2022_50 Jaar VUB_VUB

De taalgrens en haar impact op het hoger onderwijs

In 1963 wordt de taalgrens in België vastgelegd. Ten noorden daarvan, in Vlaanderen, wordt Nederlands de bestuurstaal. In het zuiden is dat het Frans. Maar er wordt een uitzondering gemaakt: de katholieke universiteit van Leuven mag tweetalig blijven. Dat leidt tot hevig protest, en de regering valt. De daaropvolgende regering neemt de splitsing van de universiteit van Leuven op in haar regeerprogramma, en voorziet in één trek ook in de 'werkelijke en volledige splitsing' van de Brusselse universitaire instelling. Op 28 mei 1970 ondertekent Koning Boudewijn de wet waarbij de VUB rechtspersoonlijkheid krijgt. Vanaf dan is de VUB een aparte entiteit, naast de ULB - ook al vonden aan de ULB al geruime tijd lessen in het Nederlands plaats, en waren de doctoraten in de Faculteit der Rechten al sinds 1935 ontdubbeld.