Wat is een fonds?

Binnen de VUB kunnen fondsen op naam ingericht worden waarvan de middelen aangewend worden voor onderzoek, onderwijs of een bepaald project. Heb jij een warm hart voor een specifiek thema? Investeer dan in je passie door een eigen fonds op te richten. Je kan ook bijdragen tot een bestaand fonds. Heb je vragen hierover? Contacteer ons foundation@vub.beĀ 

Jouw fiscaal voordeel

Een financiĆ«le bijdrage aan de VUB (via een leerstoel, een project, een fonds, een gift) is niet alleen maatschappelijk, maar ookĀ fiscaal interessant. Particulieren krijgen voor een financiĆ«le bijdrage vanaf ā‚¬ 40 een fiscaalĀ attest.Ā Bedrijven en organisaties hebben recht op belastingaftrek of een aftrekpost als bedrijfsuitgave.

Bekijk alle fiscale voordelen voor particulieren en bedrijven

2016_Portret_Caroline Pauwels_Bozar_VUB

Caroline Pauwels Noodfonds voor studenten

Wat als studenten het moeilijk krijgen? Dan volstaan talent, inzet en toewijding niet om een diploma te behalen. Om gelijke onderwijskansen te blijven waarborgen, richtte wijlen ererector Caroline Pauwels een noodfonds voor studenten op. Samen dragen we bij aan een weerbare en inclusieve samenleving.

Ik wil meehelpen

VUB-UZB Paul De Knop Fonds voor immunotherapie

Wijlen ererector Paul De Knop die zelf kankerpatiƫnt was richtte zijn fonds op omdat meer fondsen nodig zijn voor het onderzoek naar immunotherapie aan het UZ Brussel, onder leiding van prof. dr. Bart Neyns en zijn onderzoeksteam. Deze innovatieve behandeling maakt gebruik van de mogelijkheid van het immuunsysteem om kankercellen als vreemd te herkennen en te vernietigen.

Ik wil meehelpen

1998_Portret_Paul De Knop_VUB
2018_Portret_Yamina Krossa en Damya Laoui_VUB

Yamina Krossa Fonds

Prof. dr. ir. Damya Laoui en haar team (VUB-VIB) onderzoeken een kankervaccin tegen uitzaaiingen. Met de injectie vanĀ dendritische cellen,Ā die deel uitmaken van ons eigen immuunsysteem, willen ze de groei van tumoren vertragen. Extra middelen zijn nodig voor deĀ klinische studies.

Ik wil meehelpen

Casman & Michielsens Fonds

De Master of Laws in het Notariaat aan de VUB is Ć©Ć©n van de grootste notarisopleidingen van Vlaanderen. De opleiding staat echter onder druk door beperktere financiering vanwege de Vlaamse overheid.Ā Jouw steun is onmisbaar om het bestaan van deze gereputeerde en noodzakelijkeĀ opleiding te vrijwaren.Ā 

Ik wil meehelpen

2015_Notarius_Afscheidscollege_Andre Michielsens_HĆ©lĆØne Casman_VUB
2022_Studente naast geraamte_Fonds voor natuurwetenschappen in de samenleving_VUB

Fonds voor natuurwetenschappen in de samenleving

Dit fonds ondersteunt het Solvay Science project, het STEM-Steunpunt Brussel en de vakgroep Fysica enĀ Sterrenkunde aan de VUB. Het doel? De verschillende natuurwetenschappelijke projecten een duw in de rug geven.

Ik wil meehelpen

AndrƩe en Franz Bingen Fonds

Om studenten van hetĀ Vesalius CollegeĀ met financiĆ«le problemen gelijkwaardige kansen te bieden, worden de jaarlijkse Honours Essay Prize (t.w.v. 500 euro)Ā en de halfjaarlijkseĀ Senior Scholarship Award (t.w.v. 1.200 euro) uitgereikt aan senior bachelorstudenten.

Ik wil meehelpen

2012_Portret_AndreĢe en Franz Bingen_VUB
2022_Een gezondheidsbezoeker die ontbijt brengt naar een zieke oudere vrouw die thuis in bed ligt_Slaapkamer_S_1228707130

Fonds voor onderzoek naar kwaliteitsvolle zorg aan het levenseinde

Al meer dan 25 jaar doet de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, onder leiding van professoren Luc DeliĆ«ns (VUB) en Freddy Mortier (UGent), onderzoek naar een menswaardiger levenseinde voor iedereen. Met dit fonds werft de onderzoeksgroep financiĆ«le middelen om de toegankelijkheid van euthanasie en de tijdige inzet van levenseindezorg en palliatieve zorg nog meer te ondersteunen. Zo kan de kwaliteit van leven tot aan het levenseinde effectief verbeteren.Ā 

Ik wil meehelpen

VUB Wetenschappelijk Steunfonds

Steun multidisciplinair wetenschappelijk pionierswerk en laat onderzoek eĢcht vrij zijn. Jouw bijdrage geeft financiĆ«le ademruimte aan onafhankelijke denkers. En dat levert creatieve, innovatieve oplossingen op die de hele samenleving ten goede komen. Dit fonds wil jaarlijks 25.000 euro inzamelen voor wetenschappelijke prijzen en de organisatie van seminaries.

Ik wil meehelpen

2022_Twee damens in een labo_Wetenschappelijk Steunfonds_VUB
2019_Portret_Luc Bucquoye_VUB

Luc Bucquoye Fonds

Jaarlijks reikt de faculteit Letteren en Wijsbegeerte de Luc Bucquoye-prijs ofĀ de VUB-literatuurprijsĀ uit. Die gaat naar een auteur van Nederlandstalig werk dat getuigt van redelijke eigenzinnigheid. Ook wil het fonds de humane wetenschappen binnenĀ multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek bevorderen.

Ik wil meehelpen

Fonds voor onderzoek rond de waarden van de sociaaleconomische ordening

Dit fonds wil het onderzoek van prof. dr. Koen Byttebier naar de waarden van de sociaaleconomische ordening 5 jaar lang financieren.

Ik wil meehelpen

2022_Figuurtjes op stapels van geldmunten_Fonds voor onderzoek rond de waarden van de sociaaleconomische ordening_VUB
2022_Scan_Ziekenhuis_AVN Fonds

AVN Fonds

Het AVN Fonds financiert een 4 jaar durende doctoraatsbeurs in het onderzoeksdomeinĀ nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Per 4 jaar financiert het fonds 1 doctoraatsbeurs. Het huidige doctoraatsonderzoek gaat overĀ H-SURF en loopt af in 2022.

Ik wil meehelpen

Wil je op een andere manier steunen?