Parkeren op de campussen

Op de VUB Main Campus en de VUB Health Campus kan geparkeerd worden met de wagen, en ook sommige van onze andere campussen bieden die mogelijkheid. Op de campuspagina's vind je informatie over de geldende parkeerreglementen. 

Alternatieven

Er zijn tal van alternatieven voor de auto beschikbaar, onze campussen zijn bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer.

Carpool

Schrijf je in als bestuurder of passagier op de VUB carpool-databank en bespaar op je rit naar de campus.

Deelwagens

Er zijn verschillende autodeelsystemen beschikbaar. 's Avonds en 's nachts kan je een beroep doen op de openbaarvervoerdienst Noctis en de Collecto-taxi's.

Lage-emissiezone

De VUB Health Campus en VUB Main Campus liggen in de lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels Gewest. Deze term wordt gebruikt om een zone aan te duiden waar de meest vervuilende voertuigen niet mogen rijden om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Controleer hier of je voertuig de LEZ binnen mag. Voldoet je voertuig niet aan de toegangscriteria voor de LEZ? Dan kan je een dagpas kopen. Voertuigen ingeschreven in het buitenland moeten zich verplicht registreren voor de LEZ, met uitzondering van Nederlandse voertuigen.

2022_Auto_Files_S_234239257
2022_Auto_Mobiliteit_CO2_S_553591285

Pollutiepiekplan

Het Brussels Gewest heeft een noodplan opgesteld voor periodes waar bepaalde drempels van slechte luchtkwaliteit overschreden worden. Hoewel de pollutiepieken vaker voorkomen in de winter kan het noodplan het hele jaar door van kracht zijn in periodes van slechte luchtkwaliteit.

Het noodplan bevat 4 drempels die hier in detail worden beschreven. De maatregelen hebben voornamelijk betrekking op het verminderen van de uitstoot van het autoverkeer door snelheidsbeperkingen of zelfs rijbeperkingen.

Met de app Brussels Air blijf je op de hoogte van de actuele luchtkwalitieit en wordt je gewaarschuwd bij een pollutiepiek of wanneer het Hitte- en Ozonplan in werking treedt.