De Vrije Universiteit Brussel maakt haar samenwerking met de Universidad Central 'Marta Abreu' de Las Villas (UCLV), gevestigd in Santa Clara in Cuba en met de University of the Western Cape (UWC), in Zuid-Afrika officieel. De VUB ondertekende een Strategisch Internationaal Partnerschap (SIP) met beide instellingen. Het SIP laat toe om de samenwerking tussen de universiteiten te verbreden op vlak van onderzoek, onderwijs en dienstbetoon aan de maatschappij. Door maatschappelijke problemen vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te bekijken, willen de drie universiteiten oplossingen formuleren voor de uitdagingen van morgen.

Het samenwerkingsverband met de UCLV in Cuba werd al op 16 november ondertekend en formaliseert een 25 jaar lange samenwerking. Het Cubaans-Brusselse avontuur begon met een eerste gezamenlijke onderzoeksproject om de voedselzekerheid te verbeteren, met onder andere onderzoek naar pathogene E. coli die problemen gaf bij landbouwdieren en anti-nutritionele componenten in voeding en voeders. Tegelijk actualiseerde de VUB ook enkele cursussen in de landbouwfaculteit van UCLV, rustte het een labo uit voor eiwitisolatie en -karakterisering, en zette het een bibliotheek over biochemie en eiwitchemie op. 

“Het veranderde de UCLV van een belangrijke nationale speler in een internationaal erkende universiteit die verschillende partnerschappen opzette in Midden- en Zuid-Amerika en in Afrika”, verklaart Prof. dr. em. Edilbert Van Driessche, die nauw bij die initiële samenwerking betrokken was. 

Een vijftal jaar geleden werden andere domeinen toegevoegd, van ingenieurswetenschappen tot humane wetenschappen, zoals criminologie en genderstudies. 

“Cuba is een land in volle beweging en ondergaat de laatste jaren veranderingen op verschillende fronten”, zegt Kim Van der Borght, VUB-professor Internationaal Economisch Recht en Diplomatie, tevens coördinator van het SIP VUB-UCLV. “De gedachte achter het SIP is om de samenwerking tussen de universiteiten nog meer te verbreden, meer collega's van de VUB en Erasmus Hogeschool erbij te betrekken en meer interdisciplinariteit te creëren door de wetenschap af te stemmen op de echte wereld, op de industrie, op de maatschappij. Dat is de belangrijkste focus van het SIP: interdisciplinariteit in onderzoek, onderwijs en dienstbetoon aan de maatschappij.”

Enkele maanden geleden ondertekende de VUB ook een SIP met de University of the Western Cape (UWC) in Zuid-Afrika. Er bestond al een eerdere band tussen de UCLV en de University of Western Cape, maar door de twee SIP-overeenkomsten nodigde de UWC de UCLV uit in Kaapstad om de samenwerking te hernieuwen met een samenwerkingsovereenkomst, waardoor een samenwerkingsdriehoek ontstond.

"Het is zeer belangrijk voor ons allemaal”, benadrukt Van der Borght. "De SIP’s zijn partnerschappen van gelijken op het gebied van onderzoek. VUB en VLIR-UOS zorgen voor de financiering om dat partnerschap van gelijken te ondersteunenHet is een duidelijk voorbeeld van de filosofie van VLIR-UOS om samen te werken tussen Noord en Zuid, maar ook tussen Zuid en Zuid, aangezien de University of the Western Cape en de UCLV al zeer nauw samenwerken. De driehoek VUB-UCLV-Western Cape is ook een belichaming van onze gedeelde waarden, hoop en aspiraties."