logo

Ken jij de VUB?

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij. Dat is onze missie.

Radicaal humanistisch Radicaal stedelijk Radicaal mild

Onze missie

Wat we beloven

Al ruim 180 jaar bouwt de VUB mee aan een betere samenleving als een vooruitstrevende, vrij onderzoekende en kritisch denkende universiteit. Vanuit onze internationale hoofdstad Brussel zijn we verbonden met de wereld. Een onafgebroken streven naar kennis, inzicht en verlichting vormt de rode draad bij alles wat we doen op het vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement. 

Tegelijk blijven we inzetten op een heel persoonlijke en democratische benadering die alle leden van de VUB-community sterker maakt, zodat ze succesvol hun rol kunnen opnemen in de wereld van vandaag en morgen.

Download ons organiek statuut

Gedeelde waarden

Wat ons drijft

Wie deel uitmaakt van de VUB onderschrijft de gedragen waardenpallet.

 • Wij zetten de mens centraal 
 • Een democratische houding stuurt onze (samen)werking 
 • Respect voor en vertrouwen in elkaar kenmerken onze gemeenschap 
 • Nieuwsgierigheid drijft ons in het leren, onderzoeken, innoveren, werken 
 • We streven de hoogst mogelijke kwaliteit na in alles wat we doen 
 • Multidisciplinariteit en samenwerking zijn ons uitgangspunt 
 • Wij stimuleren ondernemerszin en samenwerking in en buiten de universiteit 
 • We zien diversiteit als een troef 
 • We streven naar duurzaamheid in al haar facetten 
 • Maatschappelijke relevantie drijft ons in al onze keuzes

Radicaal humanistisch, stedelijk en mild

Toespraak Rector

Gelijkheidsactieplan

Meer

Impact op een betere wereld

Duurzaamheid

Eredoctoraten

Meer

Onze troeven

Zoals dat ook bij mensen het geval is, stoelt het karakter van de VUB op een aantal sterke troeven: 

 • Passie: de drang om te weten, te begrijpen, te verdiepen, te duiden, te creëren, te inspireren drijft ons. 
 • Betrokken: er leeft een grote betrokkenheid met de onderzoeksgemeenschap, de studenten, de samenleving, de wereld. 
 • Kritisch denken: de VUB is redelijk eigenzinnig. We onderscheiden ons door kritisch denken en het in vraag stellen van alles wat op onze weg komt. We koesteren vrij onderzoek en het recht op dwarsdenken. 
 • Vrijzinnig in de betekenis van vrij én humanistisch. Vrijheid in al zijn vormen is eigen aan de VUB. Vrijheid van onderzoek, vrij denken met open geest, vrije meningsuiting, vrij van geloofsregels en andere conventies.

De wereld heeft je nodig

Kunnen we ook op jou rekenen?

Brussel is ons living lab

Academia meets Urban

Universiteit met karakter

De VUB heeft altijd een vrij denkende en humanistische insteek in alles wat ze doet. De mens is de maat en het vrij onderzoek de werkmethode. 

 • We bouwen aan de maatschappij en aan onszelf 
 • Dat doen we via uitdagend onderwijs, via grensverleggend wetenschappelijk onderzoek en door het ontsluiten van onze kennis voor de maatschappij 
 • Onze roots zijn Vlaams, maar onze toekomst is internationaal 
 • Brussel is onze stad waar we actief aan meebouwen 
 • We voelen ons wereldburgers binnen een hechte gemeenschap 
 • Onze aanpak is persoonlijk en democratisch 
 • Wij zijn challengers en dus ‘herdenkers’ en schuwen daarbij de controverse niet 
 • Als kritische denkers zijn we direct in onze communicatie 
 • We zoeken actief naar samenwerking maar passen voor grijze compromissen

Vooruit met visie

Vier vicerectoren met de neuzen in dezelfde richting en een plan. Hoe geven zij de gezamenlijke ambitie en doelstellingen van de VUB mee gestalte? Dat lees je hier.

Pierre-Théodore Verhaegen

Hoe het begon

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) is ontstaan uit de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB, die in 1834 door de Brusselse advocaat van Vlaamse oorsprong, Pierre-Théodore Verhaegen, gesticht werd. Het was zijn bedoeling een universiteit op te richten die onafhankelijk zou zijn van Staat en Kerk en waar academische vrijheid zou heersen. Hoewel de ULB al in 1935 cursussen in het Nederlands doceerde aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, duurde het nog tot 1963 vooraleer vrijwel alle faculteiten cursussen gaven in het Nederlands. 

VUB - ULB

Met de wet van 28 mei 1970 werd de op 1 oktober 1969 doorgevoerde splitsing van de oude universiteit in een Nederlandstalige (VUB) en Franstalige (ULB) universiteit, een juridische, administratieve en wetenschappelijke realiteit.

Zusteruniversiteiten VUB en ULB werken vandaag nauw samen en lanceren gemeenschappelijke initiatieven in onderwijs, onderzoek...

VUB erfgoed

Lees meer!

Het denken onderwerpt zich niet

De VUB heeft als enige Vlaamse universiteit het principe van 'Vrij Onderzoek' in haar statuten ingeschreven. Dit principe is gebaseerd op de tekst van de Franse wiskundige en natuurfilosoof Henri Poincaré (1854-1912) ‘Het denken onderwerpt zich niet’. Vandaag nog steeds onze basisfilosofie.

Historiek en gedachtengoed

Lees hieronder...

het volledige verhaal

Hoe we verder gaan

In deze complexe en spannende wereld wil de VUB als middelgrote universiteit standhouden en verder groeien. Met ambities voor de toekomst en een helder plan.

Helder plan voor hoge ambities

Universiteiten zitten in woelig water en voelen de besparingen, de rationalisering door de overheid - ‘wie mag nog hoger onderwijs aanbieden’ - de concurrentiestrijd om de student, de internationale war for talent en de stijgende druk op wetenschappers om te presteren. Maar de Vrije Universiteit Brussel kijkt vooral vooruit naar de boeiende uitdagingen:

 • de verdere democratisering van het hoger onderwijs voor een steeds diverser publiek
 • de vraag naar relevant en maatschappelijk verantwoord onderzoek en onderwijs
 • de wereldstad Brussel en de VUB in die internationale context
 • de nieuwe technologieën en de kansen die ze bieden voor levenslang leren…

In die complexe en spannende wereld wil de VUB als middelgrote universiteit standhouden en verder groeien. Met ambities voor de toekomst en een helder – algemeen strategisch – plan (ASP). ASP 1 gaf het startschot in 2009 legde de doelstellingen voor de ganse VUB vast tot 2012. ASP 2, onze wegwijzer naar 2016, stelde 3 strategische doelstellingen voorop:

•    een hoger studierendement
•    een efficiënte rekrutering 
•    een sterkere financiële positie. 

Vandaag werkt de VUB met rector Caroline Pauwels aan onze wegwijzer naar 2030, met ASP 3 en ASP4.

Onze visie op de toekomst

Strategisch plan van de rector

We creëren de Europese universiteit van de toekomst

EUTOPIA

We werken in, met en voor Brussel

weKONEKT.brussels