Global Minds

📣 Nieuwe en aangepaste oproep voor
📣 Small Great Projects

   

📣 Nieuwe oproep voor
📣 XREI (Stafmobiliteit)

   

📣 Nieuwe oproep voor
📣 Groepsmobiliteit voor studenten

 

   

   UDC Career Award

   📣 Nieuwe oproep voor nominaties voor de University Development Cooperation Career Award

   Met de UDC Career Award willen we de zichtbaarheid van duurzame samenwerking met het Globale Zuiden vergroten, en opportuniteiten in de verf zetten. Maar we willen vooral VUB-professoren en hun inzet voor universitaire ontwikkelingssamenwerking in de bloemetjes zetten. De nominaties voor de UDC Career Award 2023 zijn nu geopend. Deadline: 23 januari 2023.

   Universitasbeurzen

   📣 Nieuwe oproep voor Universitas 2023

   Dien nu uw voorstel in voor master- en doctoraatsbeurzen voor kandidaten van instellingen uit het Globale Zuiden met een VUB-link. Deadline: 20 februari 2023.

   Vlaamse Universitaire Ontwikkelingssamenwerking

   🚀 Nieuwe call: Policy Supporting Programme (PSP)

   Het PSP is een gezamenlijk project van VLIR-UOS, ARES en DGD. Het programma levert onderzoeksoutput op vraag van de Belgische overheid in deze belangrijke thematische domeinen: Klimaat & Milieu; Fragiliteit & Veerkracht; Sociale Bescherming, Ongelijkheid & Inclusieve Groei.

    

   📣  Open calls: 

   2022_Global Minds globe narrow

   Global Minds Project : Capaciteitsopbouw en een betere zichtbaarheid voor duurzame ontwikkeling

   Het Global Minds Programme (GM), dat ondersteund wordt door VLIR-UOS, wil de capaciteit van de VUB op het vlak van kennis, wetenschappelijke benaderingen en technologieën vergroten om zo de samenwerking met partners in het zuiden in stand te houden, te verbeteren en uit te breiden. Door ontwikkelingsvraagstukken te integreren in onderwijs en onderzoek, streeft Global Minds ernaar mondiaal burgerschap en solidariteit in de samenleving te bevorderen om zo beter te kunnen reageren op wereldwijde uitdagingen. Het Raamwerk van Global Minds maakt uiteenlopende projecten en mobiliteiten mogelijk.

   1. XREI: Staff mobility

   Het doel van deze projecten is de mobiliteit van de medewerkers te stimuleren, of het nu gaat om VUB-medewerkers die naar het zuiden reizen of om medewerkers uit het zuiden die naar de VUB komen of naar een evenement dat door de VUB wordt georganiseerd in België. De mobiliteit moet bijdragen aan capaciteitsopbouw met betrekking tot universitaire ontwikkelingssamenwerking binnen de VUB (in overeenstemming met de doelstellingen van Global Minds). De bestemmingen zijn beperkt tot de 37 landen van de Global Minds landenlijst.

   2. Mobiliteit studentengroepen

   We stimuleren ook de uitgaande studentenmobiliteit, en een gestructureerde samenwerking tussen de VUB en internationale hogeronderwijsinstellingen. Het project moet relevant zijn voor de ontwikkeling. De mobiliteitsgroep moet minstens 10 studenten omvatten en elke student moet ten minste 15 ECTS (‘studiecredits’) behalen aan de gastinstelling. De bestemmingen zijn beperkt tot de 37 landen van de Global Minds landenlijst. Studenten die naar het buitenland willen gaan, moeten de UCOS-training volgen vooraleer ze ingaan op de oproep.

   3. Small Great Projects

   De bedoeling van deze projecten is de academische capaciteit van de VUB om mee te werken aan de Universitaire Ontwikkelingssamenwerking te versterken. Projectvoorstellen moeten een (innovatieve) ontwikkelingsdimensie stimuleren in (een of meerdere van) de opdrachten van de universiteit (opleiding, onderzoek en outreach). Voorbeelden zijn (maar niet beperkt tot) internationale seminars, alumnibijeenkomsten, bewustmakingsevenementen op campus en films over VUB-projecten, over voeding, migratie, klimaatcrisis, SDG's, ondernemerschap in het Globale Zuiden, enz.

   4. Postdoc en gezamenlijk doctoraat

   Wij willen faculteiten of departementen de kans geven een postdoc in dienst te nemen die zich volledig kan toeleggen op het schrijven van voorstellen, onderzoek, onderwijsmateriaal met betrekking tot ontwikkeling. Global Minds wil de capaciteit van de departementen (en de VUB) versterken op het vlak van Universitaire Ontwikkelingssamenwerking. Zo moet ook de oproep voor gezamenlijke doctoraten zorgen voor een minimale academische ontwikkelingscapaciteit op faculteitsniveau. Op die manier kan de VUB zich dan samen met andere belanghebbenden efficiënt inzetten voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking en de wetenschappelijke samenwerking met universiteiten in het zuiden versterken via gezamenlijk onderzoek binnen domeinen van gemeenschappelijk belang.

   2021_UDC Award

   University Development Cooperation Career Award

   Om partnerships op te bouwen en anderen te inspireren.

   Bij de VUB zijn we erg trots op de traditie van een nauwe samenwerking met universiteiten in ontwikkelingslanden. Om onze geëngageerde medewerkers in de bloemetjes te zetten, de zichtbaarheid van de Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (University Development Cooperation) te vergroten en meer bewustzijn te creëren binnen de VUB-community, hebben we de UDC Career Award geïntroduceerd.

   Voor meer informatie, raadpleeg de Call en Application Form.

   Universitas

   Het Universitas-beurzenprogramma wil de bestaande samenwerking tussen de VUB en partners in het Zuiden versterken. Bijgevolg zullen de Universitas-beurzen, als onderdeel van het internationaliseringsbeleid van de VUB, bijdragen tot de realisatie van de SDG's.

   De Universitas Call voor 2023 is momenteel open. De deadline voor inzendingen is 20 februari 2023. Inzendingen moeten worden ingediend door een ZAP-lid van de VUB. Raadpleeg de call en het aanvraagformulier bovenaan deze pagina. Voor verdere vragen, neem gerust contact op met ICOS@vub.be.

   Universiteitsontwikkelingssamenwerking

   International Relations Office
   Pleinlaan 5
   1050 Elsene
   Meer info