Jan Danckaert

Visie en beleid

Onderwijs is één van onze kernopdrachten als onderzoeks- en onderwijsinstelling. Via onderwijs op maat willen we dat studenten de nodige academische kennis en attitudes vergaren om mee te bouwen aan een betere toekomst voor onze volgende generaties. Deze visie ligt aan de basis van het vorige en huidige beleidsplan onderwijs. Het onderwijsbeleidsplan bouwt verder op de universiteitsbrede strategische keuzes van ons Algemeen Strategisch Plan, het overkoepelende beleidsplan van de VUB.

Meer info

Onderwijskwaliteit

We kunnen dit enkel verwezenlijken door middel van het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs. Daarom werken we permanent aan een verdere ontwikkeling en verbetering van de onderwijskwaliteit. Samen met de opleidingen volgen we de kwaliteit  nauwgezet op. En we investeren ook in ons onderwijzend personeel en bevragen onze studenten actief naar hun ervaringen. 

Meer info

2022_Hand met sterren_Kwaliteti_S_1621075879

Een vraag over onderwijsbeleid aan de VUB? Contacteer ons!

Vicerectoraat Onderwijs en Studentenzaken

Meer info

De individuele slides kan je downloaden via het DIY huisstijlplatform (enkel voor personeel).