitutioneel Recht van de Europese Unie

Een tweede onderzoeksniche betreft andere aspecten van het (constitutioneel) recht van de EU (Joris, De Gucht (deeltijds onderwijsprofessor), van der Jeught (deeltijds ZAP; Hof van Justitie van de EU), Prete en Spriet (deeltijds medewerker)). Hierin wordt vnl. aandacht besteed aan rechtsbescherming binnen de Europese Unie. Het Centrum voor Europees Recht doet reeds geruime tijd onderzoek naar en publiceert over de wijze waarop de Europese Commissie gebruik maakt van de niet-nakomingsactie tegen EU-lidstaten (m.i.v. haar nieuwe bevoegdheden ter zake na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon). Prete heeft in 2016 zijn doctoraal proefschrift verdedigd (titel: “Between ultima ratio and prima et bona ratio. The past, present and future of infringement proceedings in the EU legal order”, gepubliceerd onder de titel “Infringement Proceedings in EU law”, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2017). Resultaten van onderzoek in dit domein zullen ook in de toekomst (internationale) publicaties opleveren. Het Centrum voor Europees Recht onderhoudt wat de tweede onderzoeksniche betreft nauwe contacten met beleidsverantwoordelijken op het niveau van meerdere instellingen van de EU (Europees Parlement, Raad, Commissie en Hof van Justitie van de EU).

Taalbeleid van de Europese Unie

De derde onderzoeksniche concentreert zich op de juridische aspecten van het taalbeleid van de EU en haar lidstaten. Van der Jeught heeft in 2015 zijn doctoraal proefschrift over dit onderwerp verdedigd (titel: Conflicting Language policies in the European Union and its Member States”, gepubliceerd onder de titel “EU Language Law”, Europalaw Publishing, Groningen, 2015) en blijft ter zake onderzoek doen, onder meer op het vlak van de juridische implicaties van meertalige EU-wetgeving. Output van zijn onderzoek wordt regelmatig gepubliceerd in (internationale) tijdschriften. Verder zijn er deelnames als expert op dit gebied aan internationale seminaries/conferenties.

Economisch beleid van de Europese Unie

Een vierde onderzoeksniche betreft de (juridische) aspecten van het nieuw economisch bestuur van de EU, en dit in samenwerking met o.m. Prof. Dr. P. Blizkovsky (Directeur, Raad van de EU).

Publicaties

Wie graag meer te weten komt over de lopende of afgelopen projecten van Afdeling Internationaal en Europees Recht, kan terecht op de onderzoeksdatabase van de VUB, PURE. Hier kan je alle projecten terugvinden van Afdeling Internationaal en Europees Recht. Je kan eveneens de projecten per onderzoeker opzoeken. Hiervoor verwijzen we je graag door naar de ledenpagina's, waar kan worden doorgeklikt naar de profielpagina's per lid. Daarop vind je een directe link naar de Research Output van elk lid. 

Onderzoek


Voor alle publicaties en projecten van Afdeling Internationaal en Europees Recht verwijzen we graag naar onze onderzoeksdatabase:

PURE

Evenementen

Op deze pagina kan je informatie vinden over toekomstige events en verslagen over voltooide events georganiseerd door Afdeling Internationaal en Europees Recht. Ook zullen hier regelmatig links verschijnen naar allerhande lezingen en evenementen die voor onze studenten interessant kunnen zijn.

Academische activiteiten

De Afdeling Internationaal en Europees Recht organiseert regelmatig allerlei academische evenementen waarbij haar onderzoekers over allerlei onderwerpen gerelateerd aan hun onderzoek, of over actuele topics kunnen debatteren, presenteren of filosoferen. Kijk vooral ook uit naar andere gastlezingen, conferenties, summer schools of dergelijke meer die je hier zal zien verschijnen. Studenten zijn hier ook meer dan welkom om dieper in te gaan op actuele topics. 

 

 

Spreker

Law & Criminology Talks

zaterdag 2 april, 09:00 - 17:00 U

Voorbereidingscursus Chemie en Fysica 2022

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie en Fysica.

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie ...

woensdag 6 april, 10:00 - 18:00 U

Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen 2022

doorlopend inschrijven mogelijk - Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit met de  Voorbereidingscursus Wiskunde voor Exacte Wetenschappen.

doorlopend inschrijven mogelijk - Sla optimaal de brug  tussen het secundair en de universiteit ...

zaterdag 23 april, 08:30

MFYS Sport Injury Seminar

On April 23 2022 from 9 am until 1 pm, MFYS hosts the Sport Injury Seminar on the main campus of Vrije Universiteit Brussel in Etterbeek. The symposium will leave the floor to renound researchers and clinicians (surgeons, physiotherapists, …) which will be an added value for...

On April 23 2022 from 9 am until 1 pm, MFYS hosts the Sport Injury Seminar on the main campu...

donderdag 7 juli, 16:00

PhD Emil Bols

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Emil Bols. Public defense to obtain the academic degree of Doctor in Sciences of Mr. Emil Bols.  Promotor: Prof. dr. Jorgen D'Hondt

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

vrijdag 8 juli, 15:00

PhD Renny Lindberg

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Renny Lindberg. Public defense to obtain the academic degree of Doctor in Sciences of Mr. Renny Lindberg.  Promotor: Prof. dr. Olga De Troyer, Prof. dr. Beat Signer

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van ...

vrijdag 8 juli, 17:00

Environmental Quality, Perceptions and Health in an Urban Context. A Qualitative Research Approach.

Doctoraatsverdediging van Charlotte Noël voor het behalen van de academische graad van Doctor in de sociale wetenschappen: sociologie met het proefschrift getiteld ‘Environmental Quality, Perceptions and Health in an Urban Context. A Qualitative Research Approach’....

Doctoraatsverdediging van Charlotte Noël voor het behalen van de academische graad van Doctor in...

Infodagen IERE


Geïnteresseerd in studeren bij IERE?

KOM NAAR EEN INFODAG