Topsport en studeren

Topsport en studeren combineer je aan de VUB! Waarom? Omdat we meer dan 30 jaar ervaring hebben en de beste voorwaarden om je slaagkansen te optimaliseren. Nieuwsgierig? Lees dan snel verder!

Na(ast) een topsportcarrière ook een professionele carrière

Topsporters die hun topsportcarrière hebben beëindigd zijn nu een carrière op de arbeidsmarkt begonnen, mede dankzij het behalen van een diploma. Sebastien Godefroid, Ann Simons, Heidi Rakels, Katleen Smet, Ingeborg Marx, Nils Duerinck, Tom Vangeneugden, Corinne Van Hombeeck, Willem Van Schuerbeeck, Jérôme Truyens, Erica Coppey... allen hebben ze een diploma behaald aan de VUB.

Maar ook veel actieve professionele topsporters zoals Florent Van Aubel (hockey), Loïck Luypaert (hockey), Jürgen Roelandts (wielrennen), Dirk Van Tichelt (judo), Pieter Verhees (volleybal), Yannick Lefèbvre (zeilen) en Sofie Hendrickx (basketbal) hebben een diploma aan de VUB behaald.

Topsportstatuut

Met een topsportstatuut kom je in aanmerking voor studieflexibiliteit en sportieve en logistieke faciliteiten. In het algemeen worden deze voordelen toegekend per statuut van topsportstudent. 

Voordelen

Naast de specifieke toekeningen op het vlak van studieflexibiliteit, bieden alle topsportstatuten ook de algemene voordelen op het vlak van sportfaciliteiten en huisvesting.

Categorie A-internationaal

Studieflexibiliteit

In samenwerking met de topsportstudent, de trainer/coach, de ouders en de sportfederatie wordt er een studieplanning opgesteld die zo optimaal mogelijk is voor het combineren met topsport. Hierbij wordt gewerkt met schriftelijke aanvragen voor:

 1. afwezigheden voor colleges,
 2. afwezigheden voor praktische oefeningen en/of labo-oefeningen (rekening houdend met geldende facultaire reglementen),
 3. herhaal- of bijscholingsles,
 4. het verplaatsen van examens binnen en buiten de zittijd,
 5. het spreiden van studiejaren 

De aanvragen 1 tot en met 4 dienen steeds goedgekeurd te worden door desbetreffende docent.

Individueel traject

Binnen de opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen wordt de mogelijkheid aangeboden tot het volgen van een geïndividualiseerd, topsportspecifiek traject. De reguliere bewegingspraktijk wordt hierbij vervangen door het opleidingsonderdeel ‘Topsportspecifieke Carrièreplanning’.

Categorie A

Studieflexibiliteit

In samenwerking met de topsportstudent, de trainer/coach, de ouders en de sportfederatie wordt er een studieplanning opgesteld die zo optimaal mogelijk is voor het combineren met topsport. Hierbij wordt gewerkt met schriftelijke aanvragen voor:

 1. afwezigheden voor colleges,
 2. afwezigheden voor praktische oefeningen en/of labo-oefeningen (rekening houdend met geldende facultaire reglementen),
 3. herhaal- of bijscholingsles,
 4. het verplaatsen van examens binnen de zittijd,
 5. het spreiden van studiejaren

De aanvragen 1 tot en met 4 dienen steeds goedgekeurd te worden door desbetreffende docent.

Categorie B

Studieflexibiliteit

In overleg met de coördinator van de Dienst Topsport en Studie kan de topsportstudent een schriftelijke aanvraag indienen voor:

 1. afwezigheden voor colleges,
 2. afwezigheden voor praktische oefeningen en/of labo-oefeningen (rekening houdend met geldende facultaire reglementen).
 3. het spreiden van studiejaren 

Aanvragen 1 en 2 dienen steeds goedgekeurd te worden door de desbetreffende docent.

Sportfaciliteiten

Je dient een aanvraag voor het gebruik van sportinfrastructuur op de campussen in Etterbeek of Jette en/of voor sportwetenschappelijke begeleiding voor te leggen aan de coördinator van Topsport en Studie. De coördinator evalueert de nood van de aangevraagde faciliteiten en het toekennen er van. Topsport en Studie en/of jijzelf staan in voor de financiële vergoeding voor het gebruik van de sportinfrastructuur en voor de sportwetenschappelijke begeleiding.

Aanvraag sportinfrastructuur

Huisvesting

Topsport en Studie begeleidt je bij het indienen van een aanvraag voor studentenhuisvesting aan de VUB of bij het zoeken naar privé huisvesting.

Krijg je geen VUB-kot toegewezen? Contacteer ons dan via mail met een kopie van de originele aanvraag voor een studentenkamer, de email of brief waarin je aanvraag geweigerd wordt of waarin gemeld wordt dat je op de wachtlijst staat en een volledig ingevuld topsportdossier.

Voor het toekennen van koten voor topsporters worden interne criteria gehanteerd (o.a. sportief niveau, noodzaak trainen op de campus, reistijd thuis-VUB-training en studiejaar). Een eerste reeks koten voor topsportstudenten wordt toegekend voor 31 augustus, een tweede reeks voor de start van het academiejaar en 1 kot wordt ten laatste op 15 oktober toegekend. 

 

Wie krijgt een topsportstatuut?

Komen in aanmerking voor het statuut van topsportstudent:

Individuele sporten

Voor de individuele sporten dien je minimaal te behoren tot de erkende top (of beloftevolle atleet) van de eigen sportfederatie, -liga of -bond. Voor meer gedetailleerde informatie neem je contact op met Topsport en Studie.

