logo

Sporen van het verleden

Erfgoed: "dat wat is overgebleven uit het verleden", volgens de Dikke Van Dale. Tegelijk hechten we waarde aan erfgoed, omdat we het verleden belangrijk vinden. Vele lichtingen studenten, personeelsleden en onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel beïnvloedden de wetenschap en drukten hun stempel op de Belgische en Brusselse samenleving. Want hoewel de VUB  een relatief jonge universiteit is (°1969), liggen de wortels van haar ontstaan in 1834 – het ontstaan van de ULB – en in 1856 – ontstaan van de eerste Vlaamse studentenvereniging aan de ULB. De universiteit is trots op haar verleden en op haar erfgoed en wil zich inzetten om dat laatste waardig te beheren en te ontsluiten voor het publiek. Op en rond de campussen vinden we nog dagdagelijks de sporen van het verleden terug: sporen van de geschiedenis van de universiteit en haar campussen. 
 

Roerend en immaterieel erfgoed

Het roerend erfgoed van de Vrije Universiteit Brussel wordt beheerd door CAVA, het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven. CAVA verzamelt, bewaart, ontsluit en valoriseert het archief en het wetenschappelijk erfgoed van de Vrije Universiteit Brussel en doet  hetzelfde voor het archief van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap in Vlaanderen en Brussel. Het beheert meer dan 3 lopende km aan documenten en artefacten.  CAVA organiseert op regelmatige basis lezingen, tentoonstellingen of rondleidingen en presenteert het erfgoed ook in de vorm van artikels of facebookposts. Het neemt bovendien een makelaarsrol om het immaterieel erfgoed (verhalen, liederen, rituelen, tradities, enz) te behouden en te stimuleren. Immaterieel erfgoed is rijkelijk aanwezig op de universiteit, denk maar aan de studentenrituelen of het zangfeest.

https://www.cavavub.be/

Onroerend erfgoed

Na het ontstaan van de Vrije Universiteit Brussel wordt op het voormalig militaire oefenplein van de kazernewijk in Elsene-Etterbeek een nieuwe universitaire campus gebouwd. Het is de start van een verhaal van continue evolutie, van bouwen, herbouwen, renoveren en bijbouwen. Door de opeenvolgende vernieuwingen wordt de campus een divers geheel, dat langzaam buiten zijn grenzen treedt en ook de omgeving beïnvloedt. Vandaag zijn een aantal van de eerste campusgebouwen in hun brutalistische en modernistische stijl, typisch voor de vroege jaren 1970, kenmerkend voor de campussen van de Vrije Universiteit Brussel. Maar wat op het eerste zicht een jungle van beton zou kunnen lijken omvat ook innovatieve nieuwbouwprojecten, architecturale parels, erkende monumenten en verborgen schatten... 
 

Op de Vrije Universiteit Brussel vinden heel wat acties en initiatieven plaats met betrekking tot campusarchitectuur en onroerend erfgoed. Hieronder een overzicht van wat er zoal op stapel staat! 

Braemgebouw - het rectoraat en zijn muurschilderingen

Lees meer

Studentenkamers Willy Van Der Meeren

Onderzocht door het æ-LAB

Onroerend erfgoed van de toekomst

Ontdek onze nieuwe ontwikkelingen

Draag een steentje bij en steun de restauratie van het rectoraatsgebouw!

VUB Foundation

Blijf in contact!


Een community om campuserfgoed te bediscussiëren en herinneringen aan de universiteit op te halen met mede-enthousiastelingen?

Word lid van onze groep rond campusarchitectuur op facebook

Heb je aanvullingen voor deze pagina? Wens je een artikel uit te werken over het onroerend erfgoed op de campus of zet je zelf een project op poten? 

Of ben je geïnteresseerd om een rondleiding te organiseren in het Braemgebouw (rectoraatsgebouw) van de VUB? 

Daar staan we voor open! 

Neem contact op met Isabelle Selleslag via isabelle.selleslag@vub.be

Evenementen over erfgoed

dinsdag 9 oktober, 19:30

Verwonderd: Lotgenotengroep Zelfverwondend Gedrag

Heb jij je in het verleden jezelf verwond? Of verwond je jezelf nog steeds op dit moment en zou je graag samen met lotgenoten zoeken naar hoe je hiermee kan omgaan? Dan kan je bij Verwonderd terecht. Elke tweede dinsdag van de maand organiseren we een praatavond waar we onze...

