Close-up hand met rekenmachine en documenten

Sociale zekerheid

België heeft een zeer uitgebreid stelsel van sociale zekerheid. Doctoraatsstudenten en houders van een postdoctorale beurs met een beurscontract hebben recht op bepaalde toelagen en diensten. Dat is ook zo voor onderzoekers en professoren met een arbeidscontract.

Elke maand moet de werkgever bovenop je loon een bedrag in het sociale zekerheidsfonds (RSZ, of Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) storten. Als werknemer draag je ook een deel van je brutosalaris af aan sociale zekerheidsbijdragen. Dit is verplicht en de bijdragen worden aan de bron afgetrokken, wat betekent dat je hier zelf niets voor hoeft te doen.

Belastingen in België

Of je belastingen betaalt hangt af van een aantal criteria. Internationale werknemers met een arbeidsovereenkomst moeten een individuele belastingaangifte invullen als ze op 1 januari van het betreffende belastingjaar:

  • opgenomen zijn in het Rijksregister;
  • hun domicilie of centrum van financieel belang in België hebben;
  • niet vrijgesteld zijn van de verplichting een belastingaangifte in te dienen.

Individuele belastingaangiften moeten jaarlijks worden ingediend bij de dienst die op de belastingaangifte is vermeld.

Houders van een beurs (doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers) zijn als individu niet aan inkomstenbelasting onderworpen. Neem contact op met Mens&Organisatie voor meer informatie over de voorwaarden voor belastingvrijstelling voor bursalen.

 

Heb je nog vragen?

Maak een HR-case aan in ServiceNow of mail je vraag naar mens_en_organisatie@vub.be