logo

Werken en studeren: Tandheelkunde

VUNIT-nascholingen voor tandartsen en tandarts-specialisten

Na jarenlang in eigen schoot nascholingen voor tandartsen en tandarts-specialisten te hebben georganiseerd, beslisten de VUB en UGent om, vanaf 2015, een hechte band te smeden tussen hun beider nascholingsinstituten.

Deze samenwerking leidde tot het Vlaams Universitair Nascholingsinstituut Tandheelkunde, oftewel VUNIT.

Het aanbod aan gespecialiseerde tandheelkundige technieken wordt met de dag groter. Het nog uitgebreidere VUNIT-nascholingsaanbod staat cursisten toe de snelle evolutie in de verschillende deelgebieden van de tandheelkunde nog beter op te volgen.

Door dit aanbod in de restauratieve tandheelkunde en implantologie, aangevuld met de mogelijkheden van de parodontologie, endodontie en orthodontie, krijgt het beroep ‘tandarts en specialist-tandarts’ een onmiskenbare upgrade. Deze essentiële, op de beroepsbehoeften gerichte upgrade, zorgt ervoor dat de tandheelkundige zijn patiënten de beste behandelingen kan blijven aanbieden.

Bezoek de VUNIT-website

Tandheelkundige postgraduaten

Terwijl de tandheelkundige nascholingen die vroeger door de Vakgroep Tandheelkunde van de VUB werden georganiseerd, vanaf 2015 allemaal onder de VUNIT-koepel vallen, blijft het aanbod aan tandheelkundige postgraduaten volledig binnen de VUB.

Klik hieronder voor meer informatie over:

Het postgraduaat orthodontische expertise in zelfligerende bracketsystemen

Het postgraduaat linguale orthodontische expertise

VUNIT-coördinaten

Inschrijven voor VUNIT-nascholingen kan via de

VUNIT-website

VUNIT contacteren, kan via het secretariaat:

Secretariaat VUNIT
Mevr. Nadja Beeckman
De Pintelaan 185 (1P8)
9000 Gent
Tel: 09 332 38 57
(tussen 8u tot 12u en van 13u tot 16u30)
E-mail: nascholing@vunit.be

Postgraduaten orthodontische expertise

VUB-postgraduaatsopleidingen met eigen aanpak en focus op de tandartspraktijk

Meerwaarde van de postgraduaten:

  • Tweejarige opleiding in een academische en klinische context
  • Hoogwaardig kwalitatief programma door expertise van de specialist-docenten, academisch én uit het werkveld
  • Gespecialiseerde en geactualiseerde kennis en praktijkgerichte competenties op gevorderd niveau
  • Persoonlijke begeleiding in de patiëntenbehandeling
  • Implementatie van de opgedane kennis en methodieken in de dagelijkse praktijk

Meer informatie over de postgraduaten: