logo

Welkom bij de vakgroep Privaat- en Economisch recht (PREC)

De vakgroep Privaat- en Economisch Recht (PREC) omvat de afdeling Privaatrecht (PRIR) en de afdeling Economisch Recht (ECOR). De vakgroep Privaat- en Economisch Recht is verantwoordelijk voor het onderwijs in volgende opleidingen: de Master of Laws in de Rechten - afstudeerrichting Burgerlijk en Procesrecht; de Master of Laws in de Rechten - afstudeerrichting Economisch Recht; en de Master of Laws in het Notariaat. De vakgroep Privaat- en Economisch Recht verricht onderzoek in de ruime domeinen van het Privaatrecht en het Economisch Recht.

Volg de vakgroep Privaat- en Economisch Recht op Linkedin

Linkedin

Afdelingscoördinator PRIR


Prof. dr. Jachin Van Doninck

jachin.van.doninck@vub.be

Voorzitter vakgroep PREC


Prof. dr. Elisabeth Alofs

elisabeth.alofs@vub.be

Ondervoorzitter vakgroep PREC Afdelingscoördinator ECOR


Prof. dr. Koen Byttebier

koen.byttebier@vub.be
VACATURE

Prof. dr. Elisabeth Alofs en dr. Marco Giacalone zijn op zoek naar een gemotiveerde predoctorale onderzoeker voor een voltijdse betrekking in het kader van een EU-project rond de toepassing van artificiële intelligentie in het privaatrecht, in het bijzonder in het familiaalvermogensrecht, en ter promotie van ADR/ODR.

Kandideren is mogelijk tot en met 30 juni 2022 17u. Ook studenten die dit jaar (in juli of september) afstuderen, worden aangemoedigd om te kandideren.

Klik hier voor meer informatie

 

Introductie

De leden van de vakgroep Privaat- en Economisch Recht staan in voor het onderwijs van opleidingsonderdelen in de Bachelor of Laws in de Rechten, in de Master of Laws in de Rechten - afstudeerrichting Burgerlijk- en Procesrecht, in de Master of Laws in de Rechten - afstudeerrichting Economisch Recht, en in de Master of Laws in het Notariaat.

Voor meer informatie over het opleidingsaanbod van de Faculteit Recht een Criminologie kan u hier terecht.

Burgerlijk en Procesrecht

Introductiefilmpje

Afdelingscoördinator


Prof. dr. Jachin Van Doninck

jachin.van.doninck@vub.be

Burgerlijk en Procesrecht

Studieprogramma
Master of Laws in het Burgerlijk- en procesrecht

Afstuderen doe je in de eerste plaats met het hoofd: de afstudeerrichting Burgerlijk- en Procesrecht is sinds jaar en dag dé springplank naar klassieke juridische beroepen als advocaat, magistraat of gerechtdeurwaarder. Ook als voorbereiding op de master na master in het notariaat is het de meest logische keuze van afstudeerrichting. Toonde je al interesse in bachelorvakken als Verbintenissenrecht, Goederenrecht, Personen- en familierecht, Familiaalvermogensrecht of Burgerlijk procesrecht, dan kan je die interesse nu uitdiepen. Zo is het vak Vereffening en Verdeling en de bijhorende werkcolleges rond de Excelrekentool uniek in België.

Maar afstuderen doe je ook met het hart: je weet dat onze sterk geconnecteerde samenleving vele samenlevingsvraagstukken oplevert. Van het vak Alternatieve geschillenbeslechting via de vakken Gezondheidsrecht en Juridische aspecten van de informatiemaatschappij tot het vak Selected topics of contract law: we bieden jou niet alleen de kennis, maar ook de vaardigheden aan om die maatschappelijke uitdagingen als jurist aan te gaan.

Wil jij dus een betrokken jurist zijn die met beide voeten in de 21ste eeuw staat, dan ben je in de afstudeerrichting Burgerlijk- en Procesrecht aan het juiste adres. 

