NL | EN

Start 2 Build Circular

Bouwen aan een Duurzame Toekomst

Start 2 Build Circular

Doelstelling

Het project 'Start 2 Build Circular' heeft als doel de circulaire transitie te ondersteunen vanuit een praktisch perspectief. Hiermee willen we drempels wegnemen voor professionals in het veld, waaronder architecten, studiebureaus, bouwstofhandelaars, materiaalproducenten en aannemers. We bundelen het pionierswerk, verfijnen het, voorzien het van extra context en maken het toegankelijk voor een breed publiek. Vanuit dit perspectief maken we een solide basis die een versnelling in circulair bouwen mogelijk maakt.

Uitgangspunt

Ons vertrekpunt is de dagelijkse beroepspraktijk van onze doelgroepen. Via praktijkgetuigenissen over gerealiseerde en in opbouw zijnde circulaire projecten willen we kennis overbrengen. Elk lid van het bouwteam deelt inzichten, aanpakken, aandachtspunten en verbeterpunten, met als doel de drempels weg te nemen en vertrouwen te geven om deel te nemen aan circulaire projecten.

Focus

Een specifieke focus ligt op de transitie van BEN bouwknopen naar circulaire bouwknopen, omdat dit technisch het meest complexe deel van een gebouw is. Daarnaast besteden we aandacht aan circulaire materialen, met de nadruk op biogebaseerde materialen, waarvan de kenmerken en uitvoeringsvoorschriften minder bekend zijn. We zoeken naar manieren om deze materialen tastbaar te maken en de ervaring ermee te vergroten.

Total Cost of Ownership

Financiële overwegingen worden niet over het hoofd gezien, en we bekijken deze vanuit een circulair perspectief. Hoe verhouden traditionele bouwmaterialen zich tot biogebaseerde en kringloopmaterialen binnen het Total Cost of Ownership principe?

Mee bouwen aan een circulaire toekomst?

Klinkt goed? Dan nodigen we je graag uit om het van dichtbij te volgen. Deel je vragen, formuleer voorstellen en krijg gratis toegang tot een netwerk van enthousiaste pioniers. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst!

Neem contact op