Heb jij je in het verleden jezelf verwond? Of verwond je jezelf nog steeds op dit moment en zou j...

woensdag 21 augustus, 10:00 - 16:00 U

Voorkennistoetsen met directe feedback - SOS Studiekeuze

Stevig naar de start? Toets je kennis met de voorkennistoetsen en persoonlijke feedback!

Stevig naar de start? Toets je kennis met de voorkennistoetsen en persoonlijke feedback!

woensdag 21 augustus, 18:00 - 21:00 U

Infomoment Educatieve Master - campus Diest

Kom naar het infomoment Specifieke Lerarenopleiding/Educatieve Master op onze campus in Diest en maak kennis met jouw toekomstige docenten.

Kom naar het infomoment Specifieke Lerarenopleiding/Educatieve Master op onze campus in Diest en ...

donderdag 22 augustus, 17:30

The Environmental Sustainability of the Last Mile in Omnichannel Retail

Doctoraatsverdediging van Heleen Buldeo Rai voor het behalen van de academische graad van Doctor in de toegepaste economische wetenschappen met het proefschrift getiteld ‘The Environmental Sustainability of the Last Mile in Omnichannel Retail’....

Doctoraatsverdediging van Heleen Buldeo Rai voor het behalen van de academische graad van Doctor ...

donderdag 22 augustus, 18:00 - 20:00 U

Infomoment Educatieve Master - campus Leuven

Kom naar het infomoment Specifieke Lerarenopleiding/Educatieve Master op onze campus in Leuven en maak kennis met jouw toekomstige docenten.

Kom naar het infomoment Specifieke Lerarenopleiding/Educatieve Master op onze campus in Leuven en...

vrijdag 23 augustus, 15:00

High-speed CMOS circuits for mm-wave communication and sensing

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sciences of Mr. Oscar Elisio Mattia. In attachment you can find the invitation. 

Public PhD defense in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Engineering Sci...

De Vrije Universiteit Brussel beschikt over een aantal jobstudenten die werden opgeleid als gids van het Braemgebouw. Dit bijzondere bouwwerk, met haar sterk geïntegreerde symboliek en muurschilderingen, belichaamt de waarden van onze universiteit. Het is ons rectoraatsgebouw, van de hand van architect Renaat Braem.

De student-gidsen kunnen op aanvraag rondleidingen verzorgen voor groepen, bijvoorbeeld in het kader van evenementen voor en door (studenten)verenigingen, teambuildings, alumni-events, congressen en conferenties, ... alsook voor geïnteresseerden buiten de VUB-community.

De prijs van een rondleiding bedraagt 50 euro exclusief BTW en duurt ca. een uur. Voor interne diensten en erkende studentenverenigingen gelden specifieke voorwaarden. 

Heb je interesse om een rondleiding door het Braemgebouw te organiseren? Neem contact op per mail. We bespreken hoe we een voorstel op maat van jouw evenement kunnen uitwerken. Ook met alle andere vragen over het Braemgebouw kan je terecht op braem@vub.be.

Ben je VUB-student en wordt jij graag student-gids van het Braemgebouw? Neem eveneens contact op via bovenstaand mailadres.

 

Braemblog

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de renovatiewerken van het Braemgebouw.

Berichten

UPDATE 02.07.2019

 • Omwille van een onvoorzien probleem gerelateerd aan de afbraakwerken in de kelder zijn er momenteel stroom- en netwerkstoringen mogelijk in het Braemgebouw. Er wordt een nieuwe elektriciteitskabel getrokken en we doen het nodige om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor de eventuele ongemakken die u hiervan ondervindt. 

