Registratie gemeentehuis

Het verkrijgen van een Belgische verblijfsvergunning / id-kaart.

Alle internationale studenten met een lang verblijf moeten zich inschrijven/aanmelden op het gemeentehuis van de gemeente of stad waar ze verblijven. Meer informatie hierrond via de info video rond de inschrijvingsprocedure.

Visum aanvragen

Relevante informatie over visa vind je via de onderstaande links. De procedures voor het aanvragen van een visum variëren naargelang de nationaliteit, duur van het verblijf en reden van het verblijf.

Huisvesting

Ga jij net als de helft van alle Brusselse studenten op kot? Huur een kamer uit het VUB assortiment of kies uit ruim 10.000 studentenwoningen aangeboden door particuliere eigenaars. Daarnaast kan je aankloppen bij Brik of een van de andere VUB-kotpartners om de kamer van je dromen te vinden.

Ziekteverzekering

Een geldige ziekteverzekering is verplicht wanneer je aan een Belgische universiteit studeert. VUB werkt samen met het ziekenfonds Helan/Partena. Een overzicht van wat deze samenwerking inhoudt, vind je online.  Je kan ook een afspraak maken met een vertegenwoordiger van Helan/Partena in het international relations office (Pleinlaan 5, 1050 Brussel). Een vertegenwoordiger van de verzekeraar is beschikbaar op dinsdag en vrijdag tijdens de openingsuren van het kantoor. Je kan contact opnemen met het ziekenfonds via vub@healthinsurance.be.

Bankieren en belastingen

Studenten met een lang verblijf worden aangeraden een Belgische rekening te openen. Het staat de student vrij een bank naar keuze te kiezen en een rekening te openen. Voor het openen van een bankrekening zijn verschillende documenten nodig waaronder: een Belgische verblijfsvergunning, een huurcontract, een inschrijvingsbewijs, ... 

Internationale studenten met een lang verblijf in België dienen jaarlijks een belastingsaangifte in te vullen. Een instructievideo over hoe je een eenvoudige belastingsaangifte kan invullen (single student met beperkte of geen inkomsten uit studentenjobs).

Geblokkeerde rekening

Studenten die een visum of verblijfsvergunning aanvragen moeten kunnen bewijzen dat ze over voldoende financiële middelen beschikken om hun leefkosten, studies, gezondheids- en repatriatiekosten te kunnen dekken. Er zijn verschillende manieren om dit te bewijzen, waaronder het openen van een 'blocked account' oftewel geblokkeerde rekening. Wij geven je hulp en advies over het openen van een geblokkeerde rekening.

Verlengen van de Belgische verblijfsvergunning

Het verlengen van een verblijfsvergunning is de discretionaire bevoegdheid van het Belgische immigratie departement. Bij wet dienen applicaties voor verlenging overgemaakt te worden aan het gemeentehuis en dit bij voorkeur 1 maand voor de vervaldatum van de verblijfsvergunning en ten laatste 2 weken voor het vervallen de verblijfsvergunning.

De volgende documenten zijn nodig voor de verlenging:

 • Paspoort
 • Huidige verblijfsvergunning / id-kaart
 • Registratiecertificaat voor het huidige/komende academiejaar
 • Standaardformulier studievoortgang, te verkrijgen bij het studentenadministratiecentrum
 • Transcript of records
 • Bewijs van voldoende financiële middelen
 • Bewijs van een geldige ziekteverzekering

Studievoortgang i.k.v. het verlengen van de verblijfsvergunning

Wanneer er extra tijd nodig is om een programma af te werken (bachelor of master) dient de student er rekening mee te houden dat er limieten zijn op het verlengen van de studieduur.Een minimum aantal credits behalen is noodzakelijk om kans te maken op een verlenging van de verblijfsvergunning.

Minimum aantal behaalde credits

 

Bachelor

Master

Na 2 jaar

45

60

Na 3 jaar

90 

120

Na 4 jaar

135

Het programma afwerken

Na 5 jaar

Het programma afwerken

 

Professioneel Oriëntatiejaar

Studenten die recent hun diploma behaalden kunnen hun verblijf verlengen voor een periode van 12 maanden. Gedurende deze periode kan de student een job zoeken in België of een zelfstandige professionele activiteit opzetten.

 • Je bent een niet-EEA student in het bezit van een Belgische verblijfsvergunning
 • Je bent een niet-EEA student die de graad van bachelor, master of dr. behaalde aan een Belgische hoger onderwijs instelling in het afgelopen academisch jaar.
 • Je bent een niet-EEA student die een diploma behaalde in een andere EU lidstaat en je ondernam een mobiliteit in België in het kader van je programma (Vb. Erasmus uitwisseling).

Professioneel Oriëntatiejaar

Gedurende het oriëntatiejaar dient de student:

 • Actief op zoek te gaan naar werk bij een werkgever die bereid is om de single permit (gecombineerde vergunning) aan te vragen
 • De nodige stappen te nemen om in regel te zijn met alle legale verplichtingen die horen bij het uitvoeren van een professionele activiteit. Het zij als natuurlijk persoon, als juridisch persoon (legale entiteit. vb. een bedrijf, NGO) of binnen een organisatie zonder legale status
 • Wanneer blijkt dat de student niet langer voldoet aan de voorwaarden voor een legaal verblijf, en wanneer er geen redelijke kans meer is dat de student zal aangeworven worden of een zelfstandige activiteit zal opstarten dan kan het immigratiedepartement de tijdelijke verblijfsvergunning schrappen;
 • Gedurende het oriëntatiejaar verkrijgt de student ongelimiteerde toegang tot de arbeidsmarkt. De student kan legaal werken voor de periode van oriëntatiejaar.

Professioneel Oriëntatiejaar

Een applicatie voor het professioneel oriëntatiejaar dien je in bij het gemeentehuis waar je residentie staat. Bij voorkeur 1 maand, en ten laatste 14 dagen, voor het vervallen van je verblijfsvergunning.

Volgende documenten dienen overgemaakt te worden:

 • Een geldig paspoort
 • Bewijs van het behalen van een erkend diploma aan een hoger onderwijsinstelling
 • Bewijs van ziekteverzekering
 • Bewijs van voldoende financiële middelen

Bij goedkeuring van de applicatie ontvangt de student een verblijfsvergunning. Deze vergunning (A-kaart) is geldig voor een maximale periode van 12 maanden en is niet verlengbaar.

Professioneel Oriëntatiejaar

Indien je een buitenlands diploma behaalde en gedurende je opleiding een deel van je programme hebt afgewerkt in België (via bv. Erasmus Mundus programma)., dan kan je een aanvraag doen voor een professioneel oriëntatiejaar bij de bevoegde Belgische diplomatieke / consulaire post in je huidige land van verblijf. Deze applicatie dien je ten laatste 3 maanden na het verkrijgen van het diploma binnen.

Volgende documenten dienen overgemaakt te worden:

 • Een geldig paspoort
 • Bewijs van het behalen van een erkend diploma aan een hoger onderwijsinstelling
 • Bewijs van ziekteverzekering
 • Bewijs van voldoende financiële middelen

International Relations Office

International Relations Office
Pleinlaan 5
1050 Elsene
Meer info