Diplomatie & Public Affairs

Onze collega's van het International Relations bureau zijn nauw betrokken bij diplomatieke activiteiten met de Belgische en Vlaamse overheid, buitenlandse ambassades die hier gevestigd zijn, Belgische ambassades over de hele wereld en, onze internationale alumni. Onze activiteiten omvatten ontmoetingen met buitenlandse ambassades in België en hun vertegenwoordigers, of het nu gaat om gezamenlijke projecten, samenwerking met hun studenten aan onze universiteit of deelname aan culturele activiteiten die op de campus (bijv. themadagen) of in samenwerking met de VUB worden georganiseerd.

Strategische Internationale Partnerschappen (SIP's)

De VUB heeft twee Strategische Internationale Partnerschappen (SIP's). Het ene is met de University of Western Cape in Zuid-Afrika, het andere met de Universidad Central 'Marta Abreu' de Las Villas (UCLV), gevestigd in Santa Clara, Cuba. Het belangrijkste criterium voor een SIP is interdisciplinariteit, waarbij (minimaal) drie disciplines nodig zijn als onderdeel van een grotere samenwerking met universiteiten (inclusief onderzoek, onderwijs en mobiliteit). Het idee achter een SIP is om de samenwerking tussen de universiteiten nog meer te verbreden en om meer collega's van de VUB uit verschillende disciplines te betrekken, wat leidt tot meer interdisciplinariteit, door wetenschap af te stemmen op de echte wereld, industrie en de maatschappij. 

Ethiek en procedure voor internationale samenwerking

Internationale samenwerking heeft de laatste jaren meer ethische en juridische aandacht gekregen. Enerzijds heeft de huidige geopolitieke situatie geleid tot meer aandacht voor mogelijke militaire toepassingen van onderzoeksresultaten. Anderzijds is er meer aandacht geweest voor de rol van niet-statelijke actoren bij het bevorderen van de mensenrechten, of op zijn minst bij het voorkomen van schendingen van de mensenrechten. 

Internationalisering wordt steeds belangrijker en komt onder andere tot uiting in uitwisselingen van personeel en studenten, gezamenlijk georganiseerde onderwijsprogramma's, bijdragen aan capaciteitsopbouw in het Zuiden, internationale netwerkvorming, clustering van onderzoekscapaciteit en grensoverschrijdende onderzoekssamenwerking, samenwerking bij technologieoverdracht, enzovoort. Respect voor de mensenrechten is inherent aan de maatschappelijke rol van universiteiten. Richtlijnen voor het mensenrechtenbeleid zijn in 2019 overeengekomen door de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten.
De VUB zet zich in om ervoor te zorgen dat haar activiteiten voldoen aan wettelijke en ethische verplichtingen. Deze procedure is bedoeld om de onderzoekers en beheerders van de VUB te helpen mogelijke ethische en juridische kwesties te identificeren die kunnen voortvloeien uit hun internationale samenwerkingen. De procedure bestaat uit de volgende elementen:

- Een definitie van de reikwijdte van de procedure
- Een screeningsprocedure voor het controleren van projecten

Het is essentieel om de procedure nauwkeurig en tijdig uit te voeren om ervoor te zorgen dat projecten soepel kunnen verlopen. De controle bestaat uit twee eenvoudige stappen: 

  1. Onderzoekers en beheerders van de VUB wordt gevraagd te beoordelen of hun internationale samenwerkingsactiviteiten ethische of juridische verplichtingen met zich meebrengen, met name met betrekking tot de mensenrechten en/of mogelijke militaire toepassingen (dual use). 
  2. Als dit het geval is, of als er enige onzekerheid bestaat, is de tweede stap om advies in te winnen bij de relevante juridische afdeling van de VUB (zie stap 2). 

Let op: als het advies van de ECDMM niet wordt opgevolgd en/of geïncorporeerd, zullen er door de VUB geen contracten of andere relevante documenten met betrekking tot het project worden ondertekend.

De volledige tekst is online beschikbaar (in het Engels) (enkel VUB personeel & onderzoekers)

Rankings

De VUB behoort tot de 17% beste universiteiten wereldwijd. Volgens de QS World University Rankings 2021, scoort de VUB bijzonder goed op zowel onderwijskwaliteit als internationale aantrekkingskracht voor onderwijzend personeel, en wordt ze beschouwd als een van de meest innovatieve universiteiten van Europa. Dit resulteert in de 59e plaats in de ranglijst van Reuters.

Wij zijn ook een stedelijk geëngageerde universiteit. Ontdek meer over wat dat betekent.

2022_Logo_Reuters_Project_VUB

International Relations Office

International Relations Office
Pleinlaan 5
1050 Elsene
Meer info