Université libre de Bruxelles (ULB)

De Université libre de Bruxelles (ULB) is onze zusteruniversiteit. We delen een gemeenschappelijk verleden en dezelfde waarden. Ook werken we nauw samen rond onderwijs, onderzoek en engagement. Usquare (een renovatieproject waarbij de oude kazernes van Elsene omgebouwd worden tot een nieuw en open universitair centrum) en het Learning en Innovation Center (een nieuw universiteitsgebouw dat VUB én ULB studenten diverse leeromgevingen zal aanbieden), zijn enkele van onze lopende projecten.

Naar de website van de ULB

2022_Uitzicht ULB_Brussel_VUB
2022_Logo_BUA_ULB_VUB

Brussels University Alliance (BUA)

Sinds 2013 krijgen de gezamenlijke projecten van de ULB en VUB vorm onder de noemer van de Brussels University Alliance. Hier ontstaan synergiën tussen beide universiteiten en bouwen we samen aan ons onderwijs, onderzoek, engagement, infrastructuur en internationale zichtbaarheid.

Naar de website van BUA

Erasmus Hogeschool Brussel (EhB)

We werken samen met Erasmushogeschool Brussel (EhB) om ons onderwijs te versterken en onze lerarenopleidingen in Brussel beter te positioneren. Ook bundelen we onze krachten op het vlak van wetenschapscommunicatie en in tal van andere onderwijs- en onderzoeksprojecten. We delen de VUB Health Campus.

Naar de website van de EhB

2022_Erasmushogeschool_Brussel_VUB
2022_Universitaire Associatie Brussel_VUB

Universitaire Associatie Brussel (UAB)

De samenwerking tussen VUB en EhB krijgt vorm onder de noemer van de Universitaire Associatie Brussel (UAB). We bundelen de krachten op volgende domeinen: onderwijs, studiebegeleiding, studentenbeleid, onderzoek, internationalisering, communicatie, ICT, bibliotheek en infrastructuur. Samen vertegenwoordigen we meer dan 26.000 studenten, ongeveer twee derde van alle Nederlandstalige hogeschool- en universiteitsstudenten in Brussel.

Naar de website van UAB

VUB Brussels City Campus

Onder de noemer VUB Brussels City Campus dragen we samen met de ULB, EHB en Brusselse organisaties zoals onder andere deBuren, Bozar en Beurschouwburg bij aan de ontwikkeling van een vrije, verbonden en geëngageerde samenleving. Dat doen we door onderwijs, onderzoek en engagement in, met en voor Brussel. Onze studenten en wetenschappers slaan de handen in elkaar met Brusselse organisaties en zoeken samen oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

Naar de website van VUB Brussels City Campus

Stadsfoto van Brussel
2022_Grote Markt_Brussel_S_1433527946

Brussels School of Governance

Het Institute for European Studies en het Vesalius College - twee VUB-instituten die zich bezig houden met internationale politiek - werken samen onder de noemer Brussels School of Governance. Deze instelling verricht interdisciplinair onderzoek en onderwijst public policy binnen vier domeinen: milieu, digitalisering, defensie en veiligheid, en migratie. Door de wisselwerking tussen deze vier domeinen van naderbij te bestuderen, kunnen we ons wapenen tegen de maatschappelijke uitdagingen die elk van hen met zich meebrengt. 

Naar de website van BSOG