2022_Global Minds globe narrow

Global Minds Project 2021: Capaciteitsopbouw en een betere zichtbaarheid voor duurzame ontwikkeling

Het Global Minds Programme (GM), dat ondersteund wordt door VLIR-UOS, wil de capaciteit van de VUB op het vlak van kennis, wetenschappelijke benaderingen en technologieƫn vergroten om zo de samenwerking met partners in het zuiden in stand te houden, te verbeteren en uit te breiden. Door ontwikkelingsvraagstukken te integreren in onderwijs en onderzoek, streeft Global Minds ernaar mondiaal burgerschap en solidariteit in de samenleving te bevorderen om zo beter te kunnen reageren op wereldwijde uitdagingen. Het Raamwerk van Global Minds maakt uiteenlopende projecten en mobiliteiten mogelijk.

Oproepen momenteel open: XREI en Joint PhD

1. XREI: Staff mobility

Het doel van deze oproep is de mobiliteit van de medewerkers te stimuleren, of het nu gaat om VUB-medewerkers die naar het zuiden reizen of om medewerkers uit het zuiden die naar de VUB komen of naar een evenement dat door de VUB wordt georganiseerd in Belgiƫ. De mobiliteit moet bijdragen aan capaciteitsopbouw met betrekking tot universitaire ontwikkelingssamenwerking binnen de VUB (in overeenstemming met de doelstellingen van Global Minds). De bestemmingen zijn beperkt tot de 31 landen op de VLIR-UOS list (met uitzondering van Suriname).

2. Mobiliteit studentengroepen

We stimuleren ook de uitgaande studentenmobiliteit, en een gestructureerde samenwerking tussen de VUB en internationale hogeronderwijsinstellingen. Het project moet relevant zijn voor de ontwikkeling. De mobiliteitsgroep moet minstens 10 studenten omvatten en elke student moet ten minste 15 ECTS (ā€˜studiecreditsā€™) behalen aan de gastinstelling. De bestemmingen zijn beperkt tot de 31 landen op de VLIR-UOS-lijst (met uitzondering van Suriname). Studenten die naar het buitenland willen gaan, moeten de UCOS-training volgen vooraleer ze ingaan op de oproep.

3. Small Great Projects

De bedoeling van deze projecten is de academische capaciteit van de VUB om mee te werken aan de Universitaire Ontwikkelingssamenwerking te versterken. Projectvoorstellen moeten een (innovatieve) ontwikkelingsdimensie stimuleren in (een of meerdere van) de opdrachten van de universiteit (opleiding, onderzoek en outreach). Voorbeelden zijn (maar niet beperkt tot) internationale seminars, alumnibijeenkomsten, bewustmakingsevenementen op campus en films over VUB-projecten, over voeding, migratie, klimaatcrisis, SDG's, ondernemerschap in het Globale Zuiden, enz.

4. Postdoc en gezamenlijk doctoraat

Wij willen faculteiten of departementen de kans geven een postdoc in dienst te nemen die zich volledig kan toeleggen op het schrijven van voorstellen, onderzoek, onderwijsmateriaal met betrekking tot ontwikkeling. Global Minds wil de capaciteit van de departementen (en de VUB) versterken op het vlak van Universitaire Ontwikkelingssamenwerking. Zo moet ook de oproep voor gezamenlijke doctoraten zorgen voor een minimale academische ontwikkelingscapaciteit op faculteitsniveau. Op die manier kan de VUB zich dan samen met andere belanghebbenden efficiƫnt inzetten voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking en de wetenschappelijke samenwerking met universiteiten in het zuiden versterken via gezamenlijk onderzoek binnen domeinen van gemeenschappelijk belang.

2021_UDC Award

University Development Cooperation Career Award

Om partnerships op te bouwen en anderen te inspireren.

Bij de VUB zijn we erg trots op de traditie van een nauwe samenwerking met universiteiten in ontwikkelingslanden. Om onze geĆ«ngageerde medewerkers in de bloemetjes te zetten, de zichtbaarheid van de Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (University Development Cooperation) te vergroten en meer bewustzijn te creĆ«ren binnen de VUB-community, hebben we de UDC Career Award geĆÆntroduceerd. In 2020 ging de award naar prof. dr. Edilbert Van Driessche.

Universitas call

De UNIVERSITAS-beurzen zijn voor studenten van aan de VUB gekoppelde instellingen in ontwikkelingslanden. Aanvragen moeten worden ingediend door een VUB-academicus. De oproep is momenteel gesloten. Andere beurzen vind je hier.Ā 

Universiteitsontwikkelingssamenwerking

International Relations Office
Pleinlaan 5
1050 Elsene
Meer info