  UPDATE 20.06.2019

  • Vanaf maandag 24.06.2019 worden de sanitaire kernen op gelijkvloers en eerste verdiepingen gerenoveerd langs de kant van de Generaal Jacqueslaan. Daarom worden op alle verdiepingen de toiletten langs zijde Generaal Jacqueslaan buiten dienst gesteld. Dit gedurende een 4-tal weken. De toiletten aan de zijde van de Esplanade blijven wel in gebruik. Op de toiletten die buiten gebruik gesteld worden, wordt signalisatie voorzien. Gelieve dus enkel de toiletten aan de kant van de Esplanade te gebruiken. 
  • Op de onderste twee verdiepingen gaat de aannemer verder met de plaatsing van de nieuwe ramen.
  • De afbraakwerken in de kelder worden verdergezet. 
  • Geurhinder door het verwijderen van leidingen is mogelijk, zowel op de verdiepingen als in de kelder. In dit geval zal een sterke brandgeur waarneembaar zijn, veroorzaakt door het doorslijpen van metalen luchtkokers en leidingen. Deze geur is, gezien de slijpwerken, volkomen normaal en onschadelijk, er is geen reden tot bezorgdheid omwille van gezondheid of veiligheid. De aannemer neemt maatregelen om eventuele geurhinder door verluchting, snelle afvoer van puin en het rein houden van de werfzone zoveel als mogelijk te beperken. 
  • Het vicerectoraat Onderwijs- en Studentenzaken verhuisde uit de tijdelijke kantoorgebouwen naast gebouw B, naar gebouw C (2e verdieping). Vanaf de zomer zullen de inschrijvingen van studenten plaatsvinden in de tijdelijke kantoren. 

  UPDATE 04.06.2019

  • Naar aanleiding van het aantreffen van een bouwelement dat asbest bevatte in de vloeren van de verdiepingen in renovatie, werden de werken enkele dagen stilgelegd. Luchtmetingen en bijkomende onderzoeken toonden aan dat er geen enkel gezondheidsrisico is of was voor medewerkers, bezoekers of arbeiders in het Braemgebouw: er werden geen asbestvezels verspreid. Er werden maatregelen genomen en de werken werden intussen hervat. Samen met externe asbestbeheerder Asper werden mogelijke opties bekeken en de betreffende elementen zullen veilig worden ingekapseld. Onderaan deze pagina vindt u een nieuwsfeed met 2 artikels over de aangetroffen elementen: één die het aantreffen van de elementen in kwestie toelicht, een ander dat de gekozen oplossing om het asbest in te kapselen bespreekt. 

  UPDATE 02.05.2019

  • Vanaf 6.05.2019 afbraak leidingen en kokers in de kelder. Bij afbraak boven huidige toegangen tot trap zal de toegang waar de werken plaatsvinden tijdelijk afgesloten worden. De andere toegang blijft open zodat trap altijd bereikbaar is. Kokers en leidingen zullen voor 8u langs de toegangshelling tot de parking naar buiten afgevoerd worden. 

  UPDATE 23.04.2019

  • In de nieuwsfeed onderaan werden een stand van zaken en de eerste foto's van de opengewerkte verdiepingen gepubliceerd. 

  UPDATE 10.04.2019

  • Omwille van de geluidsoverlast is het niet aangewezen om vergaderzaal M420 te gebruiken. Alternatieven zijn de vergaderruimtes in de tijdelijke kantoren - te reserveren via Web Room Booking -, de promotiezaal, de leslokalen of de raadzaal van ES.  Gelieve contact op te nemen met infradesk of het secretariaat van ES voor meer informatie. 
  • We wensen nogmaals te benadrukken dat klachten, vragen, opmerkingen kunnen bezord worden via infradesk. Gelieve de aannemer niet rechtstreeks aan te spreken. 

  UPDATE 21.03.2019

   • 26.03.2019 - verhuis OWSZ naar tijdelijke kantoren naast gebouw B. 
   • Vanaf 26.03.2019: minder parkeerplaatsen beschikbaar in parking - gelieve de werfzones en voorbehouden parkeerplaatsen te respecteren. 
   • 21.03.2019 - Vergaderzalen in de tijdelijke kantoren naast gebouw B zijn beschikbaar vanaf 01.04.2019, maar nu reeds te reserveren via Web Room Booking. De bezetting kan na ingebruikname van de lokalen bekeken worden via de webpagina van Lokalenbeheer
   • 21.03.2019 - Veel interesse bij de Braembewoners voor de infosessie over de renovatie - slides volgen asap via nieuwsbericht onderaan deze pagina
   • 18.03.2019 - Voorbereiding renovatiewerken Braemgebouw gestart