Ploegsporten

Als je speelt (UEFA, B-kern, reserve, A-kern) bij een club die behoort tot de eerste of tweede nationale klasse of geselecteerd bent voor een nationale junioren- of seniorenploeg.

Topsportstatuut aanvragen

Om een statuut van topsportstudent aan te vragen dien je een persoonlijk topsportdossier samen te stellen. Via een eenvoudige e-mail naar Topsport en Studie krijg je een elektronische format voor het topsportdossier toegestuurd die je kan gebruiken om het statuut van topsportstudent aan te vragen.

Studieresultaten

Sinds haar opstart heeft Topsport en Studie 991 topsportstudenten begeleid uit niet minder dan 61 verschillende sporten. Van bij aanvang werd gesteld dat de belangrijkste maatstaf voor het succes van Topsport en Studie de studieresultaten van de topsportstudenten zijn. Een gemiddeld studierendement van 87% - een percentage dat ruim 7% hoger ligt dan het gemiddelde van de totale VUB-studentenpopulatie - geeft aan dat de topsportstudenten aan de VUB, onder meer door de begeleiding van Topsport en Studie, zeer succesvol zijn op studievlak.

2022_Topsporters_Studieresultaten topsporters_NL
2022_Topsporters_Olympische spelen

Sportprestaties

Uiteraard zijn ook de sportieve prestaties van de topsportstudenten het vermelden waard. Hieronder rekenen we niet alleen de veelvuldige selecties voor nationale ploegen, maar ook diverse medailles op Europese en Wereldkampioenschappen en op Olympische Spelen. Zo heeft Topsport en Studie sinds haar opstart maar liefst 20 Olympiërs begeleid bij hun combinatie van studie en topsport.

ONZE TOPSPORTERS OP DE OLYMPISCHE SPELEN

Sinds 1996 hebben diverse VUB-topsportstudenten aan de Olympische Spelen deelgenomen.

 • Florent Van Aubel (Hockey)
 • Erica Coppey (Hockey)
 • Lise Luyckfasseel (Judo)
 • Emmanuel Vanluchene (Zwemmen)
 • Tom Vangeneugden (Zwemmen)
 • Nils Duerinck (Sprinten)

Begeleiding

Wat doet Topsport en Studie?

 • Aanvragen voor topsportstatuten behandelen
 • Topsportstatuten toekennen (door de Commissie Topsport en Studie van de VUB)
 • Intake- en tussentijdse gesprekken met (kandidaat-) topsportstudenten (en ouders + coach/trainer/topsportcoördinator)
 • Studietrajecten afstemmen op sportief programma
 • Studieprogramma in detail aanpassen aan mogelijkheden van de student
 • Studie- en examenflexibiliteiten aanvragen bij docenten
 • Permanentie voor individuele begeleiding (vb. opstellen studie-/examenplanning)
 • Het organiseren van workshops specifiek voor topsportstudenten
 • Aanbieden van een webplatform “Topsport en Studie”
 • Vernieuwingen inzake de combinatie “Topsport en Studie”
 • Samenwerking met andere diensten van de VUB
 • Samenwerking met organisaties buiten de VUB omtrent topsport
 • Persvoorstelling of ander event i.v.m. topsport organiseren

   
Sportieve en mentale begeleiding

 

Je kunt sportwetenschappelijke en sportmedische begeleiding aanvragen via het sportgeneeskundig centrum MFYS. Ook kunnen topsportstudenten terecht bij de onderzoeksgroep Sportpsychologie en Mentale Begeleiding (SPMB) voor mentale trainingen en begeleiding.Ouders en Trainers

 

Bij het combineren van universitaire studies en competitiesport op hoog niveau is het belangrijk dat de topsportstudent op steun kan (blijven) rekenen uit het familiale en het sportieve milieu.

Topsport en Studie tracht het overleg met ouders en trainers/coaches zo vlot als mogelijk te laten verlopen door, waar mogelijk:

 • afspraken aan de Vrije Universiteit Brussel (tijdens of buiten de kantooruren) mogelijk te maken
 • rechtstreeks contact (buiten de kantooruren) mogelijk te maken met een medewerker van Topsport en Studie
 • de topsportstudent tijdens trainingen, stages en/of competities op te volgen
Ouders

 

Binnen de familie spelen de ouders dan ook een zeer belangrijke rol. Niet alleen op financieel en logistiek vlak, maar ook op emotioneel vlak. Om ouders van topsportstudenten te helpen in het steunen van hun zoon of dochter betrekt Topsport en Studie de ouders van bij aanvang van de studie-topsportcarrière. Zo worden ouders van nieuwe studenten doorheen het eerste academiejaar uitgenodigd om het verloop van de combinatie studie en topsport van hun zoon of dochter voor te bereiden, te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Trainers en coaches

 

Vanuit de sportwereld is de steun van de trainer/coach ook zeer belangrijk. Daar Topsport en Studie zich niet in de plaats wenst te stellen van de sportclub of de trainer/coach, worden trainers/coaches geïnformeerd over het studeren aan de Vrije Universiteit Brussel (programma, collegerooster) en over de wijze waarop de topsportstudent wordt begeleid in de combinatie van studie en topsport.

Contact

Topsport en StudiePleinlaan 2 - 1050 Brussel

Gebouw L - Lokaal L.413

Coördinator: 0474/82.87.10

topsport.studie@vub.be

Team

Wie zijn wij?

Diensthoofd: Prof. Paul Wylleman

Coördinator: Dr. Koen De Brandt

Secretariaat: Mevr. Carine Van den Houcke

Pro-rector Paul De Knop is initiatiefnemer van Topsport en Studie