 

 

Economisch Recht

Introductiefilmpje

Afdelingscoördinator


Prof. dr. Koen Byttebier

koen.byttebier@vub.be

Economisch Recht

Studieprogramma
Master of Laws in het Economisch Recht

De economie speelt een zeer centrale rol in onze maatschappij, dat behoeft geen verdere uitleg. In de afstudeerrichting Economisch Recht wordt de focus daarom gelegd op de wisselwerking tussen recht en economie. 

Wil je met kennis van zaken meespreken over de opheffing van patenten voor covidvaccins? Eindelijk begrijpen hoe geld en banken werken? Discussiëren over de vraag of CEO’s te veel betaald worden en of het recht dat strikter moet regelen? Dan moet je zeker voor de afstudeerrichting Economisch Recht kiezen. 

En net zoals de economie zelf, pakken we het internationaal aan. Drie van de vijf gespecialiseerde vakken in de afstudeerrichting Economisch Recht worden in het Engels gedoceerd. Maar geen zorg, je basiskennis Engels zal zeker volstaan. 

Als je voor de afstudeerrichting Economisch Recht kiest, kies je voor een lange en rijke traditie. Een traditie die soms ook wel de “Brusselse School” wordt genoemd, en die – VUB en ULB samen genomen – sommige van de meest illustere naoorlogse professoren en rechtsgeleerden heeft voortgebracht. Op Youtube vind je daarover een lezing van onze gekende ULB-collega Xavier Dieux. 

Maar anderzijds kies je ook voor vernieuwing en kritische reflectie. We dagen je uit om na te denken over onze sociaaleconomische ordening en hoe die zich in het recht vertaalt. We tonen je juridische instrumenten om maatschappelijke en economische problemen aan te pakken. 

Dankzij die aanpak krijg je uitstekende beroepskeuzes. Van grote advocatenkantoren over het bedrijfsleven tot internationale organisaties, de academische wereld of de politiek: onze studenten zijn overal gegeerd. Of je nu de Belgische Harvey Specter dan wel Kamala Harris wil worden, de afstudeerrichting Economisch recht is voor jou “the place to be”.

Master of Laws in het Notariaat

Website

Opleidingsdirecteur


Prof. dr. Elisabeth Alofs

elisabeth.alofs@vub.be

Master of Laws in het Notariaat

Studieprogramma
Master of Laws in het Notariaat

Heb je altijd al gedroomd van een carrière in het notariaat, dan is de master-na-masteropleiding Notariaat zeker iets voor jou. Het is de perfecte aanvulling na het afronden van de Master of Laws in het Burgerlijk- en Procesrecht, maar ook de andere afstudeerrichtingen bieden een prima basis om aan deze opleiding te beginnen.

Met een masterdiploma Notariaat krijg je de wettelijke titel waarmee je een notariële functie of een activiteit binnen een notariskantoor of notariële instelling kan uitoefenen. Het betreft de conditio sine qua non voor wie notaris wil worden. Maar ook voor andere juridische actoren vormt een gedegen kennis van het privaatrecht en de haar aanverwante materies zoals het fiscaal recht, het vennootschapsrecht, het vermogensrecht en het IPR een belangrijke troef.  We denken aan advocaten, magistraten, ambtenaren, juristen in financiële instellingen en personen die juridisch advies verstrekken met betrekking tot vermogensbeheer of vastgoedtransacties. Neem alvast akte van de vele jobuitwegen van deze opleiding!

Introductie

De vakgroep Privaat- en Economisch Recht verricht onderzoek in de ruime domeinen van het Privaatrecht en het Economisch Recht. 

Bezoek ons onderzoeksplatform


voor een overzicht van ons lopend en uitgevoerd onderzoek

Onderzoeksplatform
Onderzoeksfocus

De vakgroep Privaat- en Economisch Recht huisvest een dynamische onderzoeksploeg met volgende onderzoeksspeerpunten:

 • Duurzaam en ethisch financieren
 • Nieuwe dynamieken in internationaal economisch recht en beleid
 • Kwetsbaren en ongelijkheid
 • Vermogen en vermogensplanning
 • Duurzaamheid en recht(sbedeling)
Lopend doctoraatsonderzoek

Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoekers die binnen de vakgroep Privaat- en Economisch Recht een doctoraal proefschrift voorbereiden. 

