Campusbewaking

De bewaking staat 24/7 in voor de veiligheid op de campus. Voor elk incident zijn zij het eerste aanspreekpunt. Indien nodig contacteren zij meteen de hulpdiensten.

Alles over de campusbewaking

Noodsituaties

Wat te doen in geval van nood? Vind noodnummers, en meer informatie over EHBO op de campus, procedures bij een crisissituatie en hulp bij een persoonlijke noodsituatie.  

Wat te doen bij een incident op de campus?

Meldpunt
grensoverschrijdend gedrag

Bij het meldpunt kan je ongewenst grensoverschrijdend gedrag discreet melden. Of het nu over verbaal of fysiek geweld, pestgedrag, ongewenste seksuele handelingen, intimidatie, racisme of discriminatie gaat, een VUB-medewerker gebonden aan beroepsgeheim en met een mandaat als onafhankelijk hulpverlener ondersteunt en informeert je over mogelijke verdere stappen.

Een melding kan een eerste stap zijn in de richting van een oplossing. Jij bepaalt zelf wat je al dan niet wil ondernemen.  

Naar het meldpunt