WOPS - Work & Organizational Psychology

PLEASE TAKE A LOOK AT THE NEW WEBSITE OF THE NEW RESEARCH GROUP:

GA NAAR DE NIEUWE WEBSITE VAN DE NIEUWE ONDERZOEKSGROEP:

 

WORK & ORGANISATIONAL PSYCHOLOGY

 

 

 


Arbeids- en Organisatiepsychologie bestudeert het gedrag van mensen in functie van de uitvoering van een job, in diverse organisatievormen. Werken is zeker meer dan enkel geld verdienen. Wij benaderen ons domein niet alleen vanuit een individuele invalshoek, maar hanteren in belangrijke mate ook sociaalpsychologische inzichten.

Binnen dit onderdeel van de psychologie omvat ‘human resource management’ een belangrijk kernpunt in onze opleiding zowel vanuit wetenschappelijk als praktisch oogpunt, onderbouwd vanuit de arbeids-, personeels- en organisatiepsychologie, maar ook vanuit de ergonomie, en rekening houdend met gezondheidsaspecten.

Teamwerk, omgaan met conflicten, organisatiecultuur en -verandering, leiderschap en politiek gedrag in organisaties zijn slechts enkele van de vele onderwerpen die aan bod komen. Maar ook hoe men de meest geschikte werknemers uitkiest, hen vormt, opleidt, motiveert en beloont wordt bestudeerd, naast actuele maatschappelijke thema’s zoals pesten op het werk, emotioneel belastend werk, werken in non-profitorganisaties, evoluties van loopbanen, e.d.

Work and Organizational Psychology studies the behavior of people when executing a job, in a variety of organization types. Work is surely more than earning money in itself. We approach our domain not only from an individual point of view, but also include social psychological insights.

Within this field of psychology, ‘human resource management’ receives major emphasis in our education program from a scientific as well as from a practical point of view, based on insights from work, personnel and organizational psychology, but also from ergonomics, and taking account of health issues.

Teamwork, dealing with conflicts, organizational culture and change, leadership and political organizational behavior are but a few of the various topics being dealt with. But also how one chooses the most fitting employees, trains and develops them, motivates and rewards them, are all investigated, besides current societal issues such as mobbing at work, emotional labor, work in non-profit organizations, managerial career development, etc.

Onderzoek / Research

Het ABC van procesdynamiek @ het werk / The ABC of process dynamics @ Work

Affective, behavioral and cognitive process dynamics at work, with a specific focus on psychological contracts, motivation, performance, work-family interface, personality, political skills, talent management and leadership.

More info...

Congressen georganiseerd door WOPs / Conferences organised by WOPs

Medewerkers / Staff

Onderwijzend personeel / Teaching Staff

Assistenten / Teaching and Research Assistants

Vrijwillig medewerkers

  • Yannick Griep
  • Jemima Bidee

Externe doctoraatsstudenten / External PhD students

Voor studenten

Klik hier voor informatie rond A&O studeren.

Klik hier voor meer informatie omtrent de stages.

Klik hier voor meer informatie over de meesterproef

Klik hier voor meer informatie over de jaarlijkse A&O 2-daagse

Studenten vertegenwoordigers 2016-2017

  • Cheyenne Vermeeren
  • Louise Coffyn
  • Tim Wijckmans
  • Lotte Paredis

©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be