breinexp

Gezocht
Proefpersonen voor een fMRI studie (in UZ Gent)

Wie mag niet deelnemen:

Minderjarigen (-18)
ouder dan 35 jaar
Nederlands is niet de moedertaal
linkshan­digen
dragers van prothesen en artificiële implantaten
dragers van tandbeugels of ander belangrijke tandprothesen (een draadje achter je tanden is toegelaten)
personen die risico lopen op epileptische aanvallen
personen met een klinische diagnose (bv. schizofrenie, depressie, …)
die geregeld drugs gebruiken
personen met een tatoeage die voor 2005 werd gezet
vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven

Wat is een fMRI studie:

fMRI is een techniek om hersenactiviteit te meten en te lokaliseren. Deze techniek noodzaakt geen injecties, noch medicatiegebruik en is volstrekt onschadelijk. De onderzoekstechniek vergt wel dat u tijdens de ganse duur van het onderzoek het hoofd perfect stil houdt. Deze studie is goedgekeurd door het medisch ethisch comité van de uni­versiteit Gent.

Doel:

Met deze studie willen we dieper ingaan op de onderliggende hersenmechanismen die aan de basis liggen van het begrijpen van gebeurtenissen. We willen nagaan hoe mensen complexe informatie over gebeurtenissen verwerken en begrijpen, en waar dit in de hersenen plaatsvindt

Waar:

Het Universitair Ziekenhuis Gent. Indien u zich hebt ingeschreven voor een studie, krijg je van ons een specifieke routebeschrijving naar het scannerlokaal.
Duur: Een sessie duurt ongeveer een 1 uur tot 1,5 uur. We vragen je 15 minuten op voorhand te komen.

Wanneer:

Indien u interesse hebt, stuur dan een mail naar (vermeld uw naam en telefoonnummer) Prof. Dr. Frank Van Overwalle (projectleider). We zullen laten weten wanneer we een scandag gepland hebben.
Tegemoetkoming: 20 euro + CD-opname van je eigen hersens
trein+tram+busticket wordt ook terugbetaald.

Gebruik van uw gegevens:

Uw gegevens worden enkel gebruikt om u te informeren over lopende en aanstaand onderzoek. Zij worden enkel doorgegeven aan onze medewerkers voor dit onderzoek, en in sommige gevallen ook aan collega's van onze vakgroep in de faculteit.

Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven!

Prof. Dr. Frank Van Overwalle


©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be