Proclamatie van de opleiding Recht en Criminologie met verschillende studenten

Vereisten voor een doctoraatstraject

Wil je aan een doctoraatstraject beginnen? Dan moet je over een Belgisch masterdiploma beschikken. Maar ook andere diploma’s, bijvoorbeeld een Belgisch diploma van een voortgezette academische opleiding of een buitenlands einddiploma, kunnen in aanmerking komen. In artikels 4-6 van het aanvullend facultair doctoraatsreglement van de faculteit waar je wil doctoreren kan je terugvinden welke studierichting toegang verleent tot welk doctoraat.

Ga naar reglementen

Heb je vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met de facultaire contactpersoon voor doctorandi. Voldoet je dossier niet aan de basisvoorwaarden? De faculteit kan een bijkomend onderzoek eisen om te peilen naar de geschiktheid van je kandidatuur.

Overzicht van de faculteiten

Man en vrouw werkend aan een laptop met documenten in de hand

Een onderwerp vinden

Bij je toelatingsaanvraag voor een doctoraat moet je het onderwerp van je onderzoek vermelden. De titel moet nog niet gekend zijn, maar je moet wel weten wat het domein en onderwerp van je onderzoek wordt. Doctorandi bouwen vaak voort op hun masterthesis en blijven in dezelfde onderzoeks- of vakgroep. Tijdens je doctoraatstraject sta je er niet alleen voor: een promotor met expertise die aansluit bij je onderzoek begeleidt je. Soms vermelden promotoren welke onderzoeksthema’s ze willen begeleiden. 

Meer info over je onderwerp en promotor

Financiering

Voor onderzoeksgroepen trekken we vaak nieuwe onderzoekers aan op projectbasis. De vacatures voor die posities vind je op de websites van de faculteit, de vaks- of onderzoeksgroep of de vacaturewebsite van de personeelsdienst van de VUB. Je kan een aanvraag indienen voor je eigen project bij een financierende instantie zoals het FWO of het IWT.

Meer info over financiering

Close-up handen, documenten en computer
lego hiker with map

Internationale kandidaten

Komen werken aan de VUB in België als onderdaan van een buitenlands land? Een uitstekend idee, want talent krijgt bij ons alle kansen om zich te ontplooien. We heten je dan ook van harte welkom in onze gemeenschap van warme en open mensen. Nu vergt het wel wat voorbereiding om in België te komen werken en wonen. Daarom vind je hier alle info om het proces zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Meer informatie

Klaar voor je doctoraatstraject?

Voldoe je aan de vereisten voor een doctoraatstraject, ken je je onderwerp en promotor en heb je een idee van mogelijke financiering?

Schrijf je dan in voor jouw doctoraatstraject!