NL | EN
This page only exists in Dutch.

Bibliotheek

Bibliotheek ARCH

  • Gebouw K, lokaal K111.
  • De bibliotheek is enkel toegankelijk tijdens de openingsuren van het secretariaat.
  • Boeken kunnen ter plaatse geraadpleegd worden, maar worden niet uitgeleend. Toegang tot de boeken wordt verleend door Katja Bosmans van het secretariaat. Zoek zelf eerst in welke kast je het boek kan terugvinden. Een kopieermachine is beschikbaar voor het maken van kopies en scans (zie procedure beschreven bij 'printers en scanners').
  • Alle boeken die zich in de bibliotheek ARCH bevinden zijn ingegeven in de online database van de Centrale Bibliotheek en aangegeven met het plaatskenmerk 'ARCHITECTUUR'. Zo kan de VUBIS catalogus gebruikt worden voor het opsporen van de boeken.

Tijdschriften

  • Tijdschriften waarop de afdeling architectuur is geabonneerd zijn enkel beschikbaar ter inzage en worden niet uitgeleend.
  • Het laatste nummer wordt vooraan op het rek uitgestald. Vorige nummers zijn beschikbaar achter de opklapbare rekjes. De verschillende nummers van enkele specifieke tijdschriften worden eenmaal per jaar samen ingebonden. Deze ingebonden exemplaren zijn beschikbaar ter inzage in een van de gesloten kasten.

Elektronische bronnen

De vakgroep ARCH heeft, mits gebruik van een toegangscode, online toegang tot de volgende databanken en publicaties:

De toegangscodes en gebruikersnaam zijn beschikbaar op W:\archstuds\pub\faciliteiten voor studenten ingenieur-architect van de VUB.

Centrale bibliohteek

Een uitgebreide collectie architectuur- en ingenieursboeken is beschikbaar in de Centrale Bibliotheek. Deze wordt enkele keren per jaar aangevuld met nieuwe werken die geselecteerd of aangevraagd worden door het personeel van de vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen. Om logistieke en budgettaire redenen worden deze werken in de Centrale Bibliotheek geplaatst ipv in de vakgroepbibliotheek.

De naslagwerken over Architectuur hebben in de Centrale Bibliotheek het plaatskenmerk 72.x ARCHITECTUUR. Alle werken kunnen elektronisch opgezocht worden via http://biblio.vub.ac.be/vubissmartweb/Vubis.csp.