logo

Inbreuk melden?

Meldingen van inbreuken op de wetenschappelijke integriteit kunnen via Mpcwi@vub.be of via brief gedaan worden.
Meldingen moeten aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de VUB Commissie Wetenschappelijke Integriteit voldoen.
Zie het regelement van de Commissie.

 

 

Reglement VUB Commissie Wetenschappelijke Integriteit


Ga naar
ADVISEUR ETHIEK & ONDERZOEKSINTEGRITEIT
John Pearson

Telefoon
+32 2 629 21 49

E-Mail
john.pearson@vub.be

VUB Charter voor de Onderzoeker


Ga naar

How to report?

Reports of violations of scientific integrity can be made to Mpcwi@vub.be or by post.
Reports must meet the admissability conditions for the VUB Committee for Scientific Integrity.
See the Committee Regulations. 

 

 

Regulations VUB Committee for Scientific Integrity


Go to
RESEARCH ETHICS & INTEGRITY ADVISOR
John Pearson

Phone number
+32 2 629 21 49

Email
john.pearson@vub.be

VUB Charter for the Researcher


Go to