Afdeling Privaatrecht

 • Dra. Sofie De Bus verricht doctoraal onderzoek op de grens van het jeugdrecht en het jeugdbeschermingsrecht (promotor: prof. dr. Elisabeth Alofs). De titel van haar proefschrift luidt: "De communautarisering van het jeugdrecht in België: jeugdbescherming in Brussel na de zesde staatshervorming". 
 • Dra. Anne-Sophie Vandenbosch verricht doctoraal onderzoek op het kruispunt van het familiaalvermogensrecht en het executierecht (promotor: prof. dr. Elisabeth Alofs). De titel van haar proefschrift luidt: "De rechtspositie van schuldeisers in het kader van de nalatenschap".
 • Dra. Veerle Vanderhulst verricht doctoraal onderzoek op de grens van het personenrecht, familie- en familiaalvermogensrecht en het socialezekerheidsrecht (promotor: prof. dr. Elisabeth Alofs). De titel van haar proefschrift luidt: "Zorgplanning voor meerderjarige zorgenkinderen. Persoonsrechtelijke, familiaal(vermogens)rechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke aspecten."
 • Dra. Anna Wilmot verricht doctoraal onderzoek over duurzaamheid in en van de civiele rechtsbedeling (promotor: prof. dr. Jachin Van Doninck). De titel van haar proefschrift luidt: "Duurzaamheid in de civiele rechtspleging".

Afdeling Economisch Recht

 • Dra. Tina Coen verricht doctoraal onderzoek over overheidsvennootschappen (promotor: van prof. dr. Alain François en prof. dr. Kaat Leus). De titel van haar proefschrift luidt: "Overheidsvennootschappen. Een (overwegend) vennootschapsrechtelijke analyse". 
 • Drs. Johny Vanstraelen verricht doctoraal onderzoek binnen het economisch recht (promotor: prof. dr. Koen Byttebier). De titel van zijn proefschrift luidt: "Rechtseconomische analyse van het nationaal en Europees beleid sinds de financiële crisis". 
Onderzoeksprojecten

De leden van de vakgroep Privaat- en Economisch Recht zetten geregeld hun schouders onder uiteenlopende onderzoeksprojecten, waarvan u hierna een overzicht terugvindt. 

 • Governance challenges of sustainable transition processes with focus on the Brussels Capital Region (Gosete) in opdracht van Innoviris (prof. dr. Régine Feltkamp)
 • Juridische studie m.b.t. de communautarisering van de jeugdbescherming in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (prof. dr. Elisabeth Alofs, dra. Sofie De Bus)
 • Economisch-juridische studie betreffende de intellectuele beroepen in opdracht van de FOD Economie (prof. dr. Régine Feltkamp en prof. dr. Jachin Van Doninck)
 • Conceptie van Wetboek Patrimoniumdocumentatie (prof. dr. Mathieu Muylle en prof. dr. Elisabeth Alofs)
 • Expertengroep ‘Hervorming Afstammingsrecht’  minister van Justitie Koen Geens (prof. dr. Elisabeth Alofs)
 • Advies aan Kabinet Volksgezondheid en Sociale Zaken i.k.v. de hervorming van het verjaringsrecht inzake asbestschade (prof. dr. Stefan Somers)
 • Adviseur Office of the Quartet (UNDP) voor de onderhandelingen over economische relaties tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit (prof. dr. Kim Van der Borght)
 • Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht (prof. dr. Jeroen Delvoie)
 • Expert Commissie voor Onrechtmatige Bedingen (prof. dr. Koen Byttebier en prof. dr. Régine Feltkamp)
 • Expertengroep herziening Wetboek van Vennootschappen (prof. dr. Alain François)
 • Ondersteuning aan ICC Belgium (Internationale Kamer van Koophandel) i.s.m. ICC Nederland en het Belgisch Agentschap voor Buitenlandse Handel bij de vertaling van de nieuwe versie van de Incoterms 2010 (prof. dr. Ralph De Wit)
Onderzoeksgroepen

De vakgroep Privaat- en Economisch Recht telt drie onderzoeksgroepen. 

 • Ethics and Finance (ETAF)
 • Business & Contracts (BUCO)
 • DIgitalization and aCCEss to justice (DIKE): Om aan de onderzoeksmatige speerpunt duurzaamheid vanuit het oogpunt van de rechtsbedeling verder invulling te geven wordt met de oprichting van de onderzoeksgroep Dikè innovatief en interdisciplinair onderzoek beoogd op het kruispunt van geschillenbeslechting, conflictoplossing en digitalisering, steeds met nadruk op de toegang tot de rechtsbedeling (access to justice). J. Van Doninck fungeert als voorzitter, M. Giacalone als ondervoorzitter. De onderzoeksgroep is naast genoemde collega’s samengesteld uit ZAP-leden E. Alofs, F. Brison, A. François, K. Van der Borght, P.-J. Dedecker, P. Giacalone, M. Gisgand, O. Hinrichs, S. Salehi, A.-S. Vandenbosch, A.M. Wilmot, S. Legner en G. Gioia.

Profielen

VACATURE

Prof. dr. Elisabeth Alofs en dr. Marco Giacalone zijn op zoek naar een gemotiveerde predoctorale onderzoeker voor een voltijdse betrekking in het kader van een EU-project rond de toepassing van artificiële intelligentie in het privaatrecht, in het bijzonder in het familiaalvermogensrecht, en ter promotie van ADR/ODR.

Kandideren is mogelijk tot en met 30 juni 2022 17u. Ook studenten die dit jaar (in juli of september) afstuderen, worden aangemoedigd om te kandideren.

Klik hier voor meer informatie

Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck

De 21ste Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck werd toegekend aan Prof. dr. en erenotaris Jan Bael. Deze leerstoel zal plaatsvinden op vrijdag 20 mei vanaf 14u30 in aula QD (Gebouw Q, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel). De titel van de voordracht van Prof. dr. en ere-notaris Jan Bael luidt: "Familiaal vermogensrecht: een kwestie van gezond verstand?". Voor meer informatie en de inschrijfmodule kan u hier terecht. 

Elderly care and Upwards Solidarity

Momenteel zijn de introductie en de conclusie van het boek ‘Elderly Care and Upwards Solidarity; Historical, Sociological and Legal Perspectives’, waarvan prof. dr. Elisabeth Alofs (VUB) en prof. dr. Wendy Schrama (Universiteit van Utrecht) de editors zijn, in open access beschikbaar.

1) Introduction: An Introduction to Ageing, Care and Upwards Solidarity (p. 1-6)
2) Conclusion: A Roadmap for Future Research on Care for the Elderly (p. 177-186)

De introductie en conclusie werden eveneens geschreven door prof. dr. Elisabeth Alofs en prof. dr. Wendy Schrama. 

Juridische meesterwerken VUB 2018-2019

De beste meesterproeven van de rechtenstudenten (m.i.v. de master-na-masterstudenten) van het academiejaar 2018-2019) van de Faculteit Recht en Criminologie van de VUB? Je vindt ze in het boek Juridische Meesterwerken VUB 2018-2019. 

Interuniversitaire studienamiddag Broers en Zussen

Op 22 oktober 2021 organiseerde de Vereniging voor Familierecht (V. Fam.) een interuniversitaire studienamiddag over het thema "Broers en zussen". Meer informatie over deze studienamiddag vindt u hier

 

Law back on track

Prof. dr. Feltkamp en em. prof. Ludo Cornelis zetten met een speciaal opgezette webstek verder in op het duurzaamheidsdebat: www.lawbackontrack.org

Prof. dr. Elisabeth Alofs (vakgroepvoorzitter PREC)


Brussels Humanities,Sciences & Engineering campus (Campus Etterbeek), Gebouw C, Pleinlaan 2, 1050 Brussel