2022_Global Minds globe narrow

Global Minds Project : Capaciteitsopbouw en een betere zichtbaarheid voor duurzame ontwikkeling

Het Global Minds Programme (GM), dat ondersteund wordt door VLIR-UOS, wil de capaciteit van de VUB op het vlak van kennis, wetenschappelijke benaderingen en technologieën vergroten om zo de samenwerking met partners in het zuiden in stand te houden, te verbeteren en uit te breiden. Door ontwikkelingsvraagstukken te integreren in onderwijs en onderzoek, streeft Global Minds ernaar mondiaal burgerschap en solidariteit in de samenleving te bevorderen om zo beter te kunnen reageren op wereldwijde uitdagingen. Het Raamwerk van Global Minds maakt uiteenlopende projecten en mobiliteiten mogelijk.

Global Minds oproepen 2024-25

📣📣 New Calls 📣📣

Het UOS-team heeft volgende nieuwe Global Minds oproepen gelanceerd:

  • SGP - deadline 3 mei 2024
  • XREI - deadline 3 mei 2024
  • REI - deadline 3 mei 2024
  • SGM - deadline 3 mei 2024

De oproepen zijn hier te vinden!

VLIR-UOS oproepen 2023-24

ICP Connect 2025

Interne deadline (VUB) is 18 april 2024

Meer info op de VLIR-UOS website.

Noteer de info sessies gefaciliteerd door VLIR-UOS op 14 december 2023 en 26 januari 2024.

ITP 2024

Interne deadline (VUB) is 25 januari 2024

Meer info op de VLIR-UOS website.

Uiteraard staat ook het IRMO-UOS team te uwer beschikking: ICOS@vub.be 

UNIVERSITAS calls

📣 De nieuwe oproep Universitas 2024 is nu open: Call Application Form

1. XREI: Staff mobility

Het doel van deze projecten is de mobiliteit van de medewerkers te stimuleren, of het nu gaat om VUB-medewerkers die naar het zuiden reizen of om medewerkers uit het zuiden die naar de VUB komen of naar een evenement dat door de VUB wordt georganiseerd in België. De mobiliteit moet bijdragen aan capaciteitsopbouw met betrekking tot universitaire ontwikkelingssamenwerking binnen de VUB (in overeenstemming met de doelstellingen van Global Minds). De bestemmingen zijn beperkt tot de 23 landen van de GM partner countries.

2. Mobiliteit studentengroepen

We stimuleren ook de uitgaande studentenmobiliteit, en een gestructureerde samenwerking tussen de VUB en internationale hogeronderwijsinstellingen. Het project moet relevant zijn voor de ontwikkeling. De mobiliteitsgroep moet minstens 10 studenten omvatten en elke student moet ten minste 6 ECTS (‘studiecredits’) behalen aan de gastinstelling. De bestemmingen zijn beperkt tot de 23 landen van de GM partner countries.. Studenten die naar het buitenland willen gaan, moeten de UCOS-training volgen vooraleer ze ingaan op de oproep.

3. Small Great Projects

De bedoeling van deze projecten is de academische capaciteit van de VUB om mee te werken aan de Universitaire Ontwikkelingssamenwerking te versterken. Projectvoorstellen moeten een (innovatieve) ontwikkelingsdimensie stimuleren in (een of meerdere van) de opdrachten van de universiteit (opleiding, onderzoek en outreach). Voorbeelden zijn (maar niet beperkt tot) internationale seminars, alumnibijeenkomsten, bewustmakingsevenementen op campus en films over VUB-projecten, over voeding, migratie, klimaatcrisis, SDG's, ondernemerschap in het Globale Zuiden, enz.

4. Postdoc en gezamenlijk doctoraat

Wij willen faculteiten of departementen de kans geven een postdoc in dienst te nemen die zich volledig kan toeleggen op het schrijven van voorstellen, onderzoek, onderwijsmateriaal met betrekking tot ontwikkeling. Global Minds wil de capaciteit van de departementen (en de VUB) versterken op het vlak van Universitaire Ontwikkelingssamenwerking. Zo moet ook de oproep voor gezamenlijke doctoraten zorgen voor een minimale academische ontwikkelingscapaciteit op faculteitsniveau. Op die manier kan de VUB zich dan samen met andere belanghebbenden efficiënt inzetten voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking en de wetenschappelijke samenwerking met universiteiten in het zuiden versterken via gezamenlijk onderzoek binnen domeinen van gemeenschappelijk belang.

2021_UDC Award

University Development Cooperation Career Award

Bij de VUB zijn we erg trots op de traditie van een nauwe samenwerking met universiteiten in ontwikkelingslanden. Om onze geëngageerde medewerkers in de bloemetjes te zetten, de zichtbaarheid van de Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (University Development Cooperation) te vergroten en meer bewustzijn te creëren binnen de VUB-community, hebben we de UDC Career Award geïntroduceerd.

Deze personen hebben partnerschappen ondersteund en uitgebouwd, en zijn een inspiratie voor de hele VUB-gemeenschap:

Universitas

Het Universitas-beurzenprogramma wil de bestaande samenwerking tussen de VUB en partners in het Zuiden versterken. Bijgevolg zullen de Universitas-beurzen, als onderdeel van het internationaliseringsbeleid van de VUB, bijdragen tot de realisatie van de SDG's.

📣 Vroegere oproepen: Call & Application Form

Universiteitsontwikkelingssamenwerking

International Relations Office
Pleinlaan 5
1050 Elsene
Meer info