De Vrije Universiteit Brussel levert fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek van topniveau met een internationale uitstraling. Ons multidisciplinaire team, VUB TechTransfer, ondersteunt en faciliteert de valorisatie van dit onderzoek door het bouwen van bruggen tussen onze onderzoeksexpertise, de industrie en de bredere maatschappij.

Samen met VUB Foundation - het filantropisch fondsenwerving team - en Crosstalks - het interdisciplinaire netwerkplatform - vormt VUB TechTransfer het Vicerectoraat Innovatie & Valorisatie, met vicerector prof. dr. ir. Hugo Thienpont aan het hoofd. Volgens ons Algemeen Strategisch Plan willen we wetenschappelijke onderzoeksresultaten valoriseren om zo een innovatiebijdrage te leveren aan het verbeteren van een steeds veranderende samenleving. We zetten ons dan ook dagelijks in om universiteit, bedrijfswereld en samenleving te verbinden en dragen samenwerkingen met bedrijven hoog in het vaandel.

TechTransfer

TechTransfer
Pleinlaan 11
1050 Elsene
gelijkvloers